Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74430/2013/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні питання мистецької педагогіки
: зб. наук. пр..- Хмельницький
Aktualni Pytannia Mystetskoi Pedahohiky

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Бєлікова В. В. Інтерпретація музичної мови фортепіанних творів Б. Фільц. - C. 5-10.
 4. Варавкіна-Тарасова Н. П. Духовне поле твору Івана Франка і Миколи Лисенка "Вічний революціонер”. - C. 10-17.
 5. Вітковська С. О. Методи створення стійкого асоціативного мислення учнів на початковому етапі формування майбутнього музиканта. - C. 17-22.
 6. Гут Л. С. Музика як явище культури і засіб виховання. - C. 22-25.
 7. Гуцал Р. С. Формування композиторського стилю Сергія Рахманінова в руслі провідних тенденцій свого часу. - C. 25-29.
 8. Дутчак І. І. Інформаційний потенціал етнодизайну в процесі формування дизайнерської культури. - C. 29-32.
 9. Журавльова Н. І. Філософсько-естетичний аспект концертмейстерської творчості. - C. 33-36.
 10. Заверуха С. І. Наслідування художніх принципів обробки народних пісень М. Леонтовича у творчості його послідовників. (С. Людкевича). - C. 36-40.
 11. Ілініцька Н. С. Методи формування у старшокласників готовності до музичної самоосвіти та самовиховання. - C. 40-46.
 12. Кабриль К. В. Критерії сформованості ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики в процесі диригентсько-хорової підготовки. - C. 46-50.
 13. Каленик І. В. Теоретичні аспекти формування концертмейстерських умінь майбутніх учителів музики. - C. 50-54.
 14. Качуринець С. Є. Гармонійна єдність творчих надбань аматорських і професійних колективів народно-сценічного танцю України на початку ХХ ст.. - C. 54-57.
 15. Лось О. М., Сергеєва Л. О. Удосконалення форм і методів самостійної роботи майбутніх учителів музики над творами великої форми. - C. 58-61.
 16. Мархайчук Н. В., Захарова С. І. Представники родини Горовиців в музичній освіті Харкова (до історії музичної педагогіки в Україні). - C. 61-66.
 17. Михаськова М. А. Паралелі педагогічної діяльності Ф. Ліста та М. Лисенка. - C. 66-70.
 18. Морозова О. О. Теоретичні засади формування первинних музично-ритмічних умінь у майбутніх учителів музики. - C. 70-73.
 19. Незнанова Н. І. Впровадження інтегрованого курсу "Мистецтво" у шкільну мистецьку освіту. - C. 74-77.
 20. Олексюк М. В. Розвиток креативності у дітей молодшого шкільного віку на уроках музики. - C. 77- 80.
 21. Олійник Н. А. Основи організації шкільного хору. - C. 81-84.
 22. Омелянчук І. О. Мистецтво як засіб естетичного розвитку особистості. - C. 84-87.
 23. Остапенко Н. І. Творчий потенціал особистості у контексті проблем сучасної освіти. - C. 88-91.
 24. Павленко О. М. Методичні основи навчання джазової імпровізації майбутнього вчителя музики. - C. 91-95.
 25. Пономарьова О. М. Сутність і особливості підготовки фахівців мистецьких спеціальностей у вищих навчальних закладах України. - C. 95-99.
 26. Поплавська-Мельниченко Ю. В. Спільні та відмінні засади розвитку музичних та лінгвістичних здібностей в аспекті загального розвитку особистості. - C. 99-104.
 27. Путішина Л. О. Становлення та еволюція музичних жанрів: історичний аспект. - C. 104-108.
 28. Семчакевич С. Л. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в процесі навчання мистецтва як один із аспектів педагогічної діяльності В. Й. Гевал. - C. 108-111.
 29. Сербіна-Лукасюк Л. П. Сприйняття музики – основа виховання учнів загальноосвітньої школи. - C. 112-115.
 30. Сікора Г. І. Формування національної самосвідомості у майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва. - C. 115-119.
 31. Сікорська А. В. Музична діяльність братів Лизогубів в контексті розвитку культури на українських землях Царської Росії першої половини ХIX століття. - C. 119-123.
 32. Трифоненко Н. Б., Баюн В. Ф. Реалізація музичних здібностей студентів музично-педагогічних факультетів на уроках сольфеджіо. - C. 123-127.
 33. Туровська Н. А. До проблеми транскрипторської творчості в процесі становлення композиторського мислення. - C. 127-131.
 34. Хмелюк Я. В. Компонентна структура творчої індивідуальності учня-співака (з урахуванням специфіки вокальної підготовки у початкових навчальних закладах мистецького профілю). - C. 131-134.
 35. Черкасов В. Ф. Шкільні програми з "Музики" в перші роки незалежності України. - C. 135-138.
 36. Шилова О. І. Проблеми підготовки майбутніх дизайнерів у контексті формування готовності до професійної творчості. - C. 138-141.
 37. Шубіна В. Б. Проблеми виконавської підготовки майбутніх вчителів музики. - C. 141-144.
 38. Щербініна О. М. Культурологічні засади інструментально-виконавської підготовки музиканта-педагога. - C. 145-148.
 39. Яківчук Г. В. Організація роботи ансамблю бандуристів у педагогічних закладах. - C. 148-152.
2013
Вип. 2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського