Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*(<.>A=КУЦЕПАЛ$<.>+<.>A=СВЕТЛАН$<.>+<.>A=ВИКТОРОВН$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 9
Представлено документи з 1 до 9

      
1.
ДС88873

Куцепал, Світлана Вікторівна.
Онтологія в сучасній французькій філософії [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Куцепал Світлана Вікторівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 380 арк. - арк. 351-380

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС57985

Куцепал, Светлана Викторовна.
Эпистемологическая функция языка: на материале французского постмодернизма [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Куцепал Светлана Викторовна ; Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. - К., 1997. - 174 л. - л. 161-174

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
РА337641

Куцепал, Світлана Вікторівна.
Онтологія в сучасній французькій філософії [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Куцепал Світлана Вікторівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 33 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
РА298209

Куцепал, Світлана Вікторівна.
Епістемологічна функція мови: на матеріалі французького постмодернізму [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Куцепал Світлана Вікторівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1997. - 17 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
Р81756

Куцепал, Світлана Вікторівна.
Письмо як засіб деконструкції логоцентризму в концепції Жака Дерріда [Текст] / С. В. Куцепал. - К. : ВЕК+, 1997. - 34 с. - ISBN 968-7245-07-3

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  
  
Видання зберігається у :


      
6.
ВА659840

Куцепал, Світлана Вікторівна.
Французька філософія другої половини ХХ століття: дискурс із префіксом "пост-" [Текст] / С. В. Куцепал. - К. : Видавець ПАРАПАН, 2004. - 324 с. - Бібліогр.: с. 293-320. - ISBN 966-8210-20-4

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
В351348/2


Історія філософії [Текст] : у 2 т.: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2008 . - ISBN 966-594-974-8 (загальний).
Т. 2 / В. І. Ярошовець [та ін.]. - 2008. - 536 с. - Бібліогр. у кінці розд. - 200 прим. - ISBN 966-594-976-4 (2 том)

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
8.
ВА760921


Юридична аргументація. Логічні дослідження [Текст] : колект. моногр. / [О. М. Юркевич та ін. ; за заг. ред. проф. О. М. Юркевича]. - Х. : Іванченко І. С. [вид.], 2012. - 209, [1] с. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-617-7033-02-7

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ВА789131


Юридична аргументація. Логічні дослідження [Текст] : монографія / [Юркевич О. М. та ін.] ; за заг. ред. О. М. Юркевич. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Харків : Право, 2015. - 331, [1] с. - Бібліогр. в кінці глав. - 500 прим. - ISBN 978-966-458-753-9

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

 
Статистика
за 21.05.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського