Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*<.>DP=201802$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 23
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ВА819389

Штанько, Валентина Ігорівна.
Філософія і методологія сучасної науки [Текст] : підруч. для аспірантів усіх спец. / В. І. Штанько ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків : ХНУРЕ, 2017. - 177 с. : фот. - Бібліогр. в кінці розд. - 100 прим. - ISBN 978-966-659-231-9

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ВА819695

Ивакин, Алексей Аркадьевич.
Повесть о Бытии: мыслящем и мыслимом [Текст] : монография / А. А. Ивакин. - Одесса : Фенікс, 2016. - 293, [2] с. - Бібліогр.: с. 288-293. - 150 прим. - ISBN 978-966-928-089-3

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
РА432639

Халіман, Марина Анатоліївна.
Світоглядне протистояння: соціально-філософський аналіз [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Халіман Марина Анатоліївна ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2018. - 16 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
РА432640

Бузаров, Андрій Ігоревич.
Побудова демократичного суспільства на Арабському Сході: соціально-філософський аналіз [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Бузаров Андрій Ігоревич ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2018. - 16 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
РА432673

Свищо, Юрій Юрійович.
Рецепція базових принципів лібералізму в українській філософській думці XIX - початку XX століття [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Свищо Юрій Юрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2018. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ВА819681


Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф., 6-7 жовт. 2017 р., м. Чернівці / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: М. Г. Марчук та ін.]. - Чернівці : Рута, 2017. - 463 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 100 прим.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ВА819813

Мелкевік, Б'ярн.
Право. Філософія. Сучасність [Текст] : зб. ст. : з нагоди проведення Першого Харків. міжнар. юрид. форуму (3-6 жовт. 2017 р.) / Б'ярн Мелкевік ; [пер.: С. Максимов та ін. ; за наук. ред. С. Максимова, О. Уварової] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Харків. юрид. т-во. - Харків : Право, 2017. - 75 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - 300 прим. - ISBN 978-966-937-258-1

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека


      
8.
РА432756

Ведмедєв, Володимир Михайлович.
Рецепція абсурдного у філософсько-антропологічному дискурсі [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Ведмедєв Володимир Михайлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2018. - 18 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
Р133543


Володимир Леонідович Савельєв [Текст] : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Наук. б-ка ; [упоряд. Н. І. Тарасов ; відп. ред. Д. Б. Свириденко]. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - 42 с. : іл. - (Серія "Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова")

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування


      
10.
ВА819753

Нечай, Александр Михайлович.
Человек разумный [Текст] / А. М. Нечай. - Днепр : Лира, 2017. - 227 с. - 100 прим. - ISBN 978-966-383-928-8

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ВА820005

Ємельяненко, Ганна Дмитрівна.
Філософські засновки екзистенціальної теології (антропологічний, онтологічний та гносеологічний аспекти) [Текст] : [монографія] / Ганна Ємельяненко ; Європ. ун-т. - Київ : Автограф, 2018. - 384 с. : фот. - Бібліогр.: с. 347-374. - 500 прим. - ISBN 978-966-8349-10-2

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
РА432764

Самчук, Володимир Андрійович.
Філософія прагматизму Джорджа Герберта Міда (історико-філософський аналіз) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Самчук Володимир Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2018. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
РА432765

Вахтель, Андрій Ігорович.
Феноменологія і натуралізм: від феноменологічної критики натуралізму до натуралізації феноменології [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Вахтель Андрій Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2018. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
РА432786

Чжан Сінь
Репрезентація національної ідентичності у просторі сучасної освіти [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Чжан Сінь ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2017. - 18 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
РА432798

Коханевич, Оксана Вікторівна.
Феномен телебачення в контексті сучасної медіакультури [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Коханевич Оксана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2018. - 16 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
Р133447

Петросов, Владислав Анатольевич.
Диалектика бытия. Сущность жизни и разума [Текст] : [монография] / В. Петросов. - Київ : Аграр Медіа Груп, 2018. - 42 с. - 50 прим. - ISBN 978-617-646-406-8

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ВА819893

Сумарокова, Людмила Николаевна.
Проект реформы логики Николая Грота: 135 лет спустя [Текст] : [очерк] / Л. Н. Сумарокова. - Одесса : Фенікс, 2017. - 64 с. - Анот.: рос., укр., англ. - Бібліогр.: с. 60-61. - ISBN 978-966-928-176-0

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ВА819958


Історія кафедри філософії та соціології Національного фармацевтичного університету (1805-2016 рр.) [Текст] : монографія / [К. А. Іванова та ін.] ; Нац. фармацевт. ун-т. - Харків : НФаУ, 2017. - 303 с. : фот. - Бібліогр.: с. 225-232. - 300 прим. - ISBN 978-966-615-534-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
19.
АО274519

Нофал, Фарис Османович.
Гефсимания. Введение в теологию абсурда [Текст] / Ф. О. Нофал. - Одеса : Фенікс, 2017. - 84 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - 25 прим. - ISBN 978-966-928-213-2

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ВА820291

Скиба, Е. К.
Ідентичність у сучасному просторі [Текст] : монографія / Е. К. Скиба. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. - 181 с. - Бібліогр.: с. 159-182. - 20 прим. - ISBN 978-966-924-677-6

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Статистика
за 19.04.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського