Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=EJ000026/2011/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Форум права
: електрон. наук. фах. вид..- Харків

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Александров В. М. Особливості припинення військової служби. - C. 9-13.
 4. Бабакін В. М., Ковальов В. В. Особливості розслідування розкрадання культурних цінностей в Україні. - C. 14-20.
 5. Бабін Б. В. Національний вимір механізмів міжнародного програмного регулювання правовідносин. - C. 21-27.
 6. Баланюк Н. Ю. Проблема створення та функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення: порівняльно-правовий аналіз. - C. 28-33.
 7. Бараш Є. Ю. Інформаційне забезпечення управління Державною кримінально-виконавчою службою. - C. 34-40.
 8. Бартків А. Я. Правовий статус працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовими договорами. - C. 41-46.
 9. Биков О. М. Особливості взаємовідносин держави і церкви в країнах з монорелігійним складом населення. - C. 47-52.
 10. Боднарчук Р. О. Поняття, критерії та ознаки знищення чужого майна (статті 194 та 196 КК України). - C. 53-61.
 11. Болдижар С. М. Формування органів адвокатури на Закарпатті. - C. 62-65.
 12. Бондаренко В. В. Система суб’єктів адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян. - C. 66-70.
 13. Бондаренко І. М. Структурування фінансово-правової галузі: проблеми системи податкового права. - C. 71-75.
 14. Бондаренко Н. О. Побудова громадянського суспільства в Україні в умовах здійснення конституційної реформи. - C. 76-82.
 15. Бочкова І. І. Товарна біржа як учасник господарських правовідносин в умовах ринкової економіки. - C. 83-87 .
 16. Бурбика М. М. Особливості взаємодії органів прокуратури з іншими правоохоронними та контролюючими органами під час координаційної діяльності. - C. 88-92.
 17. Бурдін В. М. Формально-логічні засади дослідження проблем осудності та неосудності. - C. 93-99.
 18. Вавженчук С. Я. Забезпечення конституційного права на оплату праці. - C. 100-104.
 19. Ващук О. П. Особенности производства обыска при расследовании разбойных нападений на инкассаторов. - C. 105-110.
 20. Ващук Я. В. Правова характеристика адміністративної юрисдикції. - C. 111-114.
 21. Венедіктов С. В. Щодо правового регулювання відносин в трудовому колективі. - C. 115-118.
 22. Венедіктова І. В. Генеза інтересу як правової категорії в різних країнах світу в період до ХІХ ст.. - C. 119-125.
 23. Вовчанська Л. С. Прагматика діалогових взаємин та їх антропологічний модус. - C. 126-129.
 24. Возьний В. І. Особливості кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм (на прикладі ст.129 КК України та ч.1 ст.345 КК України). - C. 130-133.
 25. Волошина В. К. Реалізація принципу диспозитивності у стадії досудового розслідування. - C. 134-140.
 26. Галунько В. В. Предмет адміністративно-господарського права. - C. 141-145.
 27. Глушкова Д. Г. Виконання рішень юрисдикційних органів України щодо іноземних суб’єктів – резидентів України. - C. 146-151.
 28. Глущенко Я. Б. Державна служба, її види та шляхи подальшого удосконалення. - C. 152-156.
 29. Гончаренко І. Б. Суб’єкти здійснення державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності України. - C. 157-162.
 30. Гончарук О. А. Формування та розвиток системи постмитного контролю в Україні. - C. 163-167.
 31. Горбунов В. А. Проблеми кримінально-правової характеристики потерпілого від умисного знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ст.347 КК України). - C. 168-173.
 32. Гридасов Ю. В. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування у сфері господарювання. - C. 174-177.
 33. Грицюк А. Г. Перспективи попередження зловживань з ПДВ запровадженням спеціальних рахунків. - C. 178-185.
 34. Гробова В. П. Поняття суб’єктів системи місцевого самоврядування. - C. 186-189.
 35. Гук Б. М. Правоохоронна спрямованість діяльності Державної виконавчої служби України. - C. 190-195.
 36. Гулєвська Г. Ю., Сергєєва С. М. Біоетика та права людини: міжнародно-правовий аспект. - C. 196-200.
 37. Деревянко Б. В. Історичний розвиток правового регулювання надання послуг у сфері освіти на українських землях у ХVІІІ столітті. - C. 201-205.
 38. Дерев’янко М. І. Пенсія як об’єкт пенсійних правовідносин працівників органів прокуратури. - C. 206-211.
 39. Джумагельдиева Г. Д. Энергосбережение как фактор обеспечения национальной безопасности: теоретический аспект. - C. 212-216.
 40. Длугош О. І. Визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом обману. - C. 217-221.
 41. Дмитриенко И. В. Дмитриенко Ю. Н. Соционика правового сознания как современный метод социальной и иной прогрессивной типологии украинского правового сознания и культуры. - C. 222-226.
 42. Дмитриенко Ю. Н. Подходы к изучению украинского соционического правового сознания и культуры. - C. 227-231.
 43. Добкін М. М. Координаційні повноваження місцевих державних адміністрацій щодо забезпечення законності та правопорядку. - C. 232-236.
 44. Дубко Ю. В., Черепненко О. Я. Щодо визначення сутності поняття масових заворушень в сучасній теорії права. - C. 237-242 .
 45. Духневич А. В. Ступінь відповідності аграрного законодавства України вимогам і стандартам СОТ. - C. 243-250.
 46. Євтушенко В. В. Система державної стандартизації України і шляхи її вдосконалення та техніко-юридичні норми у галузі будівництва (організаційний, термінологічний та нормативно-правовий аспекти). - C. 251-260.
 47. Єремєєва М. О. Особливості визначення та обчислення процесуальних строків у виборчих спорах, які вирішуються за нормами Кодексу адміністративного судочинства України. - C. 261-266.
 48. Єщук О. М., Саунін Р. Д. Міжнародний досвід адміністративно-правової охорони права на комп’ютерні програми. - C. 267-271.
 49. Журавський О. А. Вирішення податкових спорів у контексті адміністративної юстиції: міжнародний аспект. - C. 272-276.
 50. Задирака Н. Ю. Адміністративне судочинство в Україні: актуальні проблеми. - C. 277-281.
 51. Закурін М. К. Адміністративно-правовий статус судді господарського суду. - C. 282-286.
 52. Зозуля О. І. Сучасна правова організація діяльності Адміністрації Президента РФ у сфері внутрішньої політики. - C. 287-296.
 53. Ільницька Ю. М. Щодо питання про види та форми дозвільних адміністративних послуг органів місцевого самоврядування. - C. 297-302.
 54. Іншин М. І. Державна служба як сфера регулювання трудового права. - C. 303-308.
 55. Іщенко В. М. Теоретична модель доказування в сучасній науці кримінального процесу України. - C. 309-321.
 56. Кагановська Т. Є. Конкурсний відбір як основа кадрового забезпечення органів державного управління: вітчизняний і зарубіжний досвід. - C. 322-330.
 57. Калашник М. В. Міліція України в період хрущовської "відлиги". - C. 331-336.
 58. Кампі О. Ю. Правові аспекти припинення суб’єктів господарської діяльності із спільного інвестування. - C. 337-344.
 59. Кацалап Л. С. Історичні передумови організації підготовки кадрів органів внутрішніх справ України. - C. 345-351.
 60. Клюєв О. М. Особливості правоохоронної діяльності ОВС на регіональному рівні. - C. 352-357.
 61. Кожухар В. А. Розуміння відновної відповідальності в юридичній науці. - C. 358-363.
 62. Козаченко О. В. Відображення окремих положень кримінально-правового впливу в українській класичній літературі. - C. 364-371.
 63. Комарова О. С. Поняття та правовий режим земельних ділянок комунальної форми власності. - C. 372-384.
 64. Корнієнко В. М. Деякі питання правового регулювання відносин в галузі застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин. - C. 385-389.
 65. Корновенко С. В. Правові аспекти діяльності волосних земельних рад під час проведення аграрної реформи Урядом Півдня Росії (1920 р.). - C. 390-397.
 66. Костова Н. І. Актуальні питання захисту прав засновників акціонерних товариств. - C. 398-402.
 67. Кравченко І. О. Склад суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення. - C. 403-408.
 68. Крестовська Н. М. Сучасне розуміння прав дитини. - C. 409-413.
 69. Кримська О. М. Форми забезпечення професійного зростання працівника. - C. 414-418 .
 70. Кройтор В. А. Процесуальний зміст принципу гласності цивільного судочинства. - C. 419-427.
 71. Кружиліна О. А. Судовий захист права на об’єднання у політичні партії та громадські організації: проблемні питання теорії і практики. - C. 428-434.
 72. Кулик Д. О. Поняття та ознаки розрахункового чека: теоретико-правовий аспект. - C. 435-442.
 73. Курись А. С. Нормативно-правове регулювання організації та діяльності прокуратури України: проблеми та шляхи удосконалення. - C. 443-448.
 74. Кушнір А. Л. Історичний розвиток кримінальної відповідальності за злочини проти порядку підлеглості та військової честі. - C. 449-455.
 75. Левченко К. Б. Статистичній вимір виконання Закону України "Про попередження насильства в сім’ї". - C. 456-462.
 76. Лемішко Ю. Ю. Вчинення злочину з використанням малолітнього як обставина, що обтяжує покарання. - C. 463-467.
 77. Липій Є. А. Адміністративно-правове регулювання охорони екологічних прав громадян: поняття та зміст. - C. 468-472.
 78. Лисицина О. Б. Вивільнення працівників як один із чинників припинення трудових відносин. - C. 473-477 .
 79. Логоша В. В. Місце прокуратури в системі органів державної влади. - C. 478-485.
 80. Любченко О. О. Верховна Рада України versus Конституційний Суд України: доля Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV. - C. 486-492.
 81. Мазур М. В. Судова практика як джерело права: проблема визначення поняття. - C. 493-497.
 82. Малюга Л. Ю. Деякі аспекти вдосконалення законодавства України щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. - C. 498-504.
 83. Манжула А. А. Дефініція "проступок" як категорія публічно-правової відповідальності. - C. 505-511.
 84. Манько О. Є. Питання форми державного правління в Україні у висновках Венеціанської Комісії. - C. 512-519.
 85. Мартинишин Г. Р. Способи визначення остаточного покарання при призначенні покарання за сукупністю вироків. - C. 520-525.
 86. Мельничук Н. О. Визначення трудового договору в нових ринкових умовах. - C. 526-530.
 87. Миколенко В. А. Цивільний контроль за діяльністю прокуратури України. - C. 531-536.
 88. Михайліченко Т. О. Суб’єкт порушення обов’язків щодо охорони майна (стаття 197 КК України). - C. 537-542.
 89. Міщенко Л. В. Місце та значення принципу взаємної відповідальності держави та учасників фінансових відносин в системі принципів права. - C. 543-547.
 90. Моліцький С. В. Право на судовий захист трудових прав. - C. 548-552.
 91. Московець В. І. Форми участі громадськості в забезпеченні громадського порядку. - C. 553-558.
 92. Нікітенко Л. О. Умови реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність. - C. 559-564.
 93. Олішевський О. В. Православна Церква як суб’єкт протидії злочинності та профілактики злочинів. - C. 565-569.
 94. Орлов Ю. В. Кримінологічна неефективність нормативно-правових актів: поняття та критерії. - C. 570-576.
 95. Острійчук О. П. Організація та методика прокурорського нагляду за законністю слідчих та процесуальних дій, оперативно-розшукових заходів на стадії порушення кримінальної справи. - C. 577-582.
 96. Парубін К. О. Пріоритетність розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як основна засада реалізації національної політики інформатизації органів внутрішніх справ України. - C. 583-586.
 97. Пахомов В. В. Поняття та види способів забезпечення законності в державному управлінні. - C. 587-591.
 98. Петрачкович С. С. Принципи правового регулювання соціального партнерства. - C. 592-596.
 99. Петров В. П. Проблеми заходів впливу при притягненні до відповідальності працівника за невиконання умови про трудову функцію. - C. 597-601.
 100. Петрова І. А. Деякі аспекти призначення слідчим судово-товарознавчих експертиз споживчих товарів. - C. 602-606.
 101. Пилипишин В. П. Вплив процесів інтеграції на національні системи державного управління. - C. 607-611.
 102. Погорецька Н. В. Міжнародне усиновлення: проблемні питання. - C. 612-617.
 103. Полюхович В. І. Теоретичні засади дослідження професійної діяльності на фондовому ринку України. - C. 618-621.
 104. Попова С. М. Вдосконалення адміністрування податку на додану вартість органами державної податкової служби. - C. 622-628.
 105. Попович І. І. Криміналістичне значення реквізитів захисту банківських документів, що використовуються у безготівковій формі розрахунків. - C. 629-633.
 106. Пристінський І. О. Єпархіальні суди, як церковні суди першої інстанції. - C. 634-638.
 107. Проневич О. С. Проактивна діяльність поліції (міліції) як складова сучасної парадигми охорони правопорядку. - C. 639-643.
 108. Пруднікова О. В., Рожкова М. В. Інноваційна культура: проблеми правового регулювання. - C. 644-647.
 109. П’ятковський В. І. Державна судова адміністрація України як суб’єкт адміністративного права. - C. 648-653.
 110. Рогач О. Я. Механізм протидії проявам зловживання правом. - C. 654-660.
 111. Родіна В. В. Щодо визначення поняття перевезення вантажів, пасажирів та багажу міським електротранспортом. - C. 661-667.
 112. Руденко Л. Д., Манзюк В. В. Щодо відповідальності суб’єктів туристичної діяльності. - C. 668-674.
 113. Руколайніна І. Є. Поняття та основні напрями матеріально-технічного та фінансового забезпечення в діяльності ОВС. - C. 675-678.
 114. Самотієвич В. О. Кримінологічний аналіз посадових злочинів, вчинених працівниками ОВС України протягом 2000-2010 років. - C. 679-686.
 115. Сапейко Л. В. Розшук відповідача в цивільному процесі та компенсація витрат на його проведення. - C. 687-691.
 116. Сарана С. В. Фіксований податок в контексті спеціальних податкових режимів. - C. 692-697.
 117. Сафонов Д. А. Криміналістичні особливості огляду місця наруги над могилою. - C. 698-702.
 118. Севрюков Д. Г. Природа та особливості соціальної допомоги та взаємної підтримки в середньовічному європейському місті. - C. 703-707.
 119. Сендецька Т. В. Визначення поняття "правовий акт" у правовій системі України. - C. 708-711.
 120. Середа Г. П. Роль державного обвинувача при вирішенні звернень. - C. 712-716.
 121. Середюк-Буз В. В. Американська парадигма обмеження свободи масової інформації. - C. 717-721.
 122. Сидоренко Р. О. Принципи адміністративних повноважень прокуратури України. - C. 722-727.
 123. Сільченко С. О. Етичні засади правового регулювання соціального страхування в Україні. - C. 728-733.
 124. Соколкін В. Л., Кочура А. В. Поняття оперативно-розшукового процесу та його характеристика. - C. 734-741.
 125. Соловйова-Полудніцина О. Є. Процесуальна форма закриття кримінальних справ у зв’язку з примиренням сторін. - C. 742-747.
 126. Солоніна О. П. Значення кримінально-правових презумпцій для процесу доказування. - C. 748-756.
 127. Стукаленко В. А. Адміністративна відповідальність за порушення виборчого законодавства: перспективи впровадження досвіду провідних країн світу. - C. 757-761.
 128. Стукаленко О. В. Діяльність органів прокуратури у сфері координації правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю. - C. 762-769.
 129. Таран О. В. Сучасний стан і перспективи вдосконалення законодавства у галузі охорони праці. - C. 770-773 .
 130. Тарасенко Л. Л. Особливості договору найму повітряного судна. - C. 774-780.
 131. Теремецький В. І. Проблеми вдосконалення правового забезпечення функціонування спрощеної системи оподаткування. - C. 781-786.
 132. Титов А. М., Зубатенко А. В. Окремі питання здійснення судового контролю під час порушення кримінальної справи. - C. 787-792.
 133. Титова Н. В. Щодо законодавчого регулювання діяльності захисника свідка у кримінальному процесі України. - C. 793-799.
 134. Торкайло Ю. С. Особливості правового регулювання взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації. - C. 800-803.
 135. Трачук П. А. Межі втручання публічної влади у приватне життя особи. - C. 804-807.
 136. Туровець Ю. М. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти довкілля. - C. 808-812.
 137. Федін Д. Г. Значення правосвідомості в системі суспільної свідомості. - C. 813-817.
 138. Філіпп І. Ю. Обмеження прав працівників: критерії та способи. - C. 818-823.
 139. Чеховська І. В. Чинники формування державної сімейної політики України. - C. 824-830.
 140. Чича Р. П. Обставини, що характеризують особу обвинуваченого, як підстава для класифікації процесуальних рішень. - C. 831-835.
 141. Чуб О. О. Трансформації у виборчому законодавстві України. - C. 836-840.
 142. Чуприна Л. М. Правова характеристика фінансових правовідносин за участю бюджетних установ. - C. 841-853.
 143. Шаренко М. С. Правове регулювання платників акцизного податку. - C. 854-857.
 144. Шевелев К. Є. Щодо питання визначення методів правового регулювання оплати праці. - C. 858-861.
 145. Шевчик О. С. Щодо визначення термінів "валюта" та "валютні цінності". - C. 862-868.
 146. Шендрик В. В. Функції інституту попередження злочинів в оперативно-розшукової діяльності. - C. 869-876.
 147. Шершень Ю. С. Значення правового регулювання підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. - C. 877-881.
 148. Шило О. Г. Скарга як акт ініціації окремого судово-контрольного провадження. - C. 882-888.
 149. Шопіна І. М. Проблеми удосконалення надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ України. - C. 889-893.
 150. Шпенов Д. Ю. Проблеми становлення та перспективи розвитку правового регулювання відносин в інформаційній сфері. - C. 894-898.
 151. Щур Б. В. Ознаки криміналістичної методики. - C. 899-903.
 152. Юхно О. О. Генезис запобігання і припинення рецидивної злочинності у законодавстві України та окремі аспекти їх удосконалення. - C. 904-908.
 153. Янковський С. А. Міжнародно-правові аспекти інституту громадянства у контексті європейської правової традиції. - C. 909-914.
2011
№ 3
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського