Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=EJ000029/2011/11<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1


Державне управління: удосконалення та розвиток
: електрон. наук. фах. вид..- Київ
Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Синицина Н. Г. Нові підходи до управління людськими ресурсами в управлінні освітою.
 4. Гаман П. І. Мотиваційні механізми щодо зниження інституційних бар’єрів.
 5. Сорока М. П. Інструменти підвищення ефективності транскордонного співробітництва регіонів України.
 6. Жовнірчик Я. Ф. Досягнення економічної безпеки суспільства на основі усвідомленої і цілеспрямованої державної політики.
 7. Бєлкін Л. М. Сумнівні банкрутства в Україні як результат неналежного державного управління (на прикладі ВАТ "Чернігівський комбінат хлібопродуктів").
 8. Поспелов А. В., Пушкар Т. А. Місце і значення сучасного міста в формуванні господарських комплексів регіонів.
 9. Мещеряков В. В. Теоретичні підходи до формування антикризової політики у будівельній галузі на місцевому рівні.
 10. Сидоренко О. В. Формування дієвої системи регулювання як фактор формування ефективного біржового ринку.
 11. Драган І. О. Кoнцептуальнi засади удосконалення деpжавнoгo упpавлiння житлoвo-кoмунальним гoспoдаpствoм.
 12. Корчміт О. Ю. Інноваційна інфраструктура забезпечення сталого розвитку мілітаризованого регіону.
 13. Герасименко І. С. Державні пріоритети управління інвестиційними процесами в комплексному регіональному розвитку.
 14. Беца І. І. Шляхи оптимізації та підвищення результативності діяльності органів державної влади у рекламній сфері.
 15. Добрунов С. С. Механізми сприяння державою формуванню міжгалузевих інтегрованих структур у сфері високих технологій.
 16. Федорук А. М. Диспропорції регіонального розвитку в ЄС.
 17. Двигун С. М. Розвиток механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.
 18. Клименко А. В. Реалізація державної політики України у житловій сфері на регіональному рівні.
 19. Поворозник Р. В. Регуляторні механізми реалізації екологічної політики на регіональному рівні у контексті забезпечення їх стійкого розвитку.
 20. Сірий Ю. М. Особливості бюджетного забезпечення сфери наданя соціально-культурних послуг як напрям державного регулювання.
 21. Федорченко В. В. Пріоритетні напрями державного регулювання розвитку малого підприємництва.
 22. Рябцев Г. Л. Групи спеціальних інтересів – учасники державної політики розвитку ринку нафтопродуктів в Україні.
 23. Антонов А. В. Вдосконалення інституційних механізмів підтримки підприємництва на сільських територіях.
 24. Барвіненко В. Д. Особливості реалізації державної політики розвитку продовольчих ринків у умовах глобальних трансформацій.
 25. Демченко Д. О. Державне регулювання якості послуг авіаційних перевезень.
 26. Бережний А. І. Напрями забезпечення модернізації освіти в Україні.
 27. Фомін В. В. Теоретичні підходи до трактування поняття "ефективність державного управління".
2011
№ 11
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського