Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=EJ000066/2014/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1


Державне управління: теорія та практика
: електрон. наук. фах. вид..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Філософія, методологія, теорія та історія державного управління

 4. Решетніков Ю. Є., Різникова Я. О. Актуальні питання реалізації державної етнонаціональної політики України. - C. 5-11.
 5. Дутчак Г. О. Особливості розвитку державно-владних відносин України і Франції: теоретико-історичний аспект. - C. 12-20.
 6. Гурієвська В. М. Психологічний аналіз впливу минулого на розвиток системи державного управління. - C. 21-28.
 7. Технологія державного управління

 8. Астапова Н. Л. Оптимізація управління людськими ресурсами на сучасному етапі суспільного розвитку. - C. 29-36.
 9. Соціальна й економічна політика

 10. Корнієнко С. К., Петроє О. М. Сутність та пріоритетні напрями реформування державної політики у сфері соціального захисту дітей з інвалідністю на сучасному етапі. - C. 37-46.
 11. Дубич К. В. Державне управління соціальними послугами: термінологічний аналіз. - C. 47-60.
 12. Лаврухін В. В. Соціальний захист населення: понятійно-категорійний аналіз. - C. 61-70.
 13. Дакал А. В. Пріоритети та реалії державної політики України щодо захисту прав дітей у галузі освіти. - C. 71-80.
 14. Ящук Л. П. Сучасне розуміння соціального сирітства та значення територіальної громади як фактору соціалізації. - C. 81-88.
 15. Ігнатенко О. П. Формування державної політики у сфері благоустрою населених пунктів. - C. 89-95.
 16. Акімова Л. М., Рибак І. П. Вплив державного управління на розвиток інтеграції України до світового фінансового простору. - C. 96-103.
 17. Галузеве управління

 18. Лещенко В. В., Радиш Я. Ф. Права людини на життя та охорону здоров’я – методологічна основа державного управління здоровоохоронною сферою: вступ до проблеми. - C. 104-113.
 19. Державна служба

 20. Супрун М. О. Самовиховання особистості майбутнього фахівця в галузі державного управління (теоретико-практичний аспект). - C. 114-124.
 21. Линдюк О. А. Гендерні підходи у сфері пенсійного забезпечення державних службовців. - C. 125-132.
 22. Литвинова Л. В. Комунікативна компетентність державних службовців: соціально-психологічний аспект. - C. 133-139.
 23. Хорошенюк О. В. Моделі організації публічної служби: порівняльний аналіз та пропозиції для України. - C. 140-150.
 24. Регіональне управління та місцеве самоврядування

 25. Дудар В. І. Шляхи підвищення ефективності делегування повноважень місцевими органами виконавчої влади органам місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади в Україні. - C. 151-156.
 26. Івженко І. Б. Методологія управління за результатами діяльності як інструмент організації роботи органів місцевого самоврядування. - C. 157-163.
 27. Політичні та правові аспекти державного управління

 28. Федорів Т. В. Проблеми комунікації виконавчої влади із суспільством. - C. 164-172.
 29. Береза О. Д. Корупція у сфері державного управління як стримуючий фактор соціально-економічних реформ. - C. 173-180.
 30. Акімов О. О. Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні. - C. 181-188.
 31. Новіков О. В. Окремі аспекти реформування правового забезпечення протидії корупції у сфері державного управління України. - C. 189-196.
 32. Ващук Ю. С. Організаційно-правовий механізм державного управління у сфері внутрішнього фінансового контролю України. - C. 197-203.
2014
№ 1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського