Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)Наукова періодика України (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж72505/2012/31<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Ефективність державного управління
: зб. наук. пр..- Львів
Бібліографія (ДСТУ):  |  Зміст

 1. Буник М. З. Реформування державного управління: демократизація чи комерціалізація? / М. З. Буник // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 13-18
 2. Жовтанецький О. М. До питання ефективності здійснення публічної влади / О. М. Жовтанецький // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 19-26
 3. Мороз О. Ю. Проблеми регіонального та локального розвитку як чинник інтенсифікації євроінтеграційних процесів / О. Ю. Мороз // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 27-32
 4. Новак-Каляєва Л. М. Деякі аспекти формування ідеології державного управління на основі ідеї дотримання прав людини / Л. М. Новак-Каляєва // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 33-43
 5. Онищук С. В. Вплив релігійності на політичні процеси / С. В. Онищук // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 44-49
 6. Орлов М. М. Методологія формування організаційної структури системи взаємодії регіональних органів виконавчої влади в сфері охорони правопорядку / М. М. Орлов // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 50-57
 7. Пасічник В. М. Національна ідея як пріоритет і чинник формування державної політики національної безпеки / В. М. Пасічник // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 58-67
 8. Хаварівський У. Б. Правові засади забезпечення державної релігієзнавчої експертизи / У. Б. Хаварівський, Г. С. Хаварівська // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 68-76
 9. Шевчук П. І. Вплив національної ідеї на соціальну сферу Української держави / П. І. Шевчук // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 77-82
 10. Шевчук Б. М. Адміністративна реформа в Російській Федерації: уроки для України / Б. М. Шевчук // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 83-89
 11. Алмашій В. В. Транскордонна співпраця закарпаття та краю Височина (Чеська Республіка): історія, досвід, перспективи / В. В. Алмашій // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 90-96
 12. Біщук В. П. Особливості застосування терміна "управлінська еліта” в умовах трансформаційних перетворень українського суспільства / В. П. Біщук // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 97-106
 13. Бойко С. М. Адміністративно-правовий статус державних органів у сфері забезпечення судової діяльності / С. М. Бойко // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 107-113
 14. Вишотравка Й. М. Актуальні тенденції адміністративно-територіального реформування в Україні / Й. М. Вишотравка // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 114-121
 15. Мельник М. В. Еволюція мережевої готовності країн ЄС та України / М. В. Мельник // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 122-130
 16. Моторний В. О. Європейські стандарти демократичного цивільного контролю над збройними силами: досвід для України / В. О. Моторний // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 131-137
 17. Олійник А. Р. Правозахисний підхід до розвитку державного управління у рамках євроінтеграційної політики України / А. Р. Олійник // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 138-144
 18. Проців О. Р. Адміністративні послуги у мисливстві: теоретико-методологічний аспект / О. Р. Проців // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 145-153
 19. Філіпова Н. В. Правовий механізм державного управління у сфері міжнародного регулювання соціального захисту трудових мігрантів / Н. В. Філіпова // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 154-161
 20. Черкас О. Г. Взаємодія Верховної Ради України з органами місцевого самоврядування: сутність та визначення поняття / О. Г. Черкас // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 162-169
 21. Гарасим В. В. Державна освітня політика у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: історіографія проблеми / В. В. Гарасим // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 170-184
 22. Наконечний В. В. Організаційно-правові форми міського управління: теоретичні засади / В. В. Наконечний // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 185-190
 23. Пасєка Л. І. Нормативно-правове забезпечення механізмів державного управління у сфері сімейної політики / Л. І. Пасєка // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 191-198
 24. Цап І. М. Оптимізація взаємодії уряду та Національного банку України щодо реалізації державної фінансової політики / І. М. Цап // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 199-206
 25. Заблоцький В. В. Державно-управлінська думка як цивілізаційний чинник забезпечення суспільного розвитку / В. В. Заблоцький // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 209-216
 26. Лебединська О. Ю. Інноваційні підходи щодо державної регіональної політики в Україні / О. Ю. Лебединська, В. В. Черкаска // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 219-225
 27. Огірко І. В. Соціальні комунікації і соціальні мережі як моделі розгалуженого розвитку зв’язків із громадськістю / І. В. Огірко, А. Й. Серант // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 226-234
 28. Матвіїшин Є. Г. Підвищення інвестиційної привабливості сільських територій як пріоритет стратегічного планування їх розвитку / Є. Г. Матвіїшин, Ю. М. Фабрика // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 235-242
 29. Попович Н. Г. Проблемні знання як підґрунтя модернізації стилю управлінської діяльності / Н. Г. Попович // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 243-249
 30. Задорожна М. І. Зворотній зв’язок як механізм реалізації права громадян на участь у прийнятті управлінських рішень / М. І. Задорожна // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 250-256
 31. Мельниченко О. С. Концептуальний підхід щодо управління державною власністю в умовах трансформації економіки / О. С. Мельниченко // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 257-264
 32. Решота О. А. Фінансова криза єврозони та основні шляхи її подолання / О. А. Решота, В. В. Решота // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 265-272
 33. Федорів Я.-Р. М. Державне управління підготовкою медичних сестер для сфери родинної (сімейної) медицини / Я.-Р. М. Федорів, І. Г. Гайдучок, Р. Ю. Грицко, О. М. Грицко // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 273-278
 34. Чорнобиль І. Є. Механізм державного управління процесом адаптації персоналу в органах публічної влади України / І. Є. Чорнобиль // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 279-288
 35. Бавол Т. В. Механізми та форми державного управління щодо влаштування сиріт в Україні (на прикладі Закарпатської області) / Т. В. Бавол // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 289-295
 36. Васейчук Л. А. Регіональні особливості стратегічного планування в Україні / Л. А. Васейчук // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 296-302
 37. Гладун Ю. Я. Структурно-правові механізми забезпечення безпеки громадян у Швеції / Ю. Я. Гладун // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 303-309
 38. Жовтяк-Тараскіна Д. С. Державна політика щодо мовного питання в Україні на сучасному етапі / Д. С. Жовтяк-Тараскіна // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 310-316
 39. Клюй О. О. Інституалізація влади в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні / О. О. Клюй // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 317-323
 40. Липчук М. О. Розвиток електронної демократії як основа ефективної співпраці органів державної влади та громадян у сучасному суспільстві: європейські реалії та українські перспективи / М. О. Липчук // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 324-333
 41. Фольварочний Ю. П. Електронне урядування – шлях до якісного надання адміністративних послуг / Ю. П. Фольварочний // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 334-339
 42. Аршава І. О. Особливості державного управління нотаріатом у сучасній Україні / І. О. Аршава // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 340-347
 43. Марченко Т. Г. Сучасні наукові підходи до дослідження процесу надання послуг аутсорсінговими call-центрами / Т. Г. Марченко // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 348-356
 44. Шарий В. І. Проблеми реалізації державної політики України органами місцевого самоврядування / В. І. Шарий // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 359-364
 45. Гусак І. В. Сучасний стан професіоналізації державних службовців в Україні / І. В. Гусак // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 367-373
 46. Домбровська О. М. Особливості державно-службових відносин в Україні в контексті адаптації публічної служби до стандартів Європейського Союзу / О. М. Домбровська // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 374-380
 47. Морозова Н. Г. Пріоритети удосконалення державної політики зайнятості у сфері державної служби України / Н. Г. Морозова // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 381-388
 48. Крайник О. П. Механізм податкового регулювання економічних процесів на місцевому рівні / О. П. Крайник, Н. Я. Процак // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 391-397
 49. Васильців Т. Г. Суспільно-психологічні чинники розвитку консалтингового забезпечення підприємницької діяльності в умовах європейської інтеграції України / Т. Г. Васильців, Г. Я. Бабій // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 398-404
 50. Матвіїв М. Я. Партнерський маркетинг і монетизація у соціальних мережах / М. Я. Матвіїв, О. М. Лисюк // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 405-418
 51. Загорська Т. В. Економічна теорія і проблеми сучасної економіки / Т. В. Загорська, В. О. Кореновський // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 419-429
 52. Третяк Г. С. Інструменти податкового стимулювання інвестиційних процесів у регіоні / Г. С. Третяк // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 430-439
 53. Круковська Л. М. Вдосконалення державної цінової політики на основі аналізу соціальних потреб / Л. М. Круковська // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 440-447
 54. Лукановська І. Р. Суб’єкти та об’єкти управління малими банківськими установами / І. Р. Лукановська // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 448-451
 55. Піхняк Т. А. Розвиток малого підприємництва в контексті трансформаційних перетворень / Т. А. Піхняк // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 452-459
 56. Стеців І. С. Існуюча методика аналітичного обліку витрат приватних вищих навчальних закладів та необхідність її реформування для ефективного управління собівартістю навчання / І. С. Стеців // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 460-466
 57. Тимошенко І. О. Інноваційно-інвестиційний розвиток як пріоритет регіональної економічної політики на прикладі Рівненської області / І. О. Тимошенко // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 467-473
 58. Юрків Н. Я. Ризики та джерела загроз економічній безпеці реального сектора економіки / Н. Я. Юрків // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 474-481
 59. Акімова Л. М. Механізм ідентифікації товарних марок / Л. М. Акімова // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 482-487
 60. Бобало О. Ю. Чинники, які впливають на оцінку маркетингових заходів вищих навчальних закладі / О. Ю. Бобало // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 31. - С. 488-493
2012
Вип. 31
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського