Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74167/2013/6<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Національна та історична пам’ять
: зб. наук. пр..- Київ
Natcionalna ta istorychna pamyat’

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Статті та повідомлення

 4. Бойко О. Д. Чутка як інструмент формування та корегування колективної пам’яті. - C. 3-13.
 5. Буряк Л. І. Культурні чинники впливу на національну пам’ять українського суспільства. - C. 14-24.
 6. Вашкевич В. М. Пріоритети сприйняття історії сучасною молоддю. - C. 25-31.
 7. Вишняк О. І. Історичні події в оцінках масової свідомості громадян України (соціологічний аналіз). - C. 32-40.
 8. Волянюк О. Я. Конфлікти пам’ятей у політичному просторі: теоретичні аспекти. - C. 41-54.
 9. Ганжуров Ю. С. Законотворення як проекція майбутніх фреймів національної пам’яті. - C. 55-68.
 10. Карліна О. М. Репресії щодо василіан на Волині після Листопадового повстання 1830 року та "стирання пам’яті" про них. - C. 69-76.
 11. Киридон А. М. Ландшафт пам’яті: концептуалізація поняття. - C. 77-86.
 12. Короленко Б. А. Крим як місце пам’яті. - C. 86-99.
 13. Кривошея В. В. Сегмент родової пам’яті в монастирських і церковних синодиках. - C. 100-116.
 14. Любовець О. М. Національна пам’ять в Україні: регіональний аспект. - C. 117-125.
 15. Маклюк О. М. Стереотипи доби "холодної війни" у пам’яті населення України як чинник формування сучасного ставлення до НАТО. - C. 126-132.
 16. Мисан В. О. Організація шкільної освіти в роки нацистської окупації (на прикладі функціонування школи № 2 міста Рівного). - C. 133-144.
 17. Огієнко В. І. Історична травма Голодомору: проблема, гіпотеза та методологія дослідження. - C. 145-156.
 18. Омельченко О. В., Муравський О. І. Відновлення національної пам’яті про ЗУНР опозиційними силами в УРСР наприкінці 80-х рр. ХХ ст.. - C. 157-163.
 19. Отземко О. В., Грідіна А. Б. Сучасники про лютневі події 1917 р. в Україні. - C. 164-173.
 20. Склокіна І. Є. Перетворення матеріального простору як чинник політики пам’яті про нацистську окупацію Харківщини (1943–1953 рр.). - C. 174-186.
 21. Троян В. С. Конструювання образу об’єднаної Європи представниками пан’європейського руху. - C. 187-195.
 22. Badyna P. Obraz Ukrainy w Remigiusza Ładowskiego Historii naturalnej Królestwa Polskiego z 1782 roku. - C. 196-207.
 23. Дискусії

 24. Вєдєнєєв Д. В. Наукове забезпечення формування політики національної памяті в Україні: до питання про визначення принципів, змісту і механізмів реалізації. - C. 208-216.
 25. Пилявець Р. І. Корюківська трагедія 1943 року: національно-наднаціональний вимір. - C. 217-229.
 26. Троян C. С. Компаративний аналіз сучасних політик пам’яті в Україні та Республіці Польща. - C. 230-238.
 27. Персоналії

 28. Левдер А. І. І. П. Крип’якевич – організатор української освіти в роки Першої світової війни. - C. 239-250.
 29. Рецензії та огляди книг

 30. Бутко С. В., Каганова І. Я., Сіренко Т. В., Студьонова Л. В. Національний символ скорботи знищених населених пунктів України нацистськими карателями в бібліографії (до 70-х роковин корюківської трагедії). - C. 251-268.
 31. Казіміров Д. В. Історія Чернігово-Сіверщини на межі XVII–XVIII ст.: нові публікації джерел. - C. 269-273.
 32. Хроніка наукового життя

 33. Матяш І. Б., Левченко Л. Л. Питання колективної пам’яті в роботі Міжнародної вищої архівної конференції в Парижі. - C. 274-282.
 34. Пилявець Р. І. Міжнародна конференція вшанувала пам’яті безневинних жертв нацистського терору. - C. 283-284.
 35. Відомості про авторів. - C. 285-286.
2013
Вип. 6

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського