Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Філософам - Наукова електронна бібліотека (4)
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*(<.>U=Ю3(4НІМ)6-661.2$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 24
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС81859

Щербак, Світлана Ігорівна.
Інтерсуб'єктивність і соціальність [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Щербак Світлана Ігорівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 188 арк. - арк. 171-188

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС65795

Кебуладзе, Вахтанг Іванович.
Інтерсуб'єктивне вчення Е.Гуссерля як трансцендентальний фон феноменологічної концепції досвіду А.Шюца [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Кебуладзе Вахтанг Іванович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1998. - 170 арк. - арк. 166-170

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС69922

Кар'єва, Софія Олександрівна.
Методологія безпосереднього досвіду у сучасній філософії: Анрі Бергсон та Едмунд Гуссерль [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / С.О.Кар'єва ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 161 арк. - арк. 152-161

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
РА314965

Кар'єва, Софія Олександрівна.
Методологія безпосереднього досвіду у сучасній філософії: Анрі Бергсон та Едмунд Гуссерль [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Кар'єва Софія Олександрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 17 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
РА330502

Щербак, Світлана Ігорівна.
Інтерсуб'єктивність і соціальність [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Щербак Світлана Ігорівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 17 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
РА356507

Марчук, Ольга Василівна.
Феноменологічні концепції Іншого в сучасній філософії [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Марчук Ольга Василівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2008. - 17 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ВА570770

Гуссерль, Эдмунд.
Начало геометрии [Текст] / Э. Гуссерль ; пер. с фр. и нем. М. Маяцкий ; введение Ж. Деррид. - М. : Ad Marqinem, 1996. - 267 с. - ISBN 5-88059-016-X

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
АО259602

Гуссерль, Эдмунд.
Картезианские размышления [Текст] / Э. Гуссерль ; пер.с нем. Д. В. Скляднев. - СПб. : Наука : Ювента, 1998. - 316 с. - (Слово о сущем). - ISBN 5-02-026783-X. - ISBN 5-87399-059-X

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
9.
АО259879

Смирнова, Наталия Михайловна.
От социальной метафизики к феноменологии "естественной установки" (феноменологические мотивы в современном социальном познании) [Текст] / Н. М. Смирнова ; РАН, Институт философии. - М. : [б.и.], 1997. - 222 с. - ISBN 5-201-01932-3

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ВА592473

Прехтль, Петр.
Введение в феноменологию Гуссерля [Текст] / П. Прехтль. - Томск : Водолей, 1999. - 96 с. - ISBN 5-7137-0112-3

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд
Основний фонд


      
11.
ВА649361

Серкова, Вера Анатольевна.
Феноменологическая дескрипция [Текст] / В. А. Серкова ; Санкт-Петербургский гос. ун-т, Санкт-Петербургское философское общество. - СПб. : Издательство Санкт-Петербургского ун-та, 2003. - 320 с. - (Серия "Горизонты Феноменологии"). - Библиогр.: с. 305-318. - ISBN 5-288-03243-2

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу


      
12.
ВА655763

Гуссерль, Эдмунд.
Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология [Текст] : введение в феноменологическую философию / Э. Гуссерль ; пер. с нем. Д. В. Скляднев. - СПб. : Владимир Даль, 2004. - 399 с. - ISBN 5-93615-017-8

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
13.
ВА666016

Кошарний, Степан Олексійович.
Феноменологічна концепція філософії Е.Гусерля: критичний аналіз [Текст] / С. О. Кошарний. - К. : Український Центр духовної культури, 2005. - 372 с. - Бібліогр.: с. 366-369. - ISBN 966-628-123-6

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
АО266828

Гуссерль, Эдмунд.
Идея феноменологии [Текст] : пять лекций / Э. Гуссерль ; пер. с нем. Н. А. Артеменко. - СПб. : Гуманитарная Академия, 2006. - 220 с. - ISBN 5-93762-055-0
Парал. тит. л. на нем. яз.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд


      
15.
АО266829

Гуссерль, Эдмунд.
Картезианские размышления [Текст] / Э. Гуссерль ; пер. с нем. Д. В. Скляднев. - Изд. 2-е, стер. - СПб. : Наука, 2006. - 315 с. - (Серия "Слово о сущем" ; т. 17). - ISBN 5-02-026934-4
Парал. тит. л. на нем. яз.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд


      
16.
ВА723529

Гусерль, Едмунд.
Досвід і судження. Дослідження генеалогії логіки [Текст] / Е. Гусерль ; пер. з нім. В. Кебуладзе ; ред. і вид. Л. Ландгребе. - К. : ППС-2002, 2009. - XX, 334 с. - (Серія наукових перекладів "ZETESIS"). - ISBN 978-966-970-13-0-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
17.
ВА725825


Едмунд Гуссерль як засновник феноменології [Текст] : метод. рек. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; уклад.: Б. В. Починок, І. Б. Починок. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. - 72 с. - Бібліогр.: с. 64-67. - 75 прим.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ÖSTERR.BIBL./№5951

Гусерль, Едмунд.
Досвід і судження [Текст] : дослідж. генеалогії логіки / Едмунд Гусель ; ред. і вид. Людвіґа Ландґребе ; пер. з нім. Вахтанґа Кебуладзе. - К. : ППС, 2002. - 334 с. - (ZETEΣIΣ). - ISBN 978-966-970-13-0-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС111326

Марчук, Ольга Василівна.
Феноменологічні концепції Іншого в сучасній філософії [Текст] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Марчук Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2007. - 175 арк. - Бібліогр.: арк. 161-175.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ІВ197637

Cristin, Renato.
Fenomeno storia: Fenomenologia e storicità in Husserl e Dilthey [Text] / R. Cristin. - Napoli : Guida, 1999. - 158 p. - (Filosofia e sapere storico ; 6). - ISBN 88-7188-329-2

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :

...
 
Статистика
за 21.05.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського