Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=EJ000066/2012/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1


Державне управління: теорія та практика
: електрон. наук. фах. вид..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Філософія, методологія, теорія та історія державного управління

 4. Кондрашихін А. Б. Бюджетні процеси як предмет науки державного управління.
 5. Мамонов І. Л. Публічне управління, державне управління, соціальна політика та місцеве самоврядування як складові соціального управління.
 6. Ричко О. В. Вітчизняні аспекти науково-методологічного дослідження феномену публічної політики.
 7. Коник С. М. Державотворення як управлінська категорія.
 8. Суший О. В. Культурно-символічні засади національної ідентичності.
 9. Розпутенко І. В., Москаленко С. О. Пріоритетні напрями розвитку гуманітарної сфери в Україні в контексті політичного процесу.
 10. Купрійчук В. М. Правове забезпечення розвитку гуманітарної політикив добу Директорії УНР (грудень 1918–1920 рр.).
 11. Воронько Л. О. Гендерна політика в системі державної служби: поняття і сутність.
 12. Технологія державного управління

 13. Гурковський В. І. Захист іміджу Української держави в умовах інформаційної глобалізації.
 14. Маслова Л. А. Моніторинг загроз розвитку суспільства в духовній сфері.
 15. Дармограй О. О. Делегування повноважень – важлива складова розвитку стилю державно-управлінської діяльності.
 16. Соціальна й економічна політика

 17. Дорошенко В. С. До питання про методологічні основи інституційної структури національного господарства.
 18. Жарая С. Б. Підприємницька активність та тенденції державного впливу на розвиток малого бізнесу.
 19. Петроє О. М. Міжнародно-правові стандарти соціального діалогу в органах державного управління.
 20. Щербина С. В. Механізм формування державної політики у сфері інформаційного забезпечення аграрного сектору економіки України.
 21. Криштоф Н. С. Економічна політика розвитку підприємництва в умовах геоекономічних перетворень.
 22. Шевцова Ю. М. Особливості роботи з молоддю в контексті людського розвитку: нова державна парадигма.
 23. Сіра І. Б. Становлення інституту Уповноваженого з прав дитини в Україні.
 24. Галузеве управління

 25. Леньо Р. В. Перспективні напрями впровадження зарубіжного досвіду в систему управління лісовим господарством України.
 26. Нестеряк Ю. В. Регулювання та саморегуляція діяльності ЗМІ під час виборчих кампаній в Україні.
 27. Рудалєва Л. В. Роль держави у регулюванні посередницької діяльності банків України на фондовому ринку.
 28. Єрмолаєв Д. І. Організація охорони органів державної влади та посадових осіб у США і СРСР (РФ).
 29. Державна служба

 30. Иманбердиев Д. Ч. Организация государственной службы в Кыргызской Республике: современное состояние и проблемы.
 31. Кириченко О. В. Персонал як фактор упровадження систем адміністративних послуг в органах публічної влади.
 32. Тимофієв В. Г. Розв’язання конфліктів у сфері державної служби: ситуативний підхід.
 33. Сіоніхіна З. М. Сутність і особливості професійної діяльності керівних кадрів ЦОВВ як джерело вимог до їхніх професійних компетенцій.
 34. Лисакова Л. І. Визначення принципів оцінювання державно-управлінської діяльності в Україні в умовах його модернізації.
 35. Кохан С. О. Контроль як одна із основних функцій системи управління персоналом.
 36. Вернигор І. Ю. Упровадження системи управління якістю послуг в органах виконавчої влади України: проблеми та шляхи їх розв’язання.
 37. Регіональне управління та місцеве самоврядування

 38. Володарець С. В. Умови реалізації механізмів державного управління регіональною системою підготовки робітничих кадрів.
 39. Гоголь Т. В. Оцінка стану і результативності впливу органів державної влади на розвиток сільських територій.
 40. Гарькавий І. Б. Обґрунтування регуляторів управління розвитком містообслуговуючої сфери в Україні.
 41. Юрченко Є. О. Актуальні проблеми державного контролю у сфері містобудівної діяльності в Україні.
 42. Клюй О. О. Проблема інституціонального забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні.
 43. Висоцька О. М. Удосконалення діалогу органів влади і громадськості на регіональному рівні.
 44. Політичні та правові аспекти державного управління

 45. Горбатюк В. В., Горбатюк С. Є. Доступ громадян до інформації: конституційно-правовий аспект.
 46. Крушинська С. П. Нормативно-правове забезпечення взаємодії державних органів з громадськістю у сфері освіти в Україні.
 47. Мордань О. О. Нормативно-правове забезпечення соціального захисту посиротілих дітей: проблеми та напрями вдосконалення.
 48. Охріменко Н. М. Питання правового регулювання юридичної відповідальності посадових осіб міністерства України в процесі здійснення нормотворчості.
 49. Соболь В. А. Теоретико-методологічні засади дослідження звернень громадян як інституту реалізації прав і свобод у громадянському суспільстві.
 50. Сильчук Т. В. Правове забезпечення інституційного розвитку державного управління в Україні.
2012
№ 2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського