Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=EJ000072/2016/7<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1


Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України
: електрон. наук. фах. вид..- Київ
Scientific reports NULES of Ukraine
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Прикуп Л. О. Динаміка організації різних типів угідь на території Одеської області.
 4. Ломова Н. М., Наріжний С. А., Сніжко О. О. Первинна підготовка апіпродуктів у біотехнології йогурту "Медовий".
 5. Олійник О. О., Мельничук М. Д., Клюваденко А. А., Ліханов А. Ф. Анатомо-гістохімічні особливості пагонів перспективних сортів троянди ефіроолійної.
 6. Колосова І. І., Майор В. В., Шаторна В. Ф. Дослідження ембріотоксичності ацетату свинцю у поєднанні з цитратами золота, срібла та заліза на різних термінах вагітності щурів.
 7. Коломієць Ю. В., Григорюк І. П., Буценко Л. М. Діагностика бактеріальних хвороб рослин помідорів в умовах відкритого і закритого ґрунту України.
 8. Павленко А. В., Чайка В. М., Міняйло А. А. Сільське господарство як комплексний чинник зовнішнього впливу на стан популяцій тварин мисливських видів (на прикладі Чернігівської області).
 9. Chayka V. M., Rubezhniak I. G., Petryk O. І. The control of Cydia pomonella L. in apple orchards of forest steppe of Ukraine in the conditions of climatic change.
 10. Хомич В. В., Митяй І. С. Видовий склад угруповань гідробіонтів Корсунь-Шевченківського водосховища.
 11. Макух Я. П. Верба енергетична і хімічні стреси.
 12. Матвіїв Г. М., Кравченко Ю. С., Матвіїв В. М. Сезонна динаміка щільності складення чорнозему опідзоленого західного Лісостепу України за різного використання в агроценозах.
 13. Галат М. В., Шпирка Н. Ф., Таран М. В., Паренюк О. Ю., Шаванова К. Є. Розробка нового методу діагностики токсоплазмозу на основі фотолюмінесценції наночастинок оксиду цинку.
 14. Засєкін Д. А., Кучерук М. Д., Соколюк В. М. Вплив лизунця "Кенділакт" на окремі показники неспецифічного імунного захисту організму корів в умовах північно-східної біогеохімічної зони України.
 15. Данчук О. В. Динаміка вмісту загальних ліпідів у еритроцитах свиней різних типів вищої нервової діяльності за дії стресових факторів.
 16. Mezhenska N., Bubela S. Biological hazards of fish farming in Ukraine.
 17. Васильєва Т. Б. Неспецифічні фактори гуморального імунітету у нетелів та отриманних від них телят за застосування вакцини "Метакол".
 18. Салівон В. О., Сухонос В. П. Аутореінфузія асцитної рідини при лікуванні собак з ускладненою асцитом портальною гіпертензією.
 19. Горелов А. М. Энерго-информационное направление в ландшафтном дизайне – традиция и инновация.
 20. Арнаута Н. В., Арнаута О. В. Використання елементів статичного моделювання за побудови математичної моделі біохімічних процесів.
 21. Пилипака С. Ф., Муквич М. М. Утворення ізотропних ліній та мінімальних поверхонь за допомогою плоских кривих, заданих функціями натурального параметра.
2016
№ 7 (64)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter