Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*(<.>U=Ю3(4ФРА)6-678.6$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 6
Представлено документи з 1 до 6

      
1.
ДС86433

Дуйкін, Василь Романович.
Людина та людська історія в філософії П.Тейяра де Шардена [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Дуйкін Василь Романович ; Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2004. - 423 арк. - арк. 397-423

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
РА333161

Дуйкін, Василь Романович.
Людина та людська історія в філософії П.Тейяра де Шардена [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Дуйкін Василь Романович ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2004. - 36 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ВА569802

Шарден, Пьер Тейар де.
Божественная Среда [Текст] / П. Т. Шарден ; пер. А. П. Козырев [и др.]. - М. : Гнозис, 1994. - 220 с. - ISBN 5-7333-0425-1

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ВА637877

Шарден, Пьер Тейяр де.
Феномен человека [Текст] / П. Т. Шарден ; пер. с фр. Н. А. Садовский ; предисл. и прим. А. С. Раутиан. - М. : Устойчивый мир, 2001. - 231 с. - (Библиотека журнала "Экология и жизнь") (Серия "Устройство мира"). - ISBN 5-93177-018-6

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
5.
ВА658522

Дуйкін, Василь Романович.
Філософія людини П. Тейяра де Шардена [Текст] / В. Р. Дуйкін ; Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : Брама, 2004. - 316 с. - Бібліогр.: с. 302-315. - ISBN 966-8021-82-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ВА718719

Дуйкін, Василь Романович.
Методичні вказівки до вивчення спецкурсу "Людина та людська історія в філософії П.Тейяра де Шардена" [Текст] / В. Р. Дуйкін ; Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. Кафедра філософії. - Черкаси : [Вид. від. ЧНУ ім. Б.Хмельницького], 2009. - 59 с. - Бібліогр.: с. 53-57

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Статистика
за 20.07.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського