Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=EJ000123/2015/6<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Освітній простір України
: наук. журн..- Івано-Франківськ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Лисенко Н. Освітні орієнтири і досягнення дошкільного виховання у країнах євроспільноти: перспективи для творчих запозичень. - C. 7-18.
 4. Фуштей Л. Історія становлення патронатних відносин в Україні. - C. 18-27.
 5. Хуан Цзиншен Система шкільної освіти в давньому Китаї. - C. 27-30.
 6. Бойченко В. Проблемність як одиниця педагогічного мислення вчителя. - C. 31-36.
 7. Борин Г. Пізнавально-когнітивна складова фахової підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ України. - C. 37-41.
 8. Зимовець О. Методологічні підходи до формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в умовах інформаційного суспільства. - C. 41-47.
 9. Гомонюк О. Вузівські технології – складова частина освітньої підсистеми розвитку загальнокультурної компетентності майбутнього фахівця соціономічної сфери. - C. 47-54.
 10. Кирста Н. Підготовка спеціалістів дошкільного профілю до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. - C. 54-57.
 11. Лах М. Особливості підготовки майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій у навчанні сучасних дошкільників іноземної мови. - C. 57-63.
 12. Мацук Л. Підготовка майбутніх педагогів до комунікативномовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. - C. 63-68.
 13. Нікітіна А. Шляхи формування лінгвокультурознавчої компетентності студентів-філологів. - C. 68-73.
 14. Оліяр М. Педагогічні умови забезпечення ефективності формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів. - C. 73-81.
 15. Сливка Л. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації здоров'я орієнтованого освітнього середовища: теоретична модель. - C. 81-88.
 16. Струтинська Т. Підготовка майбутніх педагогів до підвищення психолого-педагогічної культури батька дітей із неповних сімей. - C. 88-93.
 17. Тимків Л. Використання інноваційних навчально-тренувальних методик у фаховій підготовці соціальних працівників. - C. 94-98.
 18. Чупахіна С. Формування професіоналізму майбутного педагога в умовах інклюзивної освіти. - C. 99-105.
 19. Бедрій Х. Педагогічні ресурси змісту букваря та читанок у контексті патріотичного виховання молодших школярів. - C. 106-110.
 20. Костів В. Єдність законів, закономірностей і принципів соціального виховання. - C. 110-117.
 21. Лазарович Н. Розвиток творчості дошкільника в етнокультурному середовищі. - C. 118-121.
 22. Ляпунова В. Особливості формування толерантності дітей старшого дошкільного віку. - C. 121-127.
 23. Семенов О. Освітнє середовище позашкільного навчального закладу як чинник формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника. - C. 127-135.
 24. Смолюк С. Формування особистості молодшого школяра в умовах розвивального освітнього середовища. - C. 135-142.
 25. Фуштей Л., Костів В. Громадянська спрямованість особистості як системна якість "другого порядку". - C. 142-153.
 26. Барна Х. Передумови формування цілісної картини світу старших дошкільників. - C. 154-160.
 27. Веркалець М. Інформатизація сучасної освіти молодших школярів у країнах зарубіжжя. - C. 160-163.
 28. Кудярська Т. Інклюзивне навчання: перші кроки. - C. 163-168.
 29. Марчій-Дмитраш Т. Форми організації навчальної діяльності з іноземної мови з учнями початкової школи. - C. 168-173.
 30. Моцар М. Дидактичні і технологічні основи дистанційного навчання. - C. 173-180.
 31. Худзей О. Здібності до іноземних мов (Foreign Language Aptitude): суть, характеристика. - C. 180-186.
 32. Чекан О. Інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічний процес дошкільних навчальних закладів. - C. 186-189.
2015
Вип. 6
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter