Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*(<.>U=Ю6*666*333.63$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 11
Представлено документи з 1 до 11

      
1.
ДС53571

Сулима, Евгений Николаевич.
Политическое лидерство как институт власти (социально-философский анализ) [Текст] : дис... канд. фил. наук: 09.00.03 / Сулима Евгений Николаевич ; Днепропетровский гос. ун-т. - Днепропетровск, 1997. - 151 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС88055

Червона, Леся Миколаївна.
Феномен опозиції в Україні: соціально-філософський аналіз [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Червона Леся Миколаївна ; Ін-т вищ. освіти АПН України. - К., 2004. - 178 арк. - Бібліогр.: арк. 160-178.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС63615

Дехтяр, Валерій Миколайович.
Проблема влади у французькому постструктуралізмі [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Дехтяр Валерій Миколайович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999. - 170 л. - л.158-170

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
РА295568

Суліма, Євген Миколайович.
Політичне лідерство як інститут влади (соціально- філософський аналіз) [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Суліма Євген Миколайович ; Дніпропетровський держ. ун-т. - Дніпропетровськ, 1997. - 23 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
РА307342

Дехтяр, Валерій Миколайович.
Проблема влади у французькому постструктуралізмі [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Дехтяр Валерій Миколайович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
РА333024

Червона, Леся Миколаївна.
Феномен опозиції в Україні: соціально-філософський аналіз [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Червона Леся Миколаївна ; Ін-т вищ. освіти АПН України. - К., 2004. - 17 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ВА590927

Халипов, Вячеслав Филиппович.
Кратология как система наук о власти [Текст] / В. Ф. Халипов. - М. : Республика, 1999. - 303 с. - ISBN 5-250-02701-6

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
8.
ВА655343


Влада і суспільство [Текст] : каталог виставки / уклад. Е. І. Романова [та ін.] ; Харківська держ. наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка. - Х. : ХДНБ, 2004. - 64 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування


      
9.
ВА677684

Тоффлер, Елвін.
Нова парадигма влади [Текст] : знання, багатство й сила / Е. Тоффлер ; пер. з англ. Н. Бордукова. - Х. : Акта, 2003. - 688 с. - Бібліогр.: с. 609-629. - ISBN 966-7021-48-3

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ВА721078

Копилов, Володимир Олександрович.
Влада і знання: генезис ідеї епістемократії [Текст] : монографія / В. О. Копилов ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". - Х. : НАУ ім М.Є.Жуковського "ХАІ", 2009. - 512 с. - Бібліогр.: с. 485-511. - ISBN 978-966-662-183-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
РА428124

Кримець, Людмила Володимирівна.
Феномен влади в управлінні науково-освітнім простором [Текст] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Кримець Людмила Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2017. - 36 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Статистика
за 22.05.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського