Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Філософам - Наукова електронна бібліотека (1)
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*<.>U=Ю21<.>
Загальна кількість знайдених документів : 29
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС88873

Куцепал, Світлана Вікторівна.
Онтологія в сучасній французькій філософії [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Куцепал Світлана Вікторівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 380 арк. - арк. 351-380

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС107717

Халапсис, Алексей Владиславович.
Метафизические факторы цивилизационной динамики [Текст] : дис... д-ра филос. наук: 09.00.03 / Халапсис Алексей Владиславович ; Днепропетровский национальный ун-т им. Олеся Гончара. - Д., 2008. - 431 л. - Библиогр.: л. 387-431

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
РА337641

Куцепал, Світлана Вікторівна.
Онтологія в сучасній французькій філософії [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Куцепал Світлана Вікторівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 33 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
РА360954

Халапсіс, Олексій Владиславович.
Метафізичні фактори цивілізаційної динаміки [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / О.В.Халапсіс ; Дніпропетровський національний ун-т ім. Олеся Гончара. - Д., 2008. - 36 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ВА616435

Романенко, Юрий Михайлович.
Бытие и естество: Онтология и метафизика как типы философского знания [Текст] / Ю. М. Романенко ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. - СПб. : Издательство С.-Петербургского ун-та, 1999. - 335 c. - ISBN 5-288-01805-7

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ВА617022


Перспективы метафизики: классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков [Текст] / ред. Г. Л. Тульчинский, М. С. Уваров ; Международная Кафедра ЮНЕСКО по философии и этике СПб Научного центра РАН. - СПб. : Алетейя, 2001. - 411 с. - (Серия "Тела мысли"). - ISBN 5-89329-336-3

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
7.
АО263906

Калько, Владимир Иванович.
Тезисы [Текст] / В. И. Калько. - К. : [б.и.], 2004. - 294 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
В349558/Ч. 1

Капітон, Володимир Павлович
Основи метафізики об'єктивних законів [Текст] / В. П. Капітон. - Д. : Дніпропетровська держ. фінансова академія, 2006 .
Ч. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 2006. - 196 с. - ISBN 966-8866-08-8

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ВА677687

Дитер, Генрих.
Свідоме життя. Дослідження співвідношення суб'єктивності та метафізики [Текст] / Г. Дитер ; пер. з нім. В. М. Терлецький. - К. : Курс, 2006. - 188 с. - (Серія наукових перекладів "ZETECIC"). - ISBN 966-7186-03-1

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
10.
ВА678982

Пронякин, Владимир Иванович.
Западноевропейская метафизика: истоки, эволюционные трансформации, перспективы [Текст] / В. И. Пронякин ; Днепропетровский национальный ун-т. - Д. : Издательство Днепропетровского национального ун-та, 2006. - 360 с. - Библиогр.: с. 346-356. - ISBN 966-551-173-4

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ВА706064

Халапсис, Алексей Владиславович.
Постнеклассическая метафизика истории [Текст] / А. В. Халапсис. - Д. : Инновация, 2008. - 278 с. - Библиогр.: с. 261-275. - ISBN 978-966-8676-31-4

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ВА726724

Держко, Ігор Зеновійович.
Метафізика аксіологічних смислів буття людини [Текст] : монографія / Ігор Держко. - Л. : Світ, 2009. - 263 с. - Бібліогр.: с. 252-261. - 500 прим. - ISBN 978-966-603-625-7

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ВС50444

Яковина, Оксана Петрівна.
Метафізика в поезії: Україна ХVII століття [Текст] : [монографія] / Оксана Яковина ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка [та ін.]. - Л. : Опілля-Л, 2010. - 215 с. - (Серія "Скарбниця Опілля: освіта і наука"). - Бібліогр.: с. 198-209. - ISBN 978-966-553-966-7
Парал. тит. арк. англ.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
Козуб Л./№301in/T. 2, Cz.2

Ingarden, Roman
Spór o istnienie świata [Текст] / R. Ingarden ; przygot. i partie tekstu z języka niem. przetłum. D. Gierulanka. - Warszawa : PWN, 1987 . - (Dzieła filozoficzne). - ISBN 83-01-06117-0.
T. 2, Cz.2 : Ontologia formalna. Cz.2: Świat i świadomość. - 1987. - 271 s. - ISBN 83-01-08074-4

Рубрики:
Видання зберігається у :


      
15.
ВА778451

Жеребкин, Сергей Васильевич.
Нестабильные онтологии в современной философии [Текст] : [монография] / Сергей Жеребкин. - Харьков : ХЦГИ, 2013. - 377 с. - 300 прим. - ISBN 978-966-96069-3-8

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ІВ219358

Király , V. István .
Kérdés-Pontok a történelemhez, a halálhoz és a szabadsághoz [Text] / Király V. István. - Cluj-Napoca : Presa universitară clujeană, 2008. - 254 o. - ISBN 978-973-610-817-4

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ВА779993


Філософські виміри сучасної соціальної реальності [Текст] : монографія / [Алексейчук І. С. та ін. ; за ред. О. В. Андрієнко, В. І. Додонової] ; Донец. нац. ун-т, Каф. філософії. - Донецьк : ДонНУ, 2013. - 211 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 прим. - ISBN 978-966-639-636-8

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
Р126194

Гудеев, Владимир Казимирович.
Основы информациализма [Текст] / В. К. Гудеев. - Минск : Беларусская навука, 2014. - 43 с. - 100 прим.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ВА802045

Гуртовцев, Аркадий Лазаревич.
Думать или верить? Ода человеческой ослиности: Философия реального мира, или новые философские очерки о многовековых общечеловеческих заблуждениях, глупостях и преступлениях против разума и жизни [Текст] / Гуртовцев А. Л. - Минск : Энциклопедикс, 2015. - 419 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 99 прим. - ISBN 978-985-7090-64-8

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
В356687/1

Беличенко, Андрей
Цвет как непредставимое Светом [Текст] / Андрей Беличенко. - Saarbrücken : LAP Lambert acad. publ., 2015 .
Т. 1. - 2015. - 330 с. - Бібліогр.: с. 321-324. - ISBN 978-3-659-63818-3

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Статистика
за 19.04.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського