Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
 Філософська бібліотека НБУВ 

Бази даних


Філософам - Електронний каталог НБУВ - результати пошуку

Вид пошуку

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повний стислий
Пошуковий запит: ((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*((<.>U=Ю0/8$<.>)+(<.>U=Ю2$<.>)+(<.>U=Ю6$<.>)+(<.>U=Ю4$<.>)+(<.>U=Ю3$<.>)+(<.>RZN=Ю2$<.>))*<.>GRR=4ФРА$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 405
Представлено документи з 1 до 20
...
1.ДС82013 Арутюнян В. Л. Проблемы познания в творчестве Г.С.Сковороды и Ж.-Ж.Руссо (историко-философский анализ) [Текст] : Дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Арутюнян Валерия Леонидовна ; Днепропетровский национальный ун-т. - Д., 2004. - 207 л.
2.ДС83311 Азарова Ю. О. Культуротворческие интенции деконструкции Ж.Деррида [Текст] : Дис... канд. филос. наук: 17.00.01 / Азарова Юлия Олеговна ; Харьковская гос. академия культуры. - Х., 2004. - 206 л.
3.ДС85522 Маліновська О. С. Проблеми соціальної філософії у творчості Жака Марітена [Текст] : Дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Маліновська Оксана Степанівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 169 арк.
4.ДС85937 Дєдяєва І. П. Трансформація проблеми свободи у структуралізмі: компаративний аналіз філософських вчень К.Леві-Стросса та М.Фуко [Текст] : Дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Дєдяєва Ірина Петрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 173 арк.
5.ДС86433 Дуйкін В. Р. Людина та людська історія в філософії П.Тейяра де Шардена [Текст] : Дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Дуйкін Василь Романович ; Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2004. - 423 арк.
6.ДС86921 Кирилова О. О. Стратегії переозначування суб'єкта (роман Дж.Фаулза "Жінка французького лейтенанта" у перспективі лаканівського психоаналізу) [Текст] : Дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / Кирилова Ольга Олексіївна ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К., 2005. - 190 арк.
7.ДС88873 Куцепал С. В. Онтологія в сучасній французькій філософії [Текст] : Дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Куцепал Світлана Вікторівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 380 арк.
8.ДС89274 Лосик О. М. Феномен свободи у французькому дискурсі постмодернізму [Текст] : Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Лосик Ореста Миколаївна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2005. - 207 арк.
9.ДС90210 Кулик А. В. Понятие "общество спектакля" и его концептуальные корреляты [Текст] : Дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Кулик Александр Викторович ; Днепропетровский национальный ун-т. - Д., 2005. - 207 л.
10.ДС105852 Беслюбняк О. О. Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П.Сартр та Н.Аббаньяно [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Беслюбняк Ольга Олександрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 174 арк.
11.ДС57985 Куцепал С. В. Эпистемологическая функция языка: на материале французского постмодернизма [Текст] : Дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Куцепал Светлана Викторовна ; Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. - К., 1997. - 174 л.
12.ДС61743 Йосипенко О. М. Французький постструктуралізм: критичний аналіз репрезентації [Текст] : Дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Йосипенко Оксана Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999. - 183 л.
13.ДС63615 Дехтяр В. М. Проблема влади у французькому постструктуралізмі [Текст] : Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Дехтяр Валерій Миколайович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999. - 170 л.
14.ДС63798 Хмель В. В. Дилемма этатизма и антиэтатизма в современной французской философии (историко-философский анализ) [Текст] : Дис... д-ра филос. наук: 09.00.05 / Хмель Владимир Васильевич ; Национальная горная академия Украины. - Д., 1999. - 394 л.
15.ДС69922 Кар'єва С. О. Методологія безпосереднього досвіду у сучасній філософії: Анрі Бергсон та Едмунд Гуссерль [Текст] : Дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / С.О.Кар'єва ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 161 арк.
16.ДС72739 Стояцька Г. М. Особливості дослідження тексту: історико-філософські версії та деконструктивістський підхід [Текст] : Дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Стояцька Ганна Михайлівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 170 арк.
17.ДС73717 Гуджен О. Ф. Історико-філософська реконструкція герменевтико-семіологічного методу Б.Паскаля [Текст] : Дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Гуджен Ольга Федорівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 184 арк.
18.ДС74277 Клічук А. В. Проблема гармонії віри та розуму в житті людини у філософсько-антропологічних поглядах Е.Жильсона [Текст] : Дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Клічук Аліна Володимирівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 172 арк.
19.ДС79441 Волох О. Ю. Традиціоналізм як резистентна рефлексія в самосвідомості сучасної французької культури (на матеріалі праць Жана Дютура) [Текст] : Дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Волох Олег Юрійович ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2003. - 197 арк.
20.ДС97979 Творіна О. Л. Відношення "аномалія" - "норма" в структуралістській концепції Мішеля Фуко (історико-філософський аналіз) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / О.Л.Творіна ; Слов'янський держ. педагогічний ун-т. - Д., 2006. - 180 арк.
...
 
Статистика
за 24.07.2019
Число запитів 0
Число користувачів 0
Статистика
за поточний місяць
Число запитів 0
Число користувачів 0

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського