Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)Наукова періодика України (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70363/2011/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Рідний край
: наук., літ.-худож. альм..- Полтава
Бібліографія (MLA):  |  References (BSI)  |  Зміст  |  Бібліографія (ДСТУ)

 1. Шовкошитний В. "Переклади з чеченської. Зелімхан Яндарбієв. "Письмена на краю життя”." Рідний край 1 (2011): 16-19.
 2. Андієвська Е. "Казка про упиреня, що живилося людською волею." Рідний край 1 (2011): 20-22.
 3. Голобородько Т. "І один чоловік на двох. Невигадана історія." Рідний край 1 (2011): 28-29.
 4. Домненко І. "Вірші." Рідний край 1 (2011): 31-33.
 5. Панець К. "Вірші." Рідний край 1 (2011): 34-35.
 6. Лупинос Ж. "Серце мами. Нефантастична повість." Рідний край 1 (2011): 36-43.
 7. Стороженко П. "Творчі сухарі провінційної журналістики:низькі заробітки, владний нагляд, відтік здібних кадрів." Рідний край 1 (2011): 44-52.
 8. Наєнко М. "Ще про "Чорного Ворона” і сіре вороння." Рідний край 1 (2011): 53-56.
 9. Вишневська Г. "Свічка в контексті української духовної культури." Рідний край 1 (2011): 56-60.
 10. Самойленко Н. "Полтавщина в українсько-індійських зв’язках (1991–2008)." Рідний край 1 (2011): 61-62.
 11. Луньова Т. "Ювілейний бенкет муз Музею д’Орсе." Рідний край 1 (2011): 63-65.
 12. Гальона Н. "Дарує світло свого розуму і серця людям.До ювілею Марії Яківни Плющ." Рідний край 1 (2011): 66-70.
 13. Радько Г., Ніколашина Т. "Дивосвіт Ольги Дмитрівни Бондаревської. Розмисли з нагоди ювілею." Рідний край 1 (2011): 71-79.
 14. Дере’вянко Л. "Проблема лінгвістичного статусу прийменника в системі мови." Рідний край 1 (2011): 80-85.
 15. Котух Н. "Лексика полтавських говорів в історико-географічному осмисленні." Рідний край 1 (2011): 85-89.
 16. Гончаренко І. "Перцептивна та мисленнєво-мнемонічна діяльність в основних мовленнєвих уміннях: навчання аудіювання." Рідний край 1 (2011): 90-94.
 17. Бондар Н. "Лінгвальне вираження концепту "сонце” в художній мові Григора Тютюнника." Рідний край 1 (2011): 95-98.
 18. Мелешко В. "Художні засоби творення образів інтелігентів у повістях Панаса Мирного." Рідний край 1 (2011): 99-105.
 19. Ленська С. "Елементи експресіоністичного стилю в малій прозі Миколи Хвильового." Рідний край 1 (2011): 106-108.
 20. Писаренко Н. "Ідея націєтворення як змістова домінанта автобіографічної прози Валерія Шевчука." Рідний край 1 (2011): 108-115.
 21. Орлова О. "Сприйняття як літературознавча проблема." Рідний край 1 (2011): 115-125.
 22. Білик Г. "Паралітературне і постмодерне в художньому тексті Михайла Бриниха." Рідний край 1 (2011): 126-135.
 23. Неживий О. "Джерела життєпису Григора Тютюнника: дитинство, юність." Рідний край 1 (2011): 136-145.
 24. Пащенко В. "Храм духовності й любові на Кобищанах. До історії садиби-музею Панаса Мирного." Рідний край 1 (2011): 146-153.
 25. Шкурка М. "Переклади і переспіви романсу Євгена Гребінки "Очі чорнії” у творчості Юрія Татаренка." Рідний край 1 (2011): 154-158.
 26. Брюховецька Л. "Боротьба за великий фільм. Пам’яті Івана Миколайчука з нагоди його 70-річчя." Рідний край 1 (2011): 158-167.
 27. Орлова О. "Нескінчена прозора лінія Володимира Бернацького." Рідний край 1 (2011): 168-171.
 28. Білик Г. "Митець у вимірі "двох свобод”: незалежності і залежності. Полтавське письменство в особі Олени Гаран." Рідний край 1 (2011): 172-180.
 29. Віценя Л., Тимошик М.: ""Маємо відроджувати правду про себе”." Рідний край 1 (2011): 181-184.
 30. Шебеліст С. "Подвижницька праця полтавського енциклопедиста." Рідний край 1 (2011): 184-187.
 31. Степаненко М. "Історія "Рідного краю” на сторінках енциклопедії "Полтавіка”." Рідний край 1 (2011): 188-194.
 32. Діптан І. "Полтава в період НЕПу (1921–1928 роки): проблеми та шляхи їх реалізації." Рідний край 1 (2011): 195-205.
 33. Танана Р. "Літописець Тарасової гори. До 175-річчя від дня народження В. С. Гнилосирова." Рідний край 1 (2011): 206-209.
 34. Диба А., Чернов А. ""Моя Вкраїно, мій ти раю...”. Матеріали до біографії письменника-"плеядівця” Мусія Кононенка." Рідний край 1 (2011): 210-215.
 35. Плема С. "Таганрозькі роки Олексія Левитського." Рідний край 1 (2011): 216-220.
 36. Селецький М. "Слово письменника про державного діяча: Олесь Гончар про Федора Моргуна." Рідний край 1 (2011): 221-227.
 37. Степаненко Н. ""Честь і хвала … тим, хто положив свою працю на таку … поважну справу”("Рідний Край” про Святе Письмо в українському перекладі)." Рідний край 1 (2011): 228-234.
 38. Степаненко М. "Неозначені займенники в лексико-граматичній системі української мови. Рецензія на монографію: Дудко І. В. Займенникове вираження категорії означеності – неозначеності в українській мові / І. В. Дудко. – К.: Довіра, 2011. – 232c.." Рідний край 1 (2011): 235-238.
 39. Білик Г. "Постать на тлі історії та літератури. Рецензія на книгу: Наталя Кузякіна: Автопортрет, інтерв’ю, публікації різних літ, історія їх рецепції та інтерпретації, memoria/ Упорядн., вст. ст. В. П. Саєнко; наук. ред. С. А. Гальченко. – Дрогобич: Видавнича фірма "Відродження”, 2010. – 574 с." Рідний край 1 (2011): 238-240.
 40. Шишліна О. "Своєрідність творчості Фрідріха Геббеля: міфопоетичний аспект. Рецензія на книгу:Кобзар О. Фрідріх Геббель: художні виміри міфу: монографія / Олена Кобзар. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 324 с." Рідний край 1 (2011): 241-243.
 41. Сарапин В. ""Дзеркало, в яке зазираєш, щоб зрозуміти себе у часі...”. Роздуми над телепрограмою (ОД ТРК "Лтава”, автор сценарію і режисер Людмила Нестуля)." Рідний край 1 (2011): 243-247.
 42. Луньов С., Луньова Т. "Концепт-календарі "Гармонія в кожен дім”." Рідний край 1 (2011): 247-249.
 43. Гаврилова Л. "Скорботним шляхом Кобзаря: подорож через 150 років." Рідний край 1 (2011): 250-253.
 44. Шебеліст С. ""Собори душ своїх бережіть”: літературний конкурс відкриває нові таланти." Рідний край 1 (2011): 254-255.
2011
№ 1 (24)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського