Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Філософам - Наукова електронна бібліотека (2)
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*(<.>U=Ю91$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 116
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС86921

Кирилова, Ольга Олексіївна.
Стратегії переозначування суб'єкта (роман Дж.Фаулза "Жінка французького лейтенанта" у перспективі лаканівського психоаналізу) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / Кирилова Ольга Олексіївна ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К., 2005. - 190 арк. - арк. 176-190

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС65097

Кащавцева, Светлана Петровна.
Теория управления поведением и социальная утопия Б.Ф.Скиннера [Текст] : дис... канд. социол. наук: 22.00.01 / Кащавцева Светлана Петровна ; РАН, Институт социологии. - М., 1993. - 196 л. - л. 187-196

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС101808

Сторіжко, Людмила Василівна.
Філософські інтерпретації проблеми несвідомого в контексті фройдистської та неофройдистських парадигм [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Сторіжко Людмила Василівна ; Національний технічний ун-т України "КПІ". - К., 2007. - 449 арк. - арк. 420-449

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС107438

Омелаєнко, Ганна Дмитрівна.
Екзистенціальна психологія як феномен постекзистенціалістського мислення [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Омелаєнко Ганна Дмитрівна ; Слов'янський держ. педагогічний ун-т. - Слов'янськ, 2007. - 186 арк. - арк. 170-186

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС54845

Гордієнко, Олександр Анатолійович.
Філософсько- психологічна концепція людини Еріха Фромма [Текст] : дис... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гордієнко Олександр Анатолійович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1997. - 190 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС60993

Маленко, Сергій Анатолійович.
Феноменологія архетипу в системі соціокультурного освоєння колективного несвідомого (на матеріалах творчості К.Г.Юнга) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Маленко Сергій Анатолійович ; Київський держ. лінгвістичний ун-т. - К., 1998. - 179 л. - л. 167-179

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС76298

Светашев, Сергей Сергеевич.
Философско-методологические основания гуманистической психологии К.Роджерса [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Светашев Сергей Сергеевич ; Днепропетровский национальный ун-т. - Д., 2002. - 203 л. - Библиогр.: л. 180-203

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС78579

Жеребкина, Ирина Анатольевна.
Постмодернизм, психоанализ и гендерная теория: развитие концепции субъекта [Текст] : дис... д-ра филос. наук: 09.00.04 / Жеребкина Ирина Анатольевна ; Харьковский национальный ун-т им. В.Н.Каразина. - Х., 2002. - 398 л. - Библиогр.: л. 359-398

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС80776

Летцев, Віктор Михайлович.
Проблема особистості у психологічний спадщині В. В. Зеньковського [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Летцев Віктор Михайлович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К., 2004. - 190 арк. - Бібліогр.: арк. 167-190

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
РА296422

Гордієнко, Олександр Анатолійович.
Філософсько- психологічна концепція людини Еріха Фромма [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гордієнко Олександр Анатолійович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1997. - 22 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
РА335787

Кирилова, Ольга Олексіївна.
Стратегії переозначування суб'єкта (роман Дж.Фаулза "Жінка французького лейтенанта" у перспективі лаканівського психоаналізу) [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / Кирилова Ольга Олексіївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 16 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
РА348636

Сторіжко, Людмила Василівна.
Філософські інтерпретації проблеми несвідомого в контексті фройдистської та неофройдистських парадигм [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Сторіжко Людмила Василівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К., 2007. - 30 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
РА365696

Самчук, Роман Володимирович.
Буття людини в інтерпритації "гуманістичної психології" (історико-філософський аналіз) [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Самчук Роман Володимирович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К., 2009. - 16 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
РА302658

Маленко, Сергій Анатолійович.
Феноменологія архетипу в системі соціокультурного освоєння колективного несвідомого (на матеріалах творчості К.Г.Юнга) [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Маленко Сергій Анатолійович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К., 1998. - 16 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
РА321723

Світашев, Сергій Сергійович.
Філософсько-методологічні основи гуманістичної психології К.Роджерса [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Світашев Сергій Сергійович ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2002. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
16.
РА330257

Летцев, Віктор Михайлович.
Проблема особистості у психологічний спадщині В.В.Зеньковського [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Летцев Віктор Михайлович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К., 2004. - 19 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
РА358722

Омелаєнко, Ганна Дмитрівна.
Екзистенціальна психологія як феномен постекзистенціалістського мислення [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Омелаєнко Ганна Дмитрівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К., 2008. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
Österr.bibl./№5465

Фрейд, Зигмунд.
Тотем и табу [Текст] : пер. с нем. / З. Фрейд. - М. : АСТ, 2006. - 254 с. - (Философия. Психология). - ISBN 5-17-024121-6

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал Австрійськой бібліотеки


      
19.
В339897/Кн. 1

Фрейд, Зигмунд
Избранное [Текст] / З. Фрейд. - М. : Моск.рабочий : Совмест.советско-западногерманское предприятие "Вся Москва"1990.
Кн. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 1990. - 160 с. - ISBN 5-239-0981-Х

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
20.
В339897/Кн. 2

Фрейд, Зигмунд
Избранное [Текст] / З. Фрейд. - М. : Моск.рабочий : Совмест.советско-западногерманское предприятие "Вся Москва"1990.
Кн. 2 : Неудовлетворенность культурой : аналитическое повествование. - [Б. м.] : [б.в.], 1990. - 176 c.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :

...
 
Статистика
за 25.05.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського