Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*<.>GRR=4РОС$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1175
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС40594

Турпак, Надежда Васильевна.
Проблема единства человека и мира в украинской и российской философской культуре (идея космизма) [Текст] : дис...канд.филос.наук:09.00.03 / Турпак Надежда Васильевна ; КГПИ им. М.П.Драгоманова. - К., 1993. - 139 с. - Библиогр.:с.130-139

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС50521

Кушаков, Вячеслав Юрійович.
Онтологія святості у давньокиївському християнстві (На матеріалі Києво-Печерського Патерика) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Кушаков Вячеслав Юрійович ; НАН України, Інститут філософії. - К., 1996. - 166 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС45007

Гамаль, Любов Василівна.
Екзистенціальні мотиви в творчості Миколи Гоголя [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Гамаль Любов Василівна ; Дрогобицький педагогічний ін-т ім. І.Франка. - Дрогобич, 1994. - 158 л. - л.:140-158

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС44764

Мантуло, Наталья Борисовна.
А.И.Герцен и просветительство [Текст] : дис... канд. филол. наук: 10.01.01 / Мантуло Наталья Борисовна ; Запорожский ун-т. - Запорожье, 1994. - 122 л. - л.:114-122

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС41402

Кононенко, Тарас Петрович.
Историко-философская концепция В.С.Соловьева:(личность-концентр историко-философской концепции) [Текст] : дис...канд.филос.наук:09.00.03 / Кононенко Тарас Петрович ; Киевский ун-т им. Т.Шевченко. - К., 1992. - 173 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС67308

Быкова, Марина Владимировна.
У истоков модернистской концепции личности в русской литературе конца XIX- начала XX веков (ницшеанские мотивы и "культурный герой") [Текст] : дис... канд. филол. наук: 10.01.02 / Быкова Марина Владимировна ; НАН Украины, Ин-т лит. им. Т. Г. Шевченко. - К., 2000. - 185 л. - Бібліогр.: арк. 178-185.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС51851

Мартинюк, Катерина Михайлівна.
Філософія культури О. Мандельштама [Текст] : дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Мартинюк Катерина Михайлівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 192 л. - л.: 181-192

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС54893

Кривошея, Сергій Олександрович.
Онтологія поетичного слова в естетичному і герменевтичному вимірах (на матеріалах творчого доробку О.Потебні та Г.Шпета) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / Кривошея Сергій Олександрович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1997. - 184 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС51555

Олефіренко, Григорій Григорович.
Специфічні риси становлення релігійно-філософської думки Київської Русі [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Олефіренко Григорій Григорович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 163 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС52572

Фик, Сергей Иванович.
Эволюция русской философской поэзии XVII-XVIII веков [Текст] : дис... канд. филол. наук: 10.01.02 / Фик Сергей Иванович ; Львовский гос. ун-т им. И.Я.Франко. - Львов, 1996. - 194 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС53399

Головченко, Ольга Витальевна.
Философские взгляды Н.Я.Грота [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Головченко Ольга Витальевна ; Киевский ун-т им. Т.Шевченко. - К., 1996. - 183 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС51622

Макогонова, Владислава Владимировна.
Антропологические проблемы русского космизма [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Макогонова Владислава Владимировна ; Днепропетровский гос. ун-т. - Днепропетровск, 1996. - 151 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
13.
ДС52448

Патерикіна, Валентина Василівна.
Вплив ідей богомильської апокрифічної літератури на становлення духовності Київської Русі [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / Патерикіна Валентина Василівна ; НАН України, Ін-т філософії. - К., 1996. - 158 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС80843

Переход, Станислав Олегович.
Идея всеединства в восточнохристианской духовной культуре (на материале истории украинской и русской философии и культуры) [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.04 / Переход Станислав Олегович ; Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. - Симф., 2004. - 189 л. - Библиогр.: л. 167-189

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС80903

Янковский, Степан Владиславович.
Система конкретного идеал-реализма в контексте русского религиозно-философского ренессанса [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.03 / Янковский Степан Владиславович ; Донецкий национальный ун-т. - Донецк, 2004. - 187 л. - Библиогр.: л. 171-187

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС81169

Луценко, Елена Николаевна.
Метафизика Эроса в творчестве Б.Вышеславцева и философия русского религиозного ренессанса конца XIX-начала XX вв. [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Луценко Елена Николаевна ; Днепропетровский национальный ун-т. - Д., 2004. - 188 л. - Библиогр.: л. 170-188

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС81913

Литовченко, Наталья Петровна.
Проблемы национальной психологии в контексте теории всеединства В.С.Соловьева [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Литовченко Наталья Петровна ; Днепропетровский национальный ун-т. - Д., 2004. - 210 л. - Библиогр.: л. 186-210

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС82152

Мотренко, Тимофій Валентинович.
Рецепція гегелівських ідей у світоглядно-релігійній парадигмі російської філософії ХІХ - початку ХХ століть [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Мотренко Тимофій Валентинович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 398 арк. - арк. 366-398

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС82146

Братерська-Дронь, Марина Тарасівна.
Моральнісний вимір філософії космізму [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.07 / Братерська-Дронь Марина Тарасівна ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К., 2004. - 380 арк. - арк. 351-380

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС83621

Супрун, Аліна Григорівна.
Філософські погляди М.В.Гоголя в контексті українського романтизму [Текст] : дис... канд. філоc. наук: 09.00.05 / Супрун Аліна Григорівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 168 арк. - арк. 157-168

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Статистика
за 19.04.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського