Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*<.>GRR=4НІМ$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 769
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС67308

Быкова, Марина Владимировна.
У истоков модернистской концепции личности в русской литературе конца XIX- начала XX веков (ницшеанские мотивы и "культурный герой") [Текст] : дис... канд. филол. наук: 10.01.02 / Быкова Марина Владимировна ; НАН Украины, Ин-т лит. им. Т. Г. Шевченко. - К., 2000. - 185 л. - Бібліогр.: арк. 178-185.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС51997

Тур, Николай Григорьевич.
Проблема интеграции общества в теории коммуникативного действия Юргена Хабермаса [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.03 / Тур Николай Григорьевич ; Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. - К., 1996. - 199 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС81859

Щербак, Світлана Ігорівна.
Інтерсуб'єктивність і соціальність [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.01 / Щербак Світлана Ігорівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 188 арк. - арк. 171-188

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС82993

Льовкіна, Олена Геннадіївна.
Проблема відчуження в соціальній філософії Франкфуртської школи (спроба осмислення в контексті глобалістики) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Льовкіна Олена Геннадіївна ; АПН України, Ін-т вищ. освіти. - К., 2003. - 211 арк. - Бібліогр.: арк. 196-211.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС83034

Борисова, Зоя Александровна.
Сущность теологического и философского просвещения: от Гегеля к Фейербаху (социальный аспект) [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.03 / Борисова Зоя Александровна ; Донецкий гос. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского. - Донецк, 2003. - 192 л. - Библиогр.: л. 174-192

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС88210

Варшавський, Олександр Павлович.
Концепція мови в онтології Мартіна Гайдеггера (історико-філософський аналіз) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Варшавський Олександр Павлович ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2004. - 245 арк. - арк. 226-245

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС89263

Дутчак, Владислав Васильович.
Рефлексія метафізики держави І.Канта (історико-філософський аспект) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Дутчак Владислав Васильович ; Національна металургійна академія України. - Д., 2005. - 184 арк. - арк. 171-184

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС89598

Суший, Олена Володимирівна.
Теоретико-методологічний аналіз цінностей в неокантіанській культурфілософії кінця XIX - початку XX сторіччя [Текст] : дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / Суший Олена Володимирівна ; Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. - К., 2005. - 205 арк. - арк. 183-205

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС90035

Котченко, Тарас Едуардович.
Концепція осьового часу Карла Ясперса у контексті сучасності (соціально-філософський аспект) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Котченко Тарас Едуардович ; Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2005. - 171 арк. - арк. 155-171

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС75601

Костенко, Олександр Борисович.
Становлення гегелівського розуміння діалектики громадянського суспільства та держави (шлях Г.В.Ф.Гегеля до "Філософії права") [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Костенко Олександр Борисович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 204 арк. - арк. 192-204

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС102576

Лобода, Юрий Александрович.
Экзистенциально-герменевтическая интерпретация античной метафизики в творчестве М.Хайдеггера и Х.-Г.Гадамера (историко-философский анализ) [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Лобода Юрий Александрович ; Днепропетровский национальный ун-т. - Д., 2007. - 200 л. - Библиогр.: л. 178-200

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС102566

Павлова, Тетяна Сергіївна.
Співвідношення моралі і права у філософії І.Канта (історико-філософський аналіз) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Павлова Тетяна Сергіївна ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2007. - 211 арк. - арк. 195-211

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС102666

Пашков, Андрій Сергійович.
Вчення про громадянське суспільство в філософії права Гегеля [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Пашков Андрій Сергійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 171 арк. - арк. 160-171

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС58029

Молчанова, Елена Борисовна.
Германский неоконсерватизм: философия, идеология, политика [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.03 / Молчанова Елена Борисовна ; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - М., 1995. - 149 л. - л. 138-149

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС53881

Єрмоленко, Анатолій Миколайович.
Дискурс етичних норм та цінностей в сучасній німецькій практичній філософії [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Єрмоленко Анатолій Миколайович ; НАН України, Ін-т філософії. - К., 1996. - 422 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС67910

Турчин, Володимир Васильович.
Лінгвопрагматичні аспекти німецького філософського терміна [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Турчин Володимир Васильович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2000. - 482 арк. - арк. 181-205

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС68099

Паласюк, Михайло Іванович.
Ідеї німецького романтизму в українській духовній культурі [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Паласюк Михайло Іванович ; Ін-т українознав. ім. Івана Крип'якевича НАН України. - Л., 2001. - 165 арк. - арк. 155-165

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС65795

Кебуладзе, Вахтанг Іванович.
Інтерсуб'єктивне вчення Е.Гуссерля як трансцендентальний фон феноменологічної концепції досвіду А.Шюца [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Кебуладзе Вахтанг Іванович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1998. - 170 арк. - арк. 166-170

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС66115

Мінаков, Михайло Анатолійович.
Кантове поняття віри розуму в контексті німецького просвітництва [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Мінаков Михайло Анатолійович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К., 2000. - 168 арк. - арк.154-168

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС67426

Шабанова, Юлия Александровна.
Метафизика в философии Артура Шопенгауэра [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Шабанова Юлия Александровна ; Национальная горная академия Украины. - Д., 2000. - 191 л. - л. 179-191

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Статистика
за 19.04.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського