Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=EJ000045/2012/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1


Публічне адміністрування: теорія та практика
: електрон. зб. наук. пр..- Дніпропетровськ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Зміст.
 2. До 60-річчя С. М. Cерьогіна.
 3. Теорія та історія публічного адміністрування

 4. Серьогін С. М., Бородін Є. І. Радянський досвід професійної освіти державно-управлінських кадрів.
 5. Дрешпак В. М. Інформаційний, комунікативний, семіотичний простори державного управління: спільне, відмінне та особливе.
 6. Бородін Є. І., Шапаренко Т. І. Концептуальні засади державного управління музейною справою в Україні: нормативно-правовий аспект.
 7. Сичова В. В. Думська опозиція в системі державного управління дореволюційної Росії.
 8. Максименко О. І. Удосконалення діяльності районних державних адміністрацій в етнонаціональній сфері.
 9. Сидоренко Н. С. Формування адміністративної культури органу державної влади в Україні.
 10. Лагно В. Т. Державне управління розвитком єврорегіональної інноваційної системи .
 11. Артеменко І. В. Парламентська діяльність політичних партій в Україні: державно-управлінський аспект.
 12. Хохич І. М. Концептуальні засади співпраці органів влади України з міжнародними організаціями щодо розвитку громадянської активності молоді.
 13. Інструменти публічного адміністрування

 14. Баштанник В. В. Результативність та ефективність механізмів державної регіональної політики.
 15. Титаренко О. М. Роль держави в подоланні "цифрової нерівності": міжнародний досвід для України.
 16. Юрченко Є. О. Розвиток механізмів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні.
 17. Задорожна М. І. Роль громадських організацій у формуванні соціального капіталу: правовий аспект.
 18. Губанова Г. В. Механізми імплементації європейських стандартів виборчого права до українського законодавства.
 19. Шевченко С. О. Обґрунтування концепції ефективного державно-громадського механізму управління якістю вищої освіти в Україні.
 20. Швидун В. М. Перспективи розвитку системи державного управління післядипломною педагогічною освітою в Україні в контексті інтеграції освітніх систем.
 21. Денисенко О. В. Можливості небанківських фінансових ринків країни у формуванні інвестиційного капіталу держави та регіонів.
 22. Бондарева А. Ф. Модернізація державної політики щодо друкованих ЗМІ: досвід Росії.
 23. Дубич К. В. Менеджеріалізм у наданні державних послуг населенню в соціальній сфері: досвід Великобританії .
 24. Чернецький В. Ю. Вплив держави на формування моделей організації охорони здоров’я в зарубіжних країнах .
 25. Діденко О. Г. Удосконалення патріотичного виховання молоді в Україні: державно-управлінський аспект.
 26. Сівак Н. М., Павлун Ю. І. Безпечне природне середовище як елемент системи національної безпеки України: сучасні виклики, загрози та ризики.
 27. Польська І. Е. Особливості впровадження механізмів державно-приватного партнерства в зарубіжних країнах.
 28. Попов С. А. Державно-управлінські нововведення масового характеру: систематизація факторів опору.
 29. Публічна служба

 30. Шпекторенко І. В. Процесуальний підхід до формалізації управлінських функцій та завдань державних службовців.
 31. Антонова О. В. Європейський досвід формування стратегічної компетентності керівного персоналу державної служби.
 32. Чикаренко О. О. Орієнтири стратегічних змін державної податкової служби України в контексті реформування інституту державної служби.
 33. Недвига М. О. Сучасні вимоги до підготовки та підвищення кваліфікації персоналу Державного агентства земельних ресурсів України.
 34. Ангелов Ю. В. Особливі умови трансформаційних процесів у системі державного управління.
 35. Калашник Н. С. Класифікація форм самоосвіти державних службовців.
 36. Денисов М. Д., Мустафаєва У. С., Сидоров В. М. Теорія та практика управління знаннями: досвід Кримського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.
 37. Регіональне та муніципальне управління

 38. Прокопенко Л. Л., Шумляєва І. Д. Реформування територіальної організації влади в Польщі: досвід для України.
 39. Матвеєва О. Ю. Запровадження децентралізованої моделі фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні.
 40. Сухінін Д. В. Моніторинг та оцінювання в діяльності органів місцевого самоврядування як предмет наукового аналізу.
 41. Федорчак О. В. Оцінювання стратегій розвитку регіонів: етапи та схеми.
 42. Пахомова О. М. Особливості впливу органів місцевого самоврядування на формування соціальності неповнолітніх у місті.
 43. Волкова Н. В. Інституціоналізація місцевого самоврядування як суб’єкта управління освітою: кластерний підхід.
 44. Лазарєва Л. О. Регіональні омбудсмени: аналіз міжнародного досвіду.
 45. Літвінов О. В., Літвінова Н. М. Аналіз факторів результативності прискореного перегляду регуляторних актів органів місцевого самоврядування.
 46. Казюк Я. М. Організаційно-управлінські підходи до оподаткування суб’єктів господарювання на місцевому рівні.
 47. Писаренко В. П. Упровадження електронного документування в органах державної влади та місцевого самоврядування.
 48. Гончарук Н. С. Компетенція суб’єктів Російської Федерації у сфері правових основ місцевого самоврядування.
 49. Полюшкін С. С. Використання можливостей соціально-економічного прогнозування в управлінні сталим розвитком міста.
 50. Шумік І. В. Дослідження інформаційної відкритості органів місцевого самоврядування з питань функціонування й розвитку соціальної сфери.
2012
Вип. 2 (8)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter