Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=EJ000066/2015/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1


Державне управління: теорія та практика
: електрон. наук. фах. вид..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Філософія, методологія, теорія та історія державного управління

 4. Криштоф Н. С. Трансформація економічної моделі розвитку як науково-практична проблема державного управління. - C. 4-11.
 5. Євмєшкіна О. Л. Визначення місії держави – основа державного стратегічного планування. - C. 12-20.
 6. Лещенко В. В., Дьяков А. А. Вплив глобалізації на публічне управління: наслідки для України. - C. 21-30.
 7. Коліжак В. В. Еволюція підходів щодо класифікації надзвичайних ситуацій. - C. 31-36.
 8. Технології державного управління

 9. Царенко О. В. Інституціональне забезпечення процесу державного регулювання траєкторії цілеорієнтованого розвитку публічного аудиту. - C. 37-40.
 10. Обушна Н. І. Публічний аудит як модернізаційний механізм державного управління в Україні. - C. 41-48.
 11. Кіслов Д. В. Е-маркетинг у системі е-урядування. - C. 49-54.
 12. Соціальна й економічна політика

 13. Малиш Н. А. Проблеми фінансового забезпечення бюджетних видатків в Україні. - C. 55-61.
 14. Весельська Л. А. Зaрубіжний дoсвід вирішeння прoблeми внутрішньo пeрeміщeних oсіб у кoнтeксті зaбeзпeчeння нaціoнaльнoї бeзпeки. - C. 62-69.
 15. Артеменко О. В. Кoнцeптуaльнi зaсaди мeхaнiзму зaбeзпeчeння eкoлoгiчнoї бeзпeки Укрaїни нa приклaдi впрoвaджeння "зeлeнoї” економіки. - C. 70-77.
 16. Гусаков С. І. Інститут незалежних директорів у системі державного управління реструктуризацією корпоративного сектору національної економіки. - C. 78-85.
 17. Галузеве управління

 18. Лукіна Т. О., Шошова А. Г. Удосконалення механізмів державного управління спеціальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами. - C. 86-96.
 19. Вишняк І. О. Зарубіжний досвід застосування ЕСКО-договорів на ринку комунальних послуг. - C. 97-107.
 20. Політичні та правові аспекти державного управління

 21. Голубь В. В. Політико-управлінські інтеракції в контексті сучасного суспільного розвитку. - C. 108-114.
2015
№ 1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського