Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74226/2015/7<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Історія науки і техніки
: зб. наук. пр..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Історія техніки

 4. Аннєнков І. О. Організаційні структури електромашинобудівної галузі в Україні у 1922–1941 рр.. - C. 3-21.
 5. Аннєнкова Н. Г. До історії кризи українського верстатобудування у 1918–1932 рр.. - C. 21-31.
 6. Бондар В. І., Сухотеріна Л. І., Ямпольський Ю. С. Історія становлення та розвитку Інституту інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій (Радіотехнічного факультету) Одеського національного політехнічного університету. - C. 31-40.
 7. Бєсов Л. М. Управління науково-технічним розвитком України. Історичний аспект (1920–1990 рр.). - C. 40-47.
 8. Василенко В. М. О. М. Крилов – основоположник теорії непотоплюваності корабля. - C. 47-58.
 9. Довганюк С. С. Внесок інженера шляхів сполучення П. П. Мельникова у проектування та будівництво перших залізниць Російської імперії. - C. 58-68.
 10. Звонкова Г. Л. Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України: історичний нарис. - C. 68-76.
 11. Коробов Г. В. Бронепоїзди Російської імперії за часів першої світової війни. - C. 76-82.
 12. Лютий О. П. Провідний вчений в галузі металургійних основ зварювання (До 100-річчя А. М. Макари). - C. 82-92.
 13. Михайленко Г. Г. Внесок О. І. Неровецького у розвиток залізничного та мостового будівництва. - C. 92-102.
 14. Пістоленко І. О. Життя і творча діяльність під чужим іменем: про деякі результати досліджень біографії Ю. В. Кондратюка (О. Г. Шаргея). - C. 102-112.
 15. Сандурська О. В. Володимир Григорович Шухов – геніальний інженер-винахідник, будівничий Станіслав-Аджигольських маяків. - C. 112-119.
 16. Саєнко І. Ф. Історичні аспекти розвитку плетіння в Україні. - C. 119-124.
 17. Устяк Н. В. Розвиток вагонобудування в Україні (20-30-ті роки ХХ ст.). - C. 124-131.
 18. Історія природознавства

 19. Дефорж Г. В. Про роль і місце наукової спадщини М. В. Павлової в контексті розвитку сучасної біологічної науки. - C. 131-142.
 20. Ваврисевич О. М. Діяльність відділення економіки і організації сільськогосподарського виробництва УАСГН (1956–1962) під керівництвом академіків І. Н. Романенка та Л. М. Клецького. - C. 142-148.
 21. Коваленко С. Д. Діяльність Мічурінських гуртків при хатах-лабораторіях для розвитку колгоспної дослідної справи. - C. 148-157.
 22. Котляренко Л. Т. Генетика та синтетична теорія еволюції як основні чинники розвитку еволюційної біології. - C. 157-167.
 23. Михайлюк В. П. До проблеми походження життя на Землі. - C. 167-175.
 24. Панюс М. В. Аспекти культурологічних умінь та навичок в ситемі підготовки спеціаліста у ВНЗ І-ІІ рівня акридитації. - C. 175-185.
 25. Рогожа М. М. Внесок полтавського орнітолога М. І. Гавриленка у вивчення птахів України та Радянського Союзу. - C. 185-195.
 26. Сиченко І. А. Дослідження сільського господарства В’ятського губернського земства у творчій спадщині В. Г. Бажаєва. - C. 195-202.
 27. Чернова Н. Ф. Роль В. І. Вернадського в становленні та розвитку структури аграрної науки в Україні. - C. 202-211.
 28. Чеснова Л. В. Феномен становления и развития российско-украинского научного сообщества историков биологии (вторая половина ХХ в.). - C. 211-216.
 29. Фандо Р. А. У истоков медицинской генетики: Соломон Григорьевич Левит и его научная школа. - C. 216-226.
 30. Пилипчук О. Я., Фандо Р. А. Некролог: Памяти Ларисы Васильевны Чесновой (1931–2015). - C. 226-230.
 31. Сухотеріна Л. І., Мамонтова Е. В. Документ епохи. Рец.: Г. І. Гончарук Мемуари професора. Книга перша. Зберегти і знайти себе. - C. 230-233.
 32. Руда С. П. Рец.: Г. В. Дефорж Науковий доробок М. В. Павлової (1854–1938) в контексті розвитку палеозоології : монографія. - C. 233-235.
 33. Гамалія В. М. Рец.: А. А. Коробченко. Товариство дослідників природи при Харківському університеті (1869–1930) : монографія. - C. 235-237.
 34. Відомості про авторів. - C. 238-239.
 35. Вимоги до оформлення наукових статей для публікацій у збірнику наукових праць Історія науки і техніки. - C. 240.
2015
Вип. 7
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського