Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74226/2014/5<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Історія науки і техніки
: зб. наук. пр..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Історія техніки

 4. Герман Г. П. Участь вітчизняних вчених в експериментальних дослідженнях паровозів. - C. 3-10.
 5. Гурінчук C. В. Кавказьке відділення російського технічного товариства як осередок технічної думки південного каказького краю. - C. 10-18.
 6. Довганюк С. С. Історія зміни конструкцій автогальм інженера І.К. Матросова. - C. 18-28.
 7. Ісаєнко О. І. Академік І. Г. Александров – життя та діяльність. - C. 28-40.
 8. Косовець Ю. В. Історія формування та розвитку тягових розрахунків поїздів. - C. 40-49.
 9. Костенко А. І. В. Г. Гриневецький як реформатор технічної освіти. - C. 49-59.
 10. Латиш В. І. Інженер шляхів сполучення Л. Ф. Ніколаї: ранній період життя та діяльності. - C. 59-66.
 11. Махобей К. М. Історико-біографічний нарис життя та діяльності академіка Г.О. Графтіо. - C. 66-73.
 12. Михайленко Г. Г. О. І. Неровецький: початок життєвого шляху видатного інженера-будівельника. - C. 73-83.
 13. Рудюк М. В. Внесок М. С. Філоненка в організацію роботи служби руху Південно-Західних залізниць. - C. 83-95.
 14. Сандурська О. В. Основні етапи біографії видатного корабельного інженера В. П. Костенка: історіографія проблеми. - C. 95-102.
 15. Стрелко О. Г. Інженер шляхів сполучення Ю. В. Ломоносов про наукові проблеми експлуатації залізниць. - C. 102-111.
 16. Татарчук В. В. Повітроплавний гурток Київського політехнічного інституту (1908-1915). - C. 111-128.
 17. Тищук М. В. Вплив соціокультурного середовища на становлення та функціонування ткацтва. - C. 129-136.
 18. Храмова-Баранова О. Л. Від дизайну клейма і торгової марки до сертифікації. - C. 136-142 .
 19. Історія природознавства

 20. Апостол М. В. Одеський період життя академіка ВУАН А. О. Сапєгіна: дореволюційні роки (1903-1917). - C. 143-153.
 21. Бєсов Л. М. Екологічні наслідки виробничої діяльності в Україні: фрагмент історії (1970-1980). - C. 154-164.
 22. Волощук В. М., Юдіна К. Є. Іван Петрович Павлов – творець вчення про фізіологію травлення. - C. 164-173.
 23. Лютик Т.В. Еволюція аграрного сектору світової економіуи. - C. 173-178.
 24. Нижник С. В. Академік В. Ф. Пересипкін – фундатор Південного відділення ВАСГНІЛ. - C. 178-188.
 25. Павлушко Ю. І. Науково-організаційна діяльність академіка АЕН Олексія Андрійовича Богуцького (друга половина 50-х років ХХ – поч. ХХІ століть). - C. 188-197.
 26. Пилипчук О. Я Роль наукової школи академіка НАН України О. П. Маркевича у становленні та розвитку паразитоценології. - C. 197-205.
 27. Пічкур Т. В. Історія створення асоціації вітчизняних дослідників природи і лікарів. - C. 205-210.
 28. Поєдинок М. С. Значення сільськогосподарської статистики Херсонської губернії для розвитку аграрної науки (кінець ХІХ ст.). - C. 210-215.
 29. Рогожа М. В. Вплив еволюційної теорії на розвиток зоогеографічних досліджень українських вчених. - C. 216-231.
 30. Салата Г. В. Природа людини в проблемному полі біокулдьтурної антропології. - C. 231-236.
 31. Чалаван В. А. Етапність формування наукового світогляду професора М. І. Нижнього (1916-2003) для потреб аграрної економіки. - C. 236-243.
 32. Мовчан Я. І. Рецензія на кн. М. М. Рогожі "Нариси з історії зоогеографічної наукт в Україні (1858-1941). Оргітологічний аспект". – К., 2013. - C. 244-246.
 33. Литвинко А. С. (До 50-річчя від дня народження). - C. 247-248 .
 34. Відомості про авторів. - C. 249-250.
2014
Вип. 5
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського