Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=EJ000066/2013/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1


Державне управління: теорія та практика
: електрон. наук. фах. вид..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Ганяк В. Й. Взаємодія науки й релігії у протидії загрозам національній безпеці в суспільно-релігійній сфері України.
 4. Купрійчук В. М. Трансформаційні перетворення системи державного управління в галузі культури в добу Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 р.) .
 5. Сичова М. Д. Особливості та перспективи державного регулювання кроскультурної комунікації в Україні в контексті європеїзації.
 6. Попович Н. Г. Від дихотомії до конструктивної взаємодії дискурсів: горизонтальний вимір.
 7. Соснін О. В. Інформатизація як чинник інноваційного розвитку України.
 8. Головін Р. Г. Особливості реалізації заходів державного антикризового управління в провідних країнах світу.
 9. Гурієвська В. М. Технології процесуального підходу у державно-управлінській діяльності.
 10. Смирнова Н. С. Компаративний аналіз національних систем забезпечення демографічної безпеки Білорусі, Росії, Молдови, України.
 11. Малиш Н. А. Структурні показники та економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України.
 12. Криштоф Н. С. Міжбюджетні відносини в системі державного регулювання економіки України на сучасному етапі розвитку.
 13. Слюсарчук О. П., Бутурлакіна Т. О. Фінансово-економічні механізми модернізації системи пенсійного забезпечення в Україні.
 14. Дубич К. В. Соціальне замовлення – ефективний механізм надання соціальних послуг в Україні.
 15. Москаленко С. О. Формування державної політики в соціогуманітарній сфері: комунікативна складова.
 16. Попова Т. Л. Соціальне залучення: концептуальні підходи до визначення.
 17. Степаненко С. В. До питання про підвищення ефективності державного регулювання процесів економічного розвитку у сфері суспільного відтворення.
 18. Оболенський О. Ю., Горбатюк В. І. Адміністративні послуги у сфері управління державними фінансами.
 19. Мудрак Л. М. Конвергентні медіа як об’єкт державного регулювання: досвід ЄС.
 20. Дакал А. В. Державна політика щодо захисту прав дітей у сфері охорони здоров’я: компаративний аналіз досвіду Російської Федерації та Республіки Білорусь.
 21. Різникова Я. О. Євроінтеграційний контекст модернізації державної етнополітики в Україні.
 22. Середа В. Я. Державна видавнича політика як об’єкт наукової рецепції.
 23. Воронько Л. О. Успішна кар’єра державного службовця: сутність, умови та фактори побудови.
 24. Литвинова Л. В. Соціально-психологічний вимір побудови комунікацій державних службовців з громадськістю.
 25. Гарькавий І. Б. Характеристика умов діяльності підприємств містообслуговуючої сфери.
 26. Грабовський В. А., Мустафаєва У. С. Кадрові технології як засіб реалізації професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування.
 27. Глущенко Ю. А. Фінансова автономія місцевого самоврядування – запорука стабільності розвитку держави.
 28. Черкаска В. В. Механізми державного управління щодо залучення інвестицій в економіку Запорізької області.
 29. Кормілецький О. М. Формування системи державного контролю забезпечення доступу громадян до офіційної інформації в органах влади.
 30. Кармазіна О. О. Взаємодія органів публічного управління з громадськістю в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні.
 31. Ламах Е. Б. Громадські об’єднання як надавачі соціальних послуг гендерного спрямування.
2013
№ 1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського