Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=EJ000011/2014/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Теорія і практика правознавства
: електрон. наук. фах. вид..- Харків
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Державне будівництво

 4. Козаченко А. І. Особливості діяльності Полтавського земства у період першої світової війни (1914 – 1916 рр.).
 5. Лялюк О. Ю. Територіальна організація публічної влади в Україні як конституційно-правова категорія.
 6. Пасмор Ю. В. Окремі питання структурно-семантичної консолідації законодавства: соціально-правовий аспект.
 7. Цивільне право та цивільний процес

 8. Надьон В. В. Деякі аспекти визначення правоздатності в цивільному праві.
 9. Крат В. І. Недійсність у процедурі банкрутства: окремі прояви.
 10. Цувіна Т. А. Захист права на справедливий судовий розгляд упродовж розумного строку: практика Європейського суду з прав людини та досвід зарубіжних країн.
 11. Господарське та екологічне право

 12. Шевченко Л. С. Університети як суб’єкти інтелектуального підприємництва.
 13. Милаш В. С. Приватно-правові підвалини господарського правопорядку: сучасний стан і перспективи модернізації.
 14. Задихайло Д. В. До концепції правового забезпечення механізму економічної політики держави. - C. .
 15. Соколова А. К. Питання формування правової основи охорони водних об’єктів: історичний аспект.
 16. Селіхов Д. А. Аграрна криза в Російській імперії кінця ХІХ ст. як фактор впливу на становлення державних земельних банків у губерніях Наддніпрянської України.
 17. Віннічук Р. І. Питання спеціального правового режиму відносин перестрахування в господарсько-правовій доктрині.
 18. Карпова О. С. Юридична природа категорії "публічний екологічний інтерес".
 19. Анісімова Г. В. Об’єкти екологічних правовідносин: сучасні підходи.
 20. Адміністративне право і процес; фінансове право

 21. Дмитрик О. О. Деякі проблеми кодифікації фінансового законодавства України.
 22. Товкун Л. В. Податковий контроль у сфері трансфертного ціноутворення.
 23. Шевчук О. М. Види державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин і прекурсорів.
 24. Дуженко С. А. Принципи провадження у справах про порушення митних правил крізь призму їх реалізації.
 25. Підгорний Б. А. Cуб’єкти, що забезпечують адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів.
 26. Токарєва К. О. "Видатки бюджету" як категорія бюджетного права. - C. .
 27. Крижановська А. С. Організаційно-правові питання реалізації принципу гласності в діяльності Президента України.
 28. Кримінальне право та кримінологія

 29. Головкін Б. М. Причинність у системі детермінації злочинності.
 30. Бабкова В. С. Результати прокурорської перевірки додержання законів при виконанні покарань у виді громадських та виправних робіт.
 31. Гринчак С. В. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, вчинені відносно реципієнта.
 32. Колодяжний М. Г. Запобігання злочинам у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
 33. Вапнярчук В. В. Межі застосування судового розсуду в кримінальному провадженні.
 34. Лисодєд О. В. Чергові зміни у правовому статусі засуджених.
 35. Шаповалов В. В. Міжнародна співпраця України з протидії організованій наркозлочинності, наркотрафіку і контрабанді наркотичних засобів на засадах судової фармації та криміналістики.
 36. Комаров О. Д. Фактична помилка при необхідній обороні.
 37. Олійник О. М. Сучасний стан нецільового використання бюджетних коштів у Збройних Силах України.
 38. Міжнародне право; філософія права

 39. Кудас І. Б. Створення та розвиток міжнародної банківської системи.
 40. Радчук О. П. Європейська конвенція про захист прав найбільш уразливих верств населення.
 41. Гетьман І. В. Методологічні передумови виникнення актуальних підходів до розуміння права.
 42. Шестопал С. С. Політико-правовий персоналізм та плюралізм – погляди та трактовки Ж. Марітена.
 43. Рецензії

 44. Єрмоленко В. М. Відгук на монографію авторського колективу кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого "Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку".
2014
Вип. 1 (5)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського