Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74601/2014/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Психологія: реальність і перспективи
: зб. наук. пр..- Рівне

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Передмова. - C. 3.
 4. Павелків Р. В. Місце просоціальної поведінки у формуванні моральних цінностей особистості. - C. 4-8.
 5. Литвиненко С. А. Ігротерапія як метод психологічної допомоги дітям і підліткам. - C. 8-11.
 6. Литвиненко С. А., Ямницький В. М. Актуальні проблеми практики супервізії у професійній підготовці майбутніх психологів. - C. 11-14.
 7. Петренко О. Б. Діяльність педагога зі збереження психічного здоров’я дитини: актуалізація ідей Василя Сухомлинського. - C. 14-18.
 8. Артемова О. І. Розвиток креативного потенціалу майбутніх практичних психологів в процесі професійної підготовки. - C. 19-22.
 9. Артимовець А. П., Литвиненко С. А. Теоретичний аналіз проблеми творчого мислення. - C. 22-25.
 10. Бабак К. В. Розвиток особистості у практиці діяльності психологічної служби. - C. 25-28.
 11. Борейчук І. О., Свінтозельська І. В. Психологічна готовність вчителя як компонент регуляції взаємин між учнями. - C. 28-31.
 12. Бурдова М. В., Ямницький В. М. Проблема страху смерті у похилому віці. - C. 31-34.
 13. Бучко В. Б. Психологічна допомога у розв’язуванні конфліктів шляхом переговорів. - C. 34-38.
 14. Воробйов А. М. Психолого-соціальні концепти внутрішнього конфлікту в учнівської молоді. - C. 38-42.
 15. Гаврилець Ю. Д., Тукаєв С. В., Різун В. В., Макарчук М. Ю. Закономірності психоемоційного впливу телевізійних новин на молоду студентську аудиторію. - C. 42-46.
 16. Главінська О. Д. Аналіз психологічної суверенності як феномену особистісного стилю. - C. 46-48.
 17. Демчук О. О, Хупавцева Н. О. Метод проектів як засіб активізації діяльності студентів-психологів. - C. 48-51.
 18. Демянюк О. Б. Образ світу в контексті проблеми буття людини і її відношення зі світом. - C. 51-55.
 19. Донченко О. С. Креативність в контексті педагогічної творчості вихователя дошкільного навчального закладу. - C. 55-59.
 20. Дружиніна І. А. Проблема професійної підготовки студентів-психологів: теоретико-прикладний аспект. - C. 59-62.
 21. Єфимець О. О., Демчук О. О. До проблеми емоційного інтелекту студентів. - C. 62-64.
 22. Івашкевич Е. З., Михальчук Н. О. Сенситивність та соціальна уява в структурі соціального інтелекту майбутнього психолога. - C. 65-68.
 23. Козачок К. В., Романюк В. Л. Особливості післяопераційного стресу у пацієнтів із захворюванням жовчних шляхів в умовах хірургічного відділення. - C. 68-72.
 24. Кондратюк А. Ю., Литвиненко С. А. Ґендерні відмінності самореалізації особистості в юнацькому віці. - C. 73-75.
 25. Корчакова Н. В. Ранні витоки про соціальності. - C. 75-80.
 26. Крюкова Л. В. Вплив емоційних чинників на соціально-психологічну адаптованість молодших школярів. - C. 80-83.
 27. Кулаков Р. С. Психологічний аналіз самооцінки та рівня домагань у структурі професійного самовизначення старшокласників. - C. 83-87.
 28. Кулакова Л. М. Психологічні аспекти дослідження почуття власної гідності у молодшому шкільному віці. - C. 87-90.
 29. Макарчук М. Ю., Федорчук С. В., Чікіна Л. В., Трушина В. А. Зв’язки ефективності виконання вправ на уявну ротацію з короткочасною пам’яттю у жінок. - C. 90-93.
 30. Макарчук М. Ю., Федорчук С. В., Чікіна Л. В., Трушина В. А. Успішність уявної ротації простих і складних геометричних об’єктів у жінок і чоловіків із різним рівнем інтелекту. - C. 93-96.
 31. Мамчук Л. П., Ямницький В. М. Творчість та творчі здібності особистості у сучасній психології. - C. 96-100.
 32. Марчук Ю. С., Созонюк О. С. Психологія розвитку професійного мислення у майбутніх психологів у процесі фахової підготовки. - C. 100-102.
 33. Мельник А. М. Аналіз психологічних механізмів зниження тривожності студентів коледжу через призму соціальних агентів: сім’ю, освіту та соціум. - C. 102-105.
 34. Мичко М. В., Ямницький В. М. Вплив соціального страху на формування особистості в юнацькому віці. - C. 105-108.
 35. Назаревич В. В. Формування соціальної ідентичності в гандикапних клієнтів у процесі психологічного супроводу. - C. 108-112.
 36. Новік Л. О. Психологічні основи формування іміджу у студентів-психологів у процесі фахової підготовки. - C. 112-115.
 37. Ногачевська І. О. Потенціал бібліотерапії у психотерапевтичній допомозі молоді. - C. 115-117.
 38. Озарчук О. І., Назарець Л. М. Психологічні основи профілактики суїцидальної поведінки у підлітковому віці. - C. 118-120.
 39. Осипчук О. П. Особливості розуміння моральних аспектів ситуації у молодшому шкільному віці. - C. 120-124.
 40. Павелків В. Р., Панасюк В. М. Теоретико-методологічна характеристика девіацій молодіжного середовища. - C. 124-127.
 41. Рудюк О. В. Верифікація концепту "психологічне здоров’я" у площині аналізу подолання кризи втрати роботи у безробітних. - C. 127-131.
 42. Семенюк О. А., Безлюдна В. І. Розвиток та корекція емоційної готовності дітей до шкільного навчання. - C. 131-135.
 43. Смалько Ф. В., Ямницький В. М. Cучасні аспекти вивчення поведінкової та вербальної агресії. - C. 135-138.
 44. Созонюк О. С. Розвиток готовності майбутніх психологів до особистісно зорієнтованого спілкування. - C. 138-141.
 45. Ставицька О. Г., Шиманська Ю. Ю. Особливості застосування методів психологічного впливу на особистість у професійній діяльності слідчого. - C. 141-144.
 46. Степанчук І. А., Литвиненко С. А. Психологічні особливості розвитку смислової сфери особистості в юнацькому віці. - C. 144-147.
 47. Стернійчук М. Ю., Литвиненко С. А. Психологічні особливості впливу батьківських фігур на становлення ідентичності доньки. - C. 147-149.
 48. Сторож О. В. Технологія розвитку творчої соціалізації старшокласників. - C. 150-154.
 49. Сущинська Т. С. Особливості довільної невербальної експресії дітей з різними типами образу "Я". - C. 154-158.
 50. Федоренко Р. П. Вплив фінансової незалежності жінки на сексуальні взаємини. - C. 158-161.
 51. Федюк Т. М., Безлюдна В. І. Психологічні особливості соціалізації дітей з вадами слуху. - C. 161-163.
 52. Шевчик О. М., Немеш О. М. Психологічні особливості тривожності у старшокласників. - C. 163-166.
 53. Шпак С. Г. Особливості виникнення стресу у молодших школярів в процесі адаптації. - C. 166-170.
 54. Ямницький О. В. Розвиток психологічної науки та професійної підготовки психологів у Фінляндії. - C. 170-172.
 55. Яцюк Г. В. Розвиток когнітивно-мотиваційних основ інтимної сфери людини. - C. 173-175.
 56. Відомості про авторів. - C. 176-178.
2014
Вип. 3
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського