Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Філософам - Наукова електронна бібліотека (3)
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*<.>U=Ю41$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 52
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС88215

Кохан, Ярослав Олексійович.
Часова логіка: семантика тривалості [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.06 / Я. О. Кохан ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К., 2004. - 221 арк. - арк. 196-206

Рубрики:
 Час 
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС88822

Комаха, Лариса Григорівна.
Логіко-філософський аналіз поняття "дія" [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.06 / Комаха Лариса Григорівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 180 с. - с.163-180

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС101398

Матюшина, Інна Іванівна.
Комунікативна природа смислу [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.02 / Матюшина Інна Іванівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2007. - 205 арк. - арк. 186-205

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС105863

Муравенко, Наталия Юрьевна.
Смысл и выражение как проблема философии, логики и методологии науки [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.02 / Муравенко Наталия Юрьевна ; Одесский национальный ун-т им. И.И.Мечникова. - О., 2008. - 193 л. - Библиогр.: л. 177-193

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС63252

Щербина, Олена Юріївна.
Філософський аналіз логічного моделювання [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Щербина Олена Юріївна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1998. - 183 л. - л. 171-183

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС64207

Колотілова, Наталія Андріївна.
Діалог: логіко- філософський аналіз [Текст] : дис... канд. філол. наук: 09.00.06 / Колотілова Наталія Андріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999. - 176 л. - л.159-176

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС70586

Домбровский, Борис Тарасович.
Логическая семиотика во Львовско-Варшавской философской школе [Текст] : дис...канд. филос. наук: 09.00.07 / Домбровский Борис Тарасович ; РАН, Институт философии. - М., 1997. - 188 л. - Библиогр.:л. 173-188

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
РА281431

Алексюк, Игорь Анатольевич.
Логико-философский анализ теории речевых актор (концепция Дж.Серла) [Текст] : автореф.дис.канд.филос.наук:09.00.03 / Алексюк Игорь Анатольевич ; Вильнюсский ун-т. - Вильнюс, 1992. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
РА337564

Комаха, Лариса Григорівна.
Логіко-філософський аналіз поняття "дія" [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.06 / Комаха Лариса Григорівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 18 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
РА349976

Матюшина, Інна Іванівна.
Комунікативна природа смислу [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.02 / Матюшина Інна Іванівна ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. - О., 2007. - 20 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
РА302062

Щербина, Олена Юріївна.
Філософський аналіз логічного моделювання [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Щербина Олена Юріївна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1998. - 16 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
РА302710

Самойлов, Олександр Єжиєвич.
Основи логіко-психологічної теорії мисленнєвого прогнозування [Текст] : автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Самойлов Олександр Єжиєвич ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К., 1998. - 28 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
РА305796

Колотілова, Наталія Андріївна.
Діалог: логіко- філософський аналіз [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 09.00.06 / Колотілова Наталія Андріївна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К., 1999. - 16 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
РА321494

Домбровский, Борис Тарасович.
Логическая семиотика во Львовско-Варшавской философской школе [Текст] : автореф. дис... канд. филос. наук: 09.00.07 / Домбровский Борис Тарасович ; РАН, Институт философии. - М., 1997. - 38 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
РА357317

Муравенко, Наталія Юріївна.
Смисл та вираз як проблема філософії, логіки та методології науки [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.02 / Муравенко Наталія Юріївна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2008. - 20 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
РА334142

Кохан, Ярослав Олексійович.
Часова логіка: семантика тривалості [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.06 / Кохан Ярослав Олексійович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К., 2004. - 19 с.

Рубрики:
 Час 
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ВС31874

Московский семиотический круг.
Из работ Московского семиотического круга [Текст] / сост. и вступ. ст. Т. М. Николаева. - М. : Языки рус. культуры, 1997. - 896 с. - (Язык. Семиотика. Культура). - ISBN 5-7859-0003-3

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Філія №2


      
18.
ВА585378

Брудный, Арон Абрамович.
Психологическая герменевтика [Текст] : учеб. пособие / А. А. Брудный. - М. : Лабиринт, 1998. - 336 с. - ISBN 5-87604-120-3

Рубрики:
Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд
Основний фонд


      
19.
ВА587032

Делез, Жиль.
Логика смысла [Текст] / Ж. Делез ; Theatrum philosophicum / М. Фуко. - М. : Раритет ; Екатеринбург : Деловая книга, 1998. - 480 с. - ISBN 5-88687-041-5. - ISBN 5-85735-095-6

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
20.
ВА602380


Логический анализ языка. Язык и время [Текст] / РАН, Институт языкознания ; ред. Н. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко. - М. : ИНДРИК, 1997. - 351 с. - ISBN 5-85759-070-1

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Статистика
за 19.04.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського