Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Філол./2016/20(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Філологія
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Слов’янські мови та література

 4. Абрамович С. Д. Библейская диалогичность и чеховская драматургия. - C. 4-7.
 5. Бабакова О. В. Асоціативні ознаки концепту лелека в українській лінгвокультурі. - C. 8-10.
 6. Беценко Т. П. Природа художньо-образної організації поетичного тексту: закон звукової гармонії. - C. 11-13.
 7. Бортун К. О. Імперативність і категоричність у структурі висловлення: основні підходи до аналізу. - C. 14-16.
 8. Гогуленко О. П., Дзинглюк О. С. Система українських іменувань у прозових творах Панаса Мирного. - C. 17-19.
 9. Доценко М. В. Зв’язок топонімікону і жанрово-стильової природи тексту. - C. 20-22.
 10. Карпенко Н. А. Національно-маркована складова концепту жінка в "живому" мовленні П. Загребельного. - C. 23-25.
 11. Кириленко Н. І. Історіософська концепція буття у творах Миколи Вінграновського. - C. 26-28.
 12. Масловська Т. О. Концептосфера ідіостилю Василя Симоненка. - C. 29-31.
 13. Медвідь Н. О. О. Довженко і світ. - C. 32-34.
 14. Морошану (Демьянова) Л. И. Лексические материалы к словарю говора селА Липовень-Соколинцы Сучавского округа Румынии (VIІ). - C. 35-37.
 15. Попов С. Л. О перцептивно-логической эволюции фонетического строя русского языка: гласные. - C. 38-41.
 16. Сіроштан Т. В. Абстрактні іменники в словотвірній системі сучасної української мови (на матеріалі "малої прози" початку ХХІ століття). - C. 42-44.
 17. Циганок І. Б., Чеботар К. С. Концепти хліб і вода в українських говірках Наддунав’я. - C. 45-47.
 18. Шатілова О. С. Оцінність як інтенційна категорія публіцистичного тексту. - C. 48-50.
 19. Шестакова С. О. Пуристичні тенденції в українському термінознавстві. - C. 51-53.
 20. Юган Н. Л. Концептуальная оппозиция "правда – ложь" в пословицах и поговорках, собранных В. И. Далем. - C. 54-58.
 21. Література зарубіжних країн

 22. Ляшов Н. Н. "Опыты" и "характеры": коммуникативный дискурс. - C. 60-64.
 23. Теорія літератури

 24. Дмитрієва І. В. П’єса-колаж та її особливості (на матеріалі п’єси Сари Кейн "Психоз 4.48"). - C. 66-68.
 25. Мельнікова Т. В. Літературна пародія: визначення та різновиди. - C. 69-72.
 26. Oleynikova G. A. Method of alienation in science-fiction. - C. 73-75.
 27. Yudkin-Ripun I. N. Predication and situation in the scenic scripts of lyrics. - C. 76-80.
 28. Порівняльне літературознавство

 29. Гурдуз А. І., Шитік М. О. Цикл романів Дари Корній про Мальву в компаративному висвітленні. - C. 82-84.
 30. Микитюк С. С. В. А. Жуковский и Т. Мур: рецепция восточной романтической поэмы. - C. 85-88.
 31. Загальне мовознавство

 32. Нагірний Л. Я. Лінгвістичні вектори вивчення поняття "звернення". - C. 90-92.
 33. Приступа Т. І. Українські та російські мовознавці 70-х РР. ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. про джерела вивчення історії морфологічних форм східнослов’янських моВ. - C. 93-96.
 34. Чистяк Д. О. Дослідження художньої концептуалізації в лінгвостилістичній перспективі (діахронічний аспект). - C. 97-99.
 35. Шепель Ю. А. Математизация как следствие структурно-функционального принципа и ее роль при системном подходе к анализу языковых явлений. - C. 100-102.
 36. Яворська Г. Х., Ларіна Е. В. Мовна толерантність у контексті соціально-гуманітарних наук (частина 1). - C. 103-106.
 37. Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство

 38. Озмаден Гюльчин Исмет Сравнительный анализ турецкого и азербайджанского языков на диалектном уровне. - C. 108-111.
 39. Джура М. З. Про спільнокореневі слова на позначення частин тіла в українській мові, англійській, латинській та санскриті. - C. 112-115.
 40. Рыжих В. И. Арабский и аккадский языки в сравнительно-историческом освещении. - C. 116-118.
 41. Смазнова М. В. Сторичний і релігійний аспекти наявності категорії подвійного числа в англійській та арабській мовах. Причини його зникнення. - C. 119-122.
 42. Мова і засоби масової комунікації

 43. Жибак Д. М. До питання особливостей та функцій політичного дискурсу. - C. 124-126.
 44. Знанецький В. Ю. Навчання іншомовному професійно-орієнтованому спілкуванню. - C. 127-130.
 45. Нечаюк І. О. Доцільність і особливості використання мультимедійних технологій у викладанні іноземних мов. - C. 131-134.
 46. Пена Л. І. Лексико-словотвірні інновації в сучасній українській періодиці. - C. 135-138.
 47. Шевченко М. Ю., Медяник Г. А. Шляхи репрезентації концепту імені користувача мережі інтернет як засобу масової комунікації. - C. 139-140.
 48. Міжкультурна комунікація

 49. Березинская Е. В. Межкультурная совместимость как условие жизни. - C. 142-144.
 50. Козирєва М. В. Графічна адаптація галліцизмів у алжирському діалекті арабської мови. - C. 145-148.
 51. Рецензії

 52. Козловський В. В. Рецензія на монографію Ю. Є. Кійка "Німецько-українські паралелі в інформаційних медіажанрах: фрактальний підхід". - C. 150-151.
 53. Таранець В. Г. Рецензія на монографію Т. О. Козлової "Іконічність у лексиці індоєвропейської прамови". - C. 152-153.
2016
Вип. 20(1)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського