Бази данихКОЛЕКЦІЇ
Матеріали до Державного реєстру національного культурного надбання

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Колекція палеотипів

Місце зберігання: Відділ стародруків та рідкісних видань   Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій   

Документи колекції

Фондозасновник(и):

Всенародна бібліотека України (ВБУ (НБУВ)) – Відділ стародруків.

Тип: Хронологічна колекція

Дата та місце формування фонду: 20-30-ті рр. ХХ ст.; Київ

Хронологічні межі видань: 1501–1550

Обсяг фонду: 1214 од. зб.

Склад і зміст:

Загальна кількість палеотипів НБУВ становить більше 2500 примірників. Тематичний склад колекції: твори європейських гуманістів, насамперед – Еразма Роттердамського; античних авторів – Аристотеля, Демосфена, Плутарха, Цицерона; література Реформації, зокрема – твори Мартіна Лютера та його сучасників; юридичні документи, мовознавчі праці, медичні твори Гіппократа і Галена, видання астрономічного та географічного змісту, теологічні й богословські твори та ін.

Зовнішні ознаки колекції:

Шифр колекції (Pal. + номер або P. + номер), проставлений олівцем на форзаці або на обкладинці; штам бібліотеки найчастіше "Державна публічна бібліотека УРСР". Розтошування: форзац, обкладинка, зворот титула. Типовий текст: Pal. + номер. Наявність ознак історичних колекцій, що зберігаються в НБУВ.

Мова видань: давньогрецька; латинська; німецька; французька.


 
Відділ стародруків та рідкісних видань
Відділ програмно-технологічного забезпечення комп’ютерних мереж

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського