Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Філол./2016/21(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Філологія
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Слов'янські мови та література

 4. Абрамович С. Д. Культурологические аспекты формирования русской нарративной прозы нового времени. - C. 4-9.
 5. Беценко Т. П. Ідіостиль Василя Стефаника: синтаксичні засоби поетики. - C. 9-13.
 6. Кизилова В. В. Мотив сну в казках Валерія Шевчука збірки "Панна квітів": типологія, функції. - C. 13-17.
 7. Меньшиков И. И. Предикативная зона как фрагмент речевой цепи и синтаксическая категория. - C. 17-20.
 8. Новиков А. О. Українська історія крізь призму творчості Василя Шкляра. - C. 20-24.
 9. Юган Н. Л. Субъективная модальность в повести В. И. Даля "Бедовик". - C. 24-29.
 10. Ворова Т. П. Особливості інтерпретації зооморфних образів у казці "Коник-горбоконик" П. П. Єршова. - C. 29-32.
 11. Городиловська Г. П. Мовна палітра творів Романа Іваничука. - C. 32-37.
 12. Григорук С. И. Особенности функционирования цветонаименований Багряный, Багровый и их производных в поэзии Г. Р. Державина. - C. 37-40.
 13. Гурдуз А. І., Бугайова А. С. Колір у творчому переосмисленні Дарою Корній "Лісової пісні" Лесі Українки. - C. 40-43.
 14. Коновалова О. С. Девербативи з опредметненим значенням дії/процесу і стану в казках Івана Франка. - C. 43-47.
 15. Куцак Г. М. Ономасіологічні особливості похідних дієслів. - C. 47-50.
 16. Онищенко Г. А., Онищенко М. Ю., Ганжа С. А. Відображення гендерного стереотипу "жінка" у мові творів Степана Руданського. - C. 50-54.
 17. Панченко В. А. Песенный текст vs текст поэтический. - C. 54-57.
 18. Пономаренко В. В. Особливості творення образу героїні народної антибільшовицької боротьби у романі "Маруся" Василя Шкляра. - C. 57-61.
 19. Проскуріна Т. В. Метатекстуальність прози Лесі Українки. - C. 61-65.
 20. Семак О. І. Драматургія Людмили Коваленко: націо-екзистенціальний аспект. - C. 65-69.
 21. Середницька А. Я. Відмінності між мовною і концептуальною картинами світу з погляду сучасного мовознавства. - C. 69-72 .
 22. Умрихіна Л. В. Категорія модальності в контексті лінгвістичних досліджень. - C. 72-76.
 23. Література зарубіжних країн

 24. Кушнірова Т. В. Мотивна організація художньої прози Елізабет Страут (на матеріалі роману "Олівія Кіттерідж"). - C. 76-81.
 25. Белова Ю. С. Символы-стереотипы как способ идентификации образа автора в художественном тексте (на материале повести Е. Гришковца "Реки"). - C. 81-84.
 26. Сидоренко Т. В. Лінгвальна репрезентація запаху і смаку в романах Дж. Харріс: функціональний підхід. - C. 84-88.
 27. Загальне мовознавство

 28. Яворська Г. Х., Ларіна Е. В. Мовна толерантність у контексті соціально-гуманітарних наук (частина 2). - C. 88-92.
 29. Дем’янчук Ю. І. Категорія багатомовного корпусу тексту у сучасній лінгвістиці: історіографічний аналіз. - C. 92-96.
 30. Пампура С. Ю. Принцип причиновості в етимологічних дослідженнях. - C. 96-99.
 31. Савчук Г. В. Мовленнєві акти в структурі сучасного судового дискурсу. - C. 99-102.
 32. Шалдаісова Г. В. Фразеологізація термінологічних словосполучень в українській мові. - C. 102-106.
 33. Перекладознавство

 34. Глушаниця Н. В., Іщенко Л. Й. Способи та особливості перекладу англійської будівельної термінології. - C. 106-109.
 35. Голубєв О. П. Реалізація прийому симулякра в романі О. Гакслі "Brave new world" ("Прекрасний новий світ"). - C. 109-112.
 36. Zuienko T. M. Cultural aspectof notions "lacunae” and "lacunarity” in modern linguistics. - C. 112-116.
 37. Кузнєцова І. В., Шишлаков М. Ю. Особливості перекладу англійських архітектурно-будівельних термінів. - C. 116-119.
 38. Кукаріна А. Д. Cпособи перекладу абревіатур-голофразисів англомовного та україномовного медичного дискурсу. - C. 119-122.
 39. Маслова Г. М. Особливості та способи перекладу жаргонної лексики (на матеріалі художнього тексту). - C. 122-125.
 40. Медведєва А. О. Перекладознавчий аспект графону у світлі стилістичних теорій. - C. 125-129.
 41. Panchenko Е. I. Metaphor in "Harry Potter” as a translation problem. - C. 129-132.
 42. Пасенчук Н. В. Особливості відтворення американських реалій у перекладі фейлетону (на матеріалі перекладу англомовного фейлетону Д. Баррі). - C. 132-135.
 43. Тащенко Г. В. Переклад прецедентних імен: когнітивний аспект. - C. 135-139.
 44. Щеголєва Т. Л. Способи перекладу безеквівалентної лексики в текстах американської преси. - C. 139-144.
 45. Мова і засоби масової комунікації

 46. Потапенко С. И. Воссоздание украинского кризиса в англоязычных новостях: вербализация принуждения. - C. 144-148.
 47. Badan А. А. Board & chalk vs Multimedia in foreign languages teaching. - C. 148-152.
 48. Derik I. M. The overview of the business internet-discourse. - C. 152-156.
 49. Искендерова В. Ф. Репрезентативная точность заимствованных единиц в промышленных рекламных текстах. - C. 156-160.
 50. Морошану-Демьянова Л. И., Никитина И. В. Первая одесская газета "Messager de la Russie Meridionale" ("Вестник Южной России"). - C. 160-163.
2016
Вип. 21(1)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського