Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Філософам - Наукова електронна бібліотека (3)
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*(<.>A=КАР$<.>+<.>A=ЄВА$<.>+<.>A=СОФІЯ$<.>+<.>A=ОЛЕКСАНДРІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 143
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС44025

Карізська, Інна Олександрівна.
Проблема суспільності в становленні культури:(соціально-філософський аналіз) [Текст] : дис...канд.філос.наук:09.00.11 / Карізська Інна Олександрівна ; АН України, Ін-т філософії. - К., 1994. - 125 л. - Бібліогр.: л. 111-125

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС83193

Карина, Елена Николаевна.
Виртуальная реальность: онтологический статус [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Карина Елена Николаевна ; Харьковский национальный ун-т радиоэлектроники. - Х., 2004. - 172 л. - Библиогр.: л. 157-172

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС95377

Карпенко, Катерина Іванівна.
Гендерний вимір екологічної комунікації [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Карпенко Катерина Іванівна ; Харківський держ. медичний ун-т. - Х., 2006. - 423 арк. - арк. 392-423

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС88117

Карась, Анатолій Феодосійович.
Філософія громадянського суспільства як інтерпретація свободи і соціальності [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Карась Анатолій Феодосійович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 454 арк. - арк. 436-454

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС89111

Карівець, Ігор Володимирович.
Семантика трансцендентного в соціальному бутті людини [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Карівець Ігор Володимирович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2005. - 181 арк. - арк. 173-181

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС101457

Карпенко, Іван Васильович.
Філософська рецепція повсякденності в просторі культури [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.04 / Карпенко Іван Васильович ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2006. - 383 арк. - арк. 352-383

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС102888

Карпенко, Мирослава Викторовна.
Концепция духовной реальности П.А.Флоренского [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Карпенко Мирослава Викторовна ; Одесский национальный ун-т им. И.И.Мечникова. - О., 2007. - 181 л. - Библиогр.: л. 162-181

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС63318

Карпенко, Зіновія Степанівна.
Психологічні основи аксіогенезу особистості [Текст] : дис... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Карпенко Зіновія Степанівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 1999. - 443 л. - л. 387-417

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС63344

Каралаш, Наталія Григорівна.
Життєвий світ людини та переживання нею стану самотності як предмет філософського аналізу [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.09 / Каралаш Наталія Григорівна ; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 1999. - 166 л. - л. 153-166

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС63833

Карпенко, Наталія Василівна.
Пояснення і розуміння в сучасній науковій парадигмі [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.09 / Карпенко Наталія Василівна ; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 1999. - 178 л. - л.163-178

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС65710

Караульна, Наталія Вікторівна.
Духовність як чинник самовизначення людини [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Караульна Наталія Вікторівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2000. - 154 арк. - арк. 145-154

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС69922

Кар'єва, Софія Олександрівна.
Методологія безпосереднього досвіду у сучасній філософії: Анрі Бергсон та Едмунд Гуссерль [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / С.О.Кар'єва ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 161 арк. - арк. 152-161

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС69092

Карпенко, Микола Миколайович.
Когнітивне, семантичне і символічне у змісті поняття [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.02 / Карпенко Микола Миколайович ; Київський держ. лінгвістичний ун-т. - К., 1998. - 158 арк. - арк. 144-158

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС80819

Карпенко, Інна Павлівна.
Трансформація загальнолюдських цінностей в інформаційному суспільстві [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Карпенко Інна Павлівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 188 арк. - арк. 171-188

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
РА285001

Карізська, Інна Олександрівна.
Проблема суспільності в становленні культури :(соціально-філософський аналіз) [Текст] : автореф.дис...канд.філософ.наук:09.00.11 / Карізська Інна Олександрівна ; АН України, Ін-т філософії. - К., 1994. - 16 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
РА335623

Карась, Анатолій Феодосійович.
Філософія громадянського суспільства як інтерпретація свободи і соціальності [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / А.Ф.Карась ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2005. - 42 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
РА335332

Карелова, Любовь Борисовна.
Философское учение Исиды Байгана - основателя школы "сингаку" [Текст] : автореф. дис... канд. филол. наук: 09.00.03 / Карелова Любовь Борисовна ; АН СССР, Институт философии. - М., 1990. - 27 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
РА339372

Карівець, Ігор Володимирович.
Семантика трансцендентного в соціальному бутті людини [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Карівець Ігор Володимирович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2005. - 17 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
РА344196

Карагулян, Арман Липаритович.
Трансформационное общество как система социокультурных альтернатив [Текст] : автореф. дис... канд. филос. наук: 09.00.04 / Карагулян Арман Липаритович. - Ереван, 2006. - 23 с.
Описано по переводу. - Текст на арм. яз.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
РА344841

Карпенко, Катерина Іванівна.
Гендерний вимір екологічної комунікації [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Карпенко Катерина Іванівна ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2006. - 32 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Статистика
за 16.07.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського