Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*<.>DP=201801$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 15
Представлено документи з 1 до 15

      
1.
РА432135

Загурська, Світлана Миколаївна.
Феномен владних комунікацій у гендерному контексті [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Загурська Світлана Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2017. - 16 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ВА818499

Бондиани, Влад.
Исчезновение [Текст] / Влад Бондиани. - Харьков : Майдан, 2017. - 474 с. - 300 прим. - ISBN 978-966-372-702-8

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
РА432314

Ємельяненко, Євгенія Олегівна.
Маргіналізація сучасного українського суспільства в умовах соціокультурних трансформацій (безпековий вимір) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Ємельяненко Євгенія Олегівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2017. - 33 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ВА818532

Гринів, Олег.
Філософія туризму [Текст] : навч. посіб. / Олег Гринів ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ім. Івана Боберського. - Львів : ПАІС, 2017. - 199 с. - Бібліогр. в кінці тем. - 300 прим. - ISBN 978-617-7065-78-3

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ВА818547


Проблеми людини в українських реаліях - надії сподівання. XII Шинкаруківські читання [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21 квіт. 2017 р. / Т-во "Знання" України [та ін.] ; [редкол.: Губерський Л. В. та ін.]. - Київ : Знання України, 2017. - 179 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 прим.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
РА432328

Москаєва, Ольга Олександрівна.
"М'який" менеджмент в контексті управлінських стратегій сучасності (соціально-філософський аналіз) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Москаєва Ольга Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2017. - 20 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ВА818570

Козачинська, Вікторія.
Суб'єктивність: розмикання гетерогенних обширів (філософсько-антропологічний вимір) [Текст] : монографія / Вікторія Козачинська. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - 333 с. - Бібліогр.: с. 315-333. - 300 прим. - ISBN 978-966-931-095-8

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
РА432367

Погасій, Лілія Петрівна.
Онтоантропологічні опції мови у сучасній культурі [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Погасій Лілія Петрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2018. - 18 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ВА818617

Лустин, Юрий Михайлович.
Типология личности как способ универсализации социального бытия [Текст] : монография / Ю. М. Лустин ; под науч. ред. Е. В. Андриенко ; Донец. нац. ун-т. - Донецк : Донец. нац. ун-т, 2017. - 199 с. - Бібліогр.: с. 181-199. - 100 прим. - ISBN 978-617-7565-09-2

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ВА818743

Підлісний, Михайло Миколайович.
Філософія цінностей: історія і сучасність [Текст] : монографія / М. М. Підлісний, В. І. Шубін ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. - 199 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд., с. 196-199. - 50 прим. - ISBN 978-966-383-962-2

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ВА818665

Мак'явеллі, Нікколо (1469–1527).
Флорентійські хроніки [Текст]. Державець : [збірник] / Нікколо Мак'явеллі ; пер. з італ. Анатоля Перепаді ; [перед. А. Бичко] ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Харків : Фоліо, 2016. - 509, [3] с. : портр. - (Бібліотека світової літератури). - Пер. изд. : Istorie Florentine il principe / Niccolò Machiavell. - 1000 прим. - ISBN 978-966-03-7758-5. - ISBN 978-966-03-5103-5 (Б-ка світ. літ.)

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ВА819223

Кудин, Вячеслав Александрович.
Земные тревоги космической жизни [Текст] : [взгляд на происходящее в мире через призму многолет. жизн. опыта неординар. семьи] / Вячеслав Кудин. - Винница : Эдельвейс и К, 2017 ; Киев : Зубр, 2016. - 263 с. - (Мы все живем здесь). - Назва обкл. : Земные проблемы космической жизни. - Бібліогр.: с. 259-262. - 300 прим. - ISBN 978-617-7237-24-1

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
РА432485

Вдовиченко, Георгій Валерійович.
Філософія культури як напрям філософської думки України 20 - 30-х рр. XX ст. (історико-філософський аналіз) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Вдовиченко Георгій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2018. - 36 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
РА432568

Джалілова, Олександра Миколаївна.
Значущість теорії соціальних систем для становлення філософії соціальної комунікації [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Джалілова Олександра Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2017. - 18 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
РА432529

Бондар, Олег Володимирович.
Спекулятивне обгрунтування принципу суб'єктивності [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Бондар Олег Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2017. - 20 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Статистика
за 19.04.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського