Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*(<.>U=Ю3(4ФРА)6-678.1$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 13
Представлено документи з 1 до 13

      
1.
ДС85522

Маліновська, Оксана Степанівна.
Проблеми соціальної філософії у творчості Жака Марітена [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Маліновська Оксана Степанівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 169 арк. - арк. 155-169

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС74277

Клічук, Аліна Володимирівна.
Проблема гармонії віри та розуму в житті людини у філософсько-антропологічних поглядах Е.Жильсона [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Клічук Аліна Володимирівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 172 арк. - арк. 159-172

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
РА315823

Клічук, Аліна Володимирівна.
Проблема гармонії віри та розуму в житті людини у філософсько-антропологічних поглядах Е.Жильсона [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 09.00.04 / А.В.Клічук ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
РА333919

Маліновська, Оксана Степанівна.
Проблеми соціальної філософії у творчості Жака Марітена [Текст] : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Маліновська Оксана Степанівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
5.
РА370737

Руснак, Олексій Анатолійович.
Концептуальна особливість розрізнення інтерпретаційної проблеми існування та сутності Бога у релігійній філософії Етьєна Жільсона [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Руснак Олексій Анатолійович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К., 2010. - 17 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ВА565423

Маритен, Жак.
Философ в мире [Текст] / Ж. Маритен. - М. : Высш. шк., 1994. - 192 с. - (Библиотека философа). - ISBN 5-06-002973-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ВА564508

Жильсон, Этьен.
Философ и теология [Текст] : пер.с фр. / Э. Жильсон. - М. : Гнозис, 1995. - 192 с. - ISBN 5-7333-0401-1

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
8.
ВА594701

Маритен, Жак.
Знание и мудрость [Текст] : знание и мудрость. Религия и культура. О христианской философии. Фома Аквинский, апостол современности / Ж. Маритен ; пер.с фр. Л. М. Степачев ; сост. Л. Л. Потков. - М. : Научный мир, 1999. - 244 с. - ISBN 5-89176-064-9
Программа "Пушкин"

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу


      
9.
ІВ213827

Maritain, Jacques.
Omul şi statul [Text] / Jacques Maritain ; trad. de Livia Iacob. - Iaşi : Institutul European, 2008. - 362 с. : p. - (Civitas ; 20). - ISBN 978-973-611-553-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
10.
ДС118171

Руснак, Олексій Анатолійович.
Концептуальна особливість розрізнення інтерпретаційної проблеми існування та сутності Бога у релігійній філософії Етьєна Жільсона [Текст] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Руснак Олексій Анатолійович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2009. - 186 арк. - Бібліогр.: арк. 165-186.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
РА393773

Матвієнко, Ірина Сергіївна.
Філософське осягнення людини: інтегральний гуманізм Ж. Марітена та гуманістичний психоаналіз Е. Фромма [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Матвієнко Ірина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2012. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС132354

Матвієнко, Ірина Сергіївна.
Філософське осягнення людини: інтегральний гуманізм Ж. Марітена та гуманістичний психоаналіз Е. Фромма [Текст] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Матвієнко Ірина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2012. - 190 арк. - Бібліогр.: арк. 169-190.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
13.
ВА797721

Шестопал, С. С.
Неотомістський напрямок у французькій філософії права: концепція Жака Марітена [Текст] : монографія / С. С. Шестопал ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Харків : Юрайт, 2013. - 188 с. - Бібліогр.: с. 172-188. - 300 прим. - ISBN 978-966-2740-42-4

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Статистика
за 20.05.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського