Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>I=EJ000011/2015/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Теорія і практика правознавства
: електрон. наук. фах. вид..- Харків
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія та історія держави і права

 4. Скрипчук Г. В. Аналіз державної політики сфери культури в Україні (1991 – 2001 рр.).
 5. Походзіло Ю. М., Силенок К. П. Еволюція правового регулювання шлюбно-сімейних відносин на українських землях у Х – ХІХ століттях.
 6. Конституційне право

 7. Процюк І. В. Глава держави у президентській республіці.
 8. Вільчик Т. Б. Конституційно-правовий статус адвокатури України.
 9. Ткаченко Є. В. Право на свободу віросповідання: судовий захист та деякі проблеми реалізації.
 10. Радченко А. Ю. Конституційне закріплення свободи совісті: основні напрямки розвитку.
 11. Цивільне право і цивільний процес

 12. Сурженко О. А. Іпотека майнових прав на нерухоме майно.
 13. Кущ О. Є. Закордонний досвід оптимального співвідношення різних форм власності в комунальному господарстві.
 14. Баранова Л. М. Одностороння відмова від зобов’язання як спосіб неюрисдикційної форми захисту суб’єктивних цивільних прав.
 15. Васильєв С. В. Принцип доцільності у цивільному судочинстві України.
 16. Хмельова Н. А. Умови відшкодування шкоди державою фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення.
 17. Земельне та екологічне право

 18. Ігнатенко І. В. Деякі правові аспекти комплексного освоєння підземного простору мегаполісів.
 19. Дроваль О. М. Деякі аспекти правового регулювання земель водного фонду на території України часів російської імперії.
 20. Блавацька Д. А. Реформування екологічного законодавства України – провідний напрямок державної екологічної політики.
 21. Фінансове право

 22. Перепелиця М. О. Значення державного кредиту як елемента фінансової системи держави.
 23. Макух О. В. Поняття і значення юридичних фактів у динаміці фінансових правовідносин.
 24. Дуравкин П. М. Пеня в податковому праві: між способом забезпечення і санкцією.
 25. Кобильнік Д. А. Деякі міркування стосовно дискреційних повноважень органів, що здійснюють фінансову діяльність в Україні.
 26. Янишен В. П. Договір позики: спірні питання форми та предмета.
 27. Кримінальне право та криміналістика

 28. Книженко О. О., Крайник Г. С. Щодо внеску Василя Яковича Тація у дослідження об’єкта злочину.
 29. Костенко М. В. Використання криміналістичного обліку вогнепальної зброї при розслідуванні злочинів, вчинених організованими групами.
 30. Яремчук В. О. Проблеми залучення спеціалістів до проведення огляду місця події (організація і тактика).
 31. Манжос І. О. Планування розслідування крадіжок, учинених групами неповнолітніх.
 32. Міжнародне право

 33. Кудас І. Б. Міжнародне банківське право: публічне чи приватне?.
 34. Чевичалова Ж. В. Розуміння терміна "сімейне життя" в контексті ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
2015
Вип. 2 (8)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського