Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Філософам - Наукова електронна бібліотека (9)Філософам - Віртуальна бібліографічна довідка (2)
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*(<.>U=Ч11$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 509
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС52197

Филоненко, Александр Семенович.
Наука как предмет культурологии [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.04 / Филоненко Александр Семенович ; Харьковский гос. ун-т. - Х., 1996. - 162 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС81893

Дрожжина, Світлана Володимирівна.
Культурна політика як проблема сучасного соціокультурного процесу [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Дрожжина Світлана Володимирівна ; Донецький національний технічний ун-т. - Донецьк, 2004. - 219 арк. - арк. 189-204

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС82313

Бойко, Ольга Петрівна.
Філософсько-антропологічні обгрунтування цивілізаційного процесу [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Бойко Ольга Петрівна ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2004. - 198 арк. - арк. 182-198

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС83081

Голота, Борис Митрофанович.
Самотність у життєвому світі особистості: соціокультурний вимір [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Голота Борис Митрофанович ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2003. - 188 арк. - арк. 171-188

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС83311

Азарова, Юлия Олеговна.
Культуротворческие интенции деконструкции Ж.Деррида [Текст] : дис... канд. филос. наук: 17.00.01 / Азарова Юлия Олеговна ; Харьковская гос. академия культуры. - Х., 2004. - 206 л. - Библиогр.: л. 185-206

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС84950

Стародубцева, Лидия Владимировна.
Память и забвение в истории идей: мнемоническая герменевтика культуры [Текст] : дис... д-ра филос. наук: 09.00.04 / Стародубцева Лидия Владимировна ; Харьковская гос. академия культуры. - Х., 2003. - 477 л. - Библиогр.: л. 451-477

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС85860

Наумова, Лариса Миколаївна.
Видовище як феномен культури. Філософський аспект [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Наумова Лариса Миколаївна ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2004. - 198 арк. - арк. 179-198

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС85918

Забелина, Лидия Александровна.
Архетип самости в контексте культурных традиций [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.04 / Забелина Лидия Александровна ; Крымская академия природоохранного и курортного строительства. - Симф., 2004. - 212 л. - Библиогр.: л. 197-212

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС86443

Леонтьева, Вероника Николаевна.
Культуротворчество: природа, системы, процессы [Текст] : дис... д-ра филос. наук: 09.00.04 / Леонтьева Вероника Николаевна ; Харьковский национальный ун-т радиоэлектроники. - Х., 2004. - 413 л. - Библиогр.: л. 373-413

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС94959

Украинец, Лилия Викторовна.
Детство и детскость в философско-антропологическом контексте [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.04 / Украинец Лилия Викторовна ; Харьковский национальный ун-т им. В.Н.Каразина. - Х., 2006. - 226 л. - Библиогр.: л. 211-226

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
11.
ДС95391

Бодак, Валентина Анатоліївна.
Релігія як феномен універсуму культури: християнський контекст [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.11 / Бодак Валентина Анатоліївна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К, 2006. - 421 арк. - арк. 392-421

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС87362

Евтушенко, Светлана Владимировна.
Народное художественное творчество: проблематика, ретроспекция научного осмысления, концептуальные основы [Текст] : дис... д-ра филос. наук: 09.00.04 / Евтушенко Светлана Владимировна ; Харьковский национальный ун-т им. В.Н.Каразина. - Х., 2003. - 477 л. - Библиогр.: л. 376-403

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС87650

Бушман, Ірина Олександрівна.
Система освіти як засіб модернізації української культури [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.10 / Бушман Ірина Олександрівна ; АПН України, Ін-т вищ. освіти. - К., 2005. - 225 арк. - Бібліогр.: арк. 203-225.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС87779

Мормуль, Ольга Григорьевна.
Феномен памяти в социокультурном пространстве-времени [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.04 / О.Г.Мормуль ; Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. - Симф., 2004. - 208 л. - Библиогр.: л. 186-208

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС87910

Барановская, Ольга Николаевна.
Методология познания ренессансных процессов в культуре [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.02 / О.Н.Барановская ; Одесский национальный ун-т им. И.И.Мечникова. - О., 2004. - 167 л. - Библиогр.: л. 156-167

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС87878

Бекирова, Лейля Сафетовна.
Регулятивно-креативная функция традиции в этнокультуре (на материале опыта крымскотатарского народа) [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.04 / Бекирова Лейля Сафетовна ; Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. - Симф., 2004. - 199 л. - Библиогр.: л. 181-199

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС88072

Сухина, Игорь Григорьевич.
Экологический императив контркультуры в контексте проблемы отношения человека к природе [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.04 / Сухина Игорь Григорьевич ; Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. - Симф., 2004. - 217 л. - Библиогр.: л. 206-217

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС88190

Гриценко, Ирина Павловна.
Этнокультурный стереотип как феномен культуры [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.04 / Гриценко Ирина Павловна ; Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. - Симф., 2004. - 215 л. - Библиогр.: л. 205-215

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС88195

Селевко, Володимир Борисович.
Храм як культурна універсалія соціального буття людини [Текст] : дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / Селевко Володимир Борисович ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". - Х., 2004. - 176 арк. - арк. 164-176

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС89317

Рижкова, Світлана Анатоліївна.
Знання та технології в історичних просторах культури [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.02 / Рижкова Світлана Анатоліївна ; Нац. акад. наук України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. - К., 2005. - 343 арк. - Бібліогр.: арк. 336-343.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Статистика
за 25.05.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського