Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Філол./2016/20(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Філологія
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Романські, германські та східні мови

 4. Bobrovnyk S. M. Etymology of English idioms. - C. 4-7.
 5. Борис Д. П. Механізми та моделі реалізації апелятивації в англійських неосленгізмах початку ХХІ століття. - C. 8-12.
 6. Vysotska R. R. La realisation syntaxique de la negation dans la langue française. - C. 13-15.
 7. Грищенко Я. С. Сучасні напрями досліджень віршованого твору. - C. 16-19.
 8. Дорошенко О. В. Мовні засоби вираження експресивності лінгвокультурного типажу der deutsche bürger. - C. 20-22.
 9. Кійко С. В. Синергетичний потенціал омонімії складних слів. - C. 23-25.
 10. Ковальова С. М. Місце концепту BEAUTY в концептосфері англомовного рекламного дискурсу. - C. 26-28.
 11. Кравцова І. І. Фразеологізми в сучасній англійській мові: визначення, підходи, класифікації. - C. 29-32.
 12. Ладыженская С. Ю. Мелодические особенности молодежной речи в гендерном аспекте. - C. 33-35.
 13. Лазебна Н. В. Лексичні та візуально-графічні інновації англомовних соціальних мереж: лінгвальний та перекладацький аспекти. - C. 36-38.
 14. Mesut Kurnaz The category of intensity and its reflection in the Azerbaijani phraseology. - C. 39-42.
 15. Mykhaylenko V. V. Structuring advertizing discourse. - C. 43-45.
 16. Морошану Л. И., Никитина И. В. "Méthode courte, facile et pratique de langue italienne" Антонио Пиллера как памятник лингво-дидактической литературы XIX века (статья 2). - C. 46-48.
 17. Нікітіна І. В. Структури вторинної предикації у світлі сучасних теорій ускладненого речення. - C. 49-51.
 18. Ницполь В. І. Психолінгвістичний аналіз персонажа-маніяка (на матеріалі романів Томаса Гарріса "The silence of the lambs" і Стівена кінга "Misery"). - C. 52-55.
 19. Новаковская О. Н. Оппозитивные семантические категории ЖИЗНЬ/СМЕРТЬ в вербализованном концепте BLOOD. - C. 56-58.
 20. Підгірна Н. М. Комунікативні типи компресивних конструкцій у художньому тексті. - C. 59-61.
 21. Попович Е. С., Цапенко Л. Е., Данцевич Л. Г. Определение понятия "абсолютный" в английской грамматике. - C. 62-65.
 22. Правдівцева Ю. С., Здвізова М. О. Креативні прийоми навчання граматики іноземної мови. - C. 66-68.
 23. Soroka L. T., Pukaliak M. V. Aspectual classes of predicates in modern English. - C. 69-73.
 24. Савчук Р. І. Методологічні засади вивчення наративного текстотворення французького художнього дискурсу XVIII–XXI століть. - C. 74-77.
 25. Сай І. В. Щодо питання про семантичний аспект гомерівських фразеологізмів (на основі поем "ІЛІАДА" й "Одіссея"). - C. 78-80.
 26. Смаглий В. М. Воспринимаемые просодические характеристики молитвы в англиканском богослужении. - C. 81-83.
 27. Суима И. П. Экстраполяция коммуникативных систем функционирования респонсивных предложений. - C. 84-86.
 28. Ходаковська Н. Г. Фігури поетичного мовлення поезії Генріха Гейне. - C. 87-89.
 29. Черныш Н. О. Новый сентиментализм поэзии Чжан Цзыяна. - C. 90-92.
 30. Tchystiak D. О. Problèmes de la conceptualisation dans la sémantique interprétative. - C. 93-95.
 31. Шевченко М. Ю., Хлынина М. Н. Роль инновационных технологий в процессе преподавания английского языка в высшей школе. - C. 96-98.
 32. Шенько М. М. Модальні конструкції зі значенням припущення в дискурсному сегменті наративу. - C. 99-101.
 33. Shchypachova D. S. Differentiated approach in foreign language training of students of non-linguistic specialties. - C. 102-104.
 34. Перекладознавство

 35. Ануріна І. С. прийом компенсації як основний засіб відтворення порушеної мовної норми в художніх творах (на матеріалі перекладів роману Д. Кіза "Квіти для елджернона" українською та російською мовами). - C. 106-108.
 36. Бережна О. О. Особливості перекладу неживого підмета в ролі агента дії в англомовних текстах астрономічного дискурсу. - C. 109-111.
 37. Buts J. V., Ibraguimova S. V. Principaux procédés du transfert de la valeur pragmatique des néologismes français. - C. 112-114.
 38. Гапоненко Л. П. Герундій в українському перекладі роману Ф. С. Фіцджеральда "Великий гетсбі". - C. 115-117.
 39. Гончаренко Е. П. "Інерція першого враження": сонет Шекспіра № 66 у перекладі Івана Франка, Осипа Румера та Самуїла Маршака. - C. 118-122.
 40. Государська О. В. Методологічні засади дослідження терміносполучень із соматичним компонентом. - C. 123-125.
 41. Желясков В. Я. Структура і сутність професійної компетентності майбутнього перекладача. - C. 126-129.
 42. Зуєнко Н. О., Добринська Д. М. Лексичні прийоми перекладу термінології рибництва та аквакультури (на матеріалі англійської та німецької мов). - C. 130-132.
 43. Кириллова М. Д., Яровенко Л. С., Воробьева Е. В. Соотношение длины предложения в оригинале и переводе художественного прозаического текста. - C. 133-136.
 44. Коваленко И. Н. Языковые трансформации в переводе на русский язык книги П. Друкера "Management: tasks, responsibilities, practices": случаи лексико-стилистического и синтаксического искажения исходного текста. - C. 137-140.
 45. Пуга О. О., Білик О. О. Прикметники лексико-семантичної групи зовнішність людини та способи їх передачі в українському перекладі роману Оскара Уайльда "Портрет доріана грея". - C. 141-143.
 46. Ремньова А. М. Поезії Е. А. По в українських і російських перекладах. - C. 144-146.
 47. Шніп Ю. В. Переклад англійських фразеологічних одиниць із компонентом "час" українською мовою. - C. 147-149.
2016
Вип. 20(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter