Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74184/2013/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва
: зб. наук. пр..- Харків

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Актуальні питання сучасного підприємництва

 4. Дмитрієв І. А., Курилова Н. М. Дослідження методів проведення змін на сучасних підприємствах. - C. 5-8.
 5. Антонюк Д. А. Методологія оптимізації зв’язків між елементами інституціональної інфраструктури підприємництва. - C. 8-15.
 6. Огієнко С. О., Коваль Т. М. Актуальність проблеми управління запасами на торговельному підприємстві. - C. 15-18.
 7. Анісімова О. М. Аналіз ділової активності підприємства як системна оцінка ефективності використання власних ресурсів. - C. 19-24.
 8. Цуканова В. Я., Кiєнко Л. В. Управління змінами підприємства як фактор підвищення його конкурентоспроможності. - C. 24-28.
 9. Бондаревська К. В., Сорокотяга Т. Л. Оцінка персоналу: сучасні методи та інструменти її проведення. - C. 28-32.
 10. Управління та організація підприємницької діяльності

 11. Огієнко С. О., Злобіна В. О. Організаційна культура торговельного підприємства. - C. 33-36.
 12. Горова К. О. Оцінка ефективності корпоративного управління на підприємстві. - C. 37-41.
 13. Філіпішин І. В. Управління персоналом промислових підприємств і комплексна оцінка його трудової діяльності. - C. 41-47.
 14. Лаврова Ю. В. Оцінка результативності організації управлінської діяльності на підприємстві. - C. 47-55.
 15. Євтушенко В. А. Соціальна відповідальність як інструмент превентивного антикризового управління. - C. 55-60.
 16. Власенко В. В., Корчагіна Г. А. Формування та розвиток професійної культури управлінського персоналу. - C. 60-64.
 17. Питання маркетингу та збутової діяльності на підприємстві

 18. Огієнко С. О., Мижирицька А. А. Удосконалення ефективності збутової діяльності торговельного підприємства. - C. 65-68.
 19. Цуканова В. Я., Логвіненко О. В. Удосконалення процесу планування маркетингових досліджень на підприємстві. - C. 69-74.
 20. Буднік М. М., Криворучко Є. С. Формування та розвиток конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах роботи на ринку. - C. 74-78.
 21. Жуков П. П. Определение стоимости жилой недвижимости вторичного рынка для целей налогообложения. - C. 79-83.
 22. Проблеми підприємництва на транспорті та у машинобудуванні

 23. Стогул О. И., Щеблыкина К. А. Формирование системы управления эффективностью работы пассажирских автобусных станций (ПАС). - C. 84-90.
 24. Приходько Д. О. Класифікація автовиробників України. - C. 90-98.
 25. Сорока К. О., Бабенко Є. А. Теоретичні аспекти управління якістю продукції на підприємствах автомобілебудування. - C. 98-103.
 26. Дмитрієв В. І., Бабич А. П. Теоретичні аспекти стратегічних підходів до управління якістю пасажирських перевезень на підприємствах автомобільного транспорту. - C. 103-106.
 27. Третяк В. П. Комплексна оцінка ефективності інвестиційного проекту розвитку соціальної інфраструктури організації залізничному транспорту з урахуванням його впливу на соціально-економічний розвиток регіону. - C. 107-112.
 28. Костюченко Е. А. Построение системы формирования заработной платы сотрудника автотранспортного предприятия (АТП) на основе выявленного мотивационного ранга. - C. 112-119.
 29. Інноваційний розвиток підприємницької діяльності

 30. Цуканова В. Я. Суркова М. К. Удосконалення системи управління торговою мережею на умовах франчайзингу. - C. м120-124.
 31. Ганжерли А. О. Потребности в системе взаимодействия реального и виртуального секторов экономики. - C. 124-129.
 32. Ковалевська А. В. Марочний капітал як фактор забезпечення ринкової капіталізації підприємства. - C. 130-134.
 33. Пушкар Т. А., Дяченко К. С. Особливості економічної безпеки підприємств будівельної галузі. - C. 134-139.
 34. Майборода Ю. В. Теоретико-методичні основи підприємницької діяльності в Україні. - C. 139-142.
 35. Котькалова-Литвин І. В. Багатокритеріальна модель оптимізації структури капіталу підприємства. - C. 143-147.
 36. Державне регулювання підприємницької діяльності

 37. Манохин А. Ю. Проблема теневого рынка занятости в России (на примере Тамбовской области). - C. 148-152.
 38. Назыров К. З. Роль государства в институциональном преобразовании трансформационной экономики. - C. 152-157.
 39. Максимюк Н. В. Оценка государственного финансирования развития туризма в Украине. - C. 157-164.
2013
№ 2 (5)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського