Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=EJ000045/2013/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1


Публічне адміністрування: теорія та практика
: електрон. зб. наук. пр..- Дніпропетровськ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Зміст.
 2. Теорія та історія публічного адміністрування

 3. Лахижа М. І. Європеїзація публічної адміністрації: досвід Республіки Болгарія.
 4. Тарасенко Т. М. Розвиток понятійно-категоріального апарату у сфері державної молодіжної політики.
 5. Калитюк Л. О. Моделювання розвитку української держави: етнонаціональний аспект.
 6. Мартьянов Д. С. Управління мережею Інтернет: зміна парадигм у політичній свідомості.
 7. Юрчук Л. М. Механізм державного регулювання процесу активізації громадської діяльності освітян Вінниччини.
 8. Інструменти публічного адміністрування

 9. Мельниченко О. А., Гулій Р. М. Мінімальна заробітна плата як засіб державного регулювання трудових доходів населення.
 10. Швидун В. М. Зарубіжний досвід державного управління впровадженням інновацій у діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти.
 11. Овдін О. В. Моніторинг міграції українських громадян до держав-членів Європейського Союзу.
 12. Дмитренко Г. В. Державне регулювання ринку фінансових послуг.
 13. Орлатий М. К., Величко А. Є. Підходи до формування ресурсного потенціалу сільських територій Дніпропетровської області.
 14. Долгий М. Л., Терент’єва А. В. Удосконалення державного управління веденням агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених територіях.
 15. Григорова М. О. Державне управління процесами забезпечення біолого-генетичної безпеки: досвід Європейського Союзу.
 16. Дікінов А. Х., Джанаєва З. О. Інноваційна активність як один з основних чинників розвитку економіки регіону (на прикладі Північнокавказького федерального округу Російської Федерації).
 17. Коваленко Т. Ю. Зарубіжний досвід правового регулювання у сфері державного управління санаторно-курортним забезпеченням дітей (Республіка Білорусь).
 18. Максимчук О. С. Пріоритетні напрями державного управління процесами розвитку ядерної енергетики та атомної промисловості в Україні.
 19. Ульянченко Ю. О. Формування моделі державного регулювання конкуренції в аграрному секторі економіки України.
 20. Литвиновська П. С., Дем’янчук Б. О. Моделювання корисності та ризику рішень щодо державно-приватного партнерства.
 21. Леось О. Ю., Нікітіна А. А. Удосконалення корпоративного управління в Україні: проблеми та напрями.
 22. Публічна служба

 23. Антонова О. В., Павленко Л. В. Кейс-метод як складова формування професійно орієнтованого мовлення державних службовців.
 24. Шпекторенко І. В. Лояльність як якість персоналу: до проблеми формування та оцінювання.
 25. Кринична І. П. Сучасні підходи до формування іміджу державного службовця.
 26. Сорокіна Н. Г. Етизація професійної поведінки публічного службовця в сучасних умовах державотворення в Україні.
 27. Виноградова Н. Л. Етичні аспекти лідерства на державній службі в період трансформації світоглядних цінностей.
 28. Сухінін Д. В. Інтеграція підходів оцінювання, моніторингу та контролю в системах управління якістю на рівні місцевого самоврядування.
 29. Щегорцова В. М. Теоретичні засади управління персоналом публічної служби.
 30. Дяченко Н. П. Прогнозні оцінки впливу лідерства на державну службу України.
 31. Регіональне та муніципальне управління

 32. Новосяд В. В. Муніципальні системи Республіки Білорусь та України: системно-структурний аналіз.
 33. Муркович Л.І. Форми участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.
 34. Заблоцький В. В. Шляхи розвитку місцевого самоврядування в Україні в контексті реформування.
 35. Ковальчук В. Г. Удосконалення механізму державного управління сталим розвитком регіону.
 36. Оленковська Л. П. Нормативно-правове забезпечення діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування в Україні.
 37. Смаль С. В. Державний патерналізм у соціальній сфері: регіональна специфіка (на прикладі Санкт-Петербурга).
2013
Вип. 1 (9)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter