Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Філософам - Наукова електронна бібліотека (1)
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*(<.>U=Ю225.37$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 20
Представлено документи з 1 до 20

      
1.
ДС87483

Федорченко, Юрій Володимирович.
Поняття предмета в контексті єдності дедукції категорій та ідей розуму [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Федорченко Юрій Володимирович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 180 арк. - арк. 170-180

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС103027

Мінаков, Михайло Анатолійович.
Досвід і філософія: еволюція поняття досвіду в західній філософії XIX-XX століть [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Мінаков Михайло Анатолійович ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К., 2007. - 408 арк. - арк. 368-408

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС69922

Кар'єва, Софія Олександрівна.
Методологія безпосереднього досвіду у сучасній філософії: Анрі Бергсон та Едмунд Гуссерль [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / С.О.Кар'єва ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 161 арк. - арк. 152-161

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
РА335163

Федорченко, Юрій Володимирович.
Поняття предмета в контексті єдності дедукції категорій та ідей розуму [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 09.00.01 / Федорченко Юрій Володимирович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 15 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
РА364509

Павлова, Олена Юріївна.
Естетичний досвід як онтологічна проблема [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.08 / Павлова Олена Юріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 35 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
РА365275

Лаута, Олена Дмитрівна.
Поняття "досвід" в контексті класичного ідеалу раціональності [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Лаута Олена Дмитрівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2009. - 18 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
РА314965

Кар'єва, Софія Олександрівна.
Методологія безпосереднього досвіду у сучасній філософії: Анрі Бергсон та Едмунд Гуссерль [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Кар'єва Софія Олександрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 17 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
РА353746

Мінаков, Михайло Анатолійович.
Досвід і філософія: еволюція поняття досвіду в західній філософії XIX-XX століть [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Мінаков Михайло Анатолійович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К., 2007. - 32 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ВА669526

Алексеева, Екатерина Александровна.
Аналитика субъективности [Текст] / Е. А. Алексеева ; НАН Беларуси, Институт философии. - Минск : ИООО "Право и экономика", 2004. - 212 с. - ISBN 985-442-142-2

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ВА655774


Математика и опыт [Текст] / ред. А. Г. Барабашев. - М. : Московский университет, 2003. - 624 с. - ISBN 5-2211-04739-7

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
11.
ВА683136

Мінаков, Михайло Анатолійович.
Історія поняття досвіду [Текст] / М. А. Мінаков ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Видавець ПАРАПАН, 2007. - 380 с. - Бібліогр.: с. 355-378. - ISBN 978-966-8210-47-1

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
12.
ВС46692

Молчанов, Виктор Игоревич.
Исследования по феноменологии сознания [Текст] / В. И. Молчанов. - М. : Территория будущего, 2007. - 454 с. - (Университетская библиотека Александра Погорельского. Серия "Философия"). - ISBN 5-91129-041-3

Рубрики:
 Час 

Географічні рубрики:
  
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС114267

Лаута, Олена Дмитрівна.
Поняття "досвід" в контексті класичного ідеалу раціональності [Текст] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Лаута Олена Дмитрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2009. - 199 арк. - Бібліогр.: арк. 183-199

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС115761

Павлова, Олена Юріївна.
Естетичний досвід як онтологічна проблема [Текст] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08 / Павлова Олена Юріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2009. - 419 арк. - Бібліогр.: арк. 378-419.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ІВ198593

Pütz, Ulrich.
Der Rhythmus der Erfahrung in der Ästhetik, Ethik und Logik John Deweys [Text] : Diss. / U. Pütz ; Ruhr-Universität Bochum. Fak. der Philosophie. - Bochum : [б.в.], 2000. - 368 S. - Бібліогр.: S.366-366

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :


      
16.
РА386379

Савинська, Інна Володимирівна.
Досвід особистості як предмет філософської антропології (на матеріалі сучасного томізму) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Савинська Інна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 19 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ВА752392

Кебуладзе, Вахтанґ.
Феноменологія досвіду [Текст] : [монографія] / Вахтанґ Кебуладзе. - К. : Дух і літера, 2011. - 278 с. - Бібліогр.: с. 261-278. - 300 прим. - ISBN 978-966-378-236-2

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
РА390800

Кебуладзе, Вахтанг Іванович.
Концепція досвіду в трансцендентальній феноменології [Текст] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Кебуладзе Вахтанг Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2012. - 32 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
Österr.Bibl./№6992


Mehr Licht! [Text] : Erfahrungen aus der Philosophischen Praxis / Hrsg. Markus Riedenauer & Eugen Maria Schulak. - Wien : Braumüller, 2011. - XI, 107 S. : Phot. - ISBN 978-3-7003-1790-6

Рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал Австрійськой бібліотеки


      
20.
ДС135227

Кебуладзе, Вахтанг Іванович.
Концепція досвіду в трансцендентальній феноменології [Текст] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Кебуладзе Вахтанг Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2012. - 350 арк. - Бібліогр.: арк. 324-350.

Рубрики:
Видання зберігається у :

 
Статистика
за 22.07.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського