Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=EJ000066/2013/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1


Державне управління: теорія та практика
: електрон. наук. фах. вид..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Філософія, методологія, теорія та історія державного управління

 4. Василевська Т. Е. Кодекси поведінки депутатів як інструменти підтримки депутатської етики. - C. 5-13.
 5. Марушевський Г. Б. Інституційні проблеми державного управління збалансованим розвитком в Україні. - C. 14-23.
 6. Петухова О. В. Чинники національної спільності в демократичному українському суспільстві: аналіз та систематизація. - C. 24-36.
 7. Свистович М. Б. Сутність та основні поняття стратегічного планування. - C. 37-43.
 8. Алцибєєв Є. А. Наукові підходи до оцінювання у сфері державного управління в Україні. - C. 44-51.
 9. Технологія державного управління

 10. Богданович В. Ю., Бальбек Р. І., Литвин А. В. Обчислювальні експерименти з оцінювання рівня етнонаціональної напруженості та можливості реалізації критичного сценарію в АР Крим. - C. 52-61.
 11. Пелих А. О. Концепції застосування військової сили в системі державної політики національної безпеки США. - C. 62-68.
 12. Книш П. В. Інноваційні соціальні технології: поняття та перспективи використання в системі державного управління. - C. 69-75.
 13. Глущенко Ю. А. Бюджетний менеджмент як дієвий механізм державного управління та місцевого самоврядування. - C. 76-81.
 14. Зозуля О. С. Інформаційна зброя як геополітичний чинник та інструмент силової політики. - C. 82-89.
 15. Соціальна й економічна політика

 16. Ситник Г. П., Завгородня С. П. Системний аналіз понятійно-категоріального апарату дослідження державного управління економічною безпекою. - C. 90-99.
 17. Дакал А. В. Актуальні проблеми формування та реалізації державної політики щодо захисту прав дітей в Україні. - C. 100-107.
 18. Щербина С. В. Державна політика у сфері забезпечення екологічної безпеки виробництва та реалізації агропродовольчої продукції. - C. 108-116.
 19. Дубич К. В. Партнерство державного та недержавного суспільних секторів як ефективний механізм управління у сфері надання соціальних послуг у країнах Євросоюзу. - C. 117-128.
 20. Плоский К. В. Міжнародна технічна допомога як міждисциплінарна науково-практична проблема. - C. 129-139.
 21. Савранська Г. М. Розвиток національної моделі соціального партнерства у контексті забезпечення соціальної безпеки України. - C. 140-150.
 22. Ясько Р. О. Актуальні проблеми державної політики щодо розвитку кадрового потенціалу в гуманітарній сфері. - C. 151-156.
 23. Державна служба

 24. Воронько Л. О. Сучасний керівник у системі державної служби України: пошук оптимальної моделі. - C. 157-170.
 25. Галузеве управління

 26. Сташенко В. Ю. Державне управління земельними ресурсами України: історичні передумови та сучасний стан. - C. 171-180.
 27. Андреєв С. О. Інституціоналізація центрального органу виконавчої влади України, відповідального за реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту. - C. 181-192.
 28. Лещенко В. В. Державне регулювання банківської діяльності в Україні: нагляд на основі оцінки ризиків. - C. 193-198.
 29. Мишко А. М. Державна політика розвитку морських портів України. - C. 199-206.
 30. Коваленко Т. Ю. Принципи державного управління санаторно-курортним забезпеченням дітей в Україні. - C. 207-213.
 31. Регіональне управління та місцеве самоврядування

 32. Полтавець В. Д. Міжмуніципальне співробітництво у Франції. Досвід та уроки. - C. 214-218.
 33. Гладка О. М. Академічний інкубатор інноваційного підприємництва та місцевого розвитку – шлях реалізації інноваційних проектів. - C. 219-229.
 34. Політичні та правові аспекти державного управління

 35. Мельниченко В. І. Безпосередня демократія як складова і чинник демократичного врядування в Україні. - C. 230-239.
 36. Онищук С. В. Конкордатна система – модель відносин між церквою та державою. - C. 240-245.
 37. Капуловський А. В. Нормативно-правові засади надання адміністративних послуг: їх еволюція та сучасний стан. - C. 246-254.
 38. Примоленна Л. М. Діалогова взаємодія влади з третім сектором в Україні. - C. 255-259.
2013
№ 2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського