Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Філол./2015/17(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Філологія
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Білецька О. В. Роль трикомпонентних іменників як засобу актуалізації лексико-семантичних варіантів багатозначних двокомпозитів у середньоверхньонімецькій мові. - C. 4-8.
 4. Веприняк І. Д. Лінгвокогнітивна модель ідіосинкратичної психічної реальності персонажа у романі Вірджинії Вулф "Mrs Dalloway". - C. 9-11.
 5. Вісько Г. Г. Море і узбережжя як лімінальні зони у фольклорі острова Зюльт. - C. 12-14.
 6. Григорян Н. Р., Дëмина Н. Е. Особенности мелодических образов аргументативных координирующих диалогических единств. - C. 15-18.
 7. Дорош О. О. Особливості нового роману, текстоорганізуюча роль мовної особистості автора. - C. 19-21.
 8. Євчук А. М. Кількісні характеристики вживання полісемантичних фразеологізмів у сучасній німецькій пресі (на прикладі п’ятизначних фразеологічних одиниць). - C. 22-24.
 9. Кірковська І. С. Інтерпретація категорії футуральності з позиції теорії психосистематики (на матеріалі французької мови). - C. 25-27.
 10. Ковальчук О. К. Специфика взаимодействия мелодики речи с кинесическими средствами. - C. 28-30.
 11. Козловський В. В. Текстотвірна функція повтору в полемічному трактаті Мартіна Лютера "Wider das Bapstum zu Rom vom Teuffel gestifft”. - C. 31-33.
 12. Костанда І. О. Функції колоронімів зі значенням "червоний"у романі Цао Сюеціня "Сон у червоному теремі". - C. 34-36.
 13. Котвицька В. А. Щодо питання про структуру контекстів уживання англіцизмів у сучасній німецькій мові. - C. 37-39.
 14. Kuzmenko A. O. Stylistic dominants of phonetic level in english infant texts. - C. 40-42.
 15. Куранда В. В. Дериваційна семантика похідних у лексико-словотвірних гніздах із вершиною "fico − інжир". - C. 43-45.
 16. Лазебна О. А. Прислівники й дієприслівники оцінювання в сполученні з дієсловом мовленнєвої діяльності sagen у сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії. - C. 46-48.
 17. Левчик І. Ю. Особливості формування професійно-стилістичного компонента в професійно орієнтованій англомовній компетенції психолога. - C. 49-51.
 18. Литвин А. А. Словоскладання як спосіб утворення англомовних інновацій спортивно-туристичної сфери "спортивний туризм" ("sport tourism”). - C. 52-55.
 19. Літвінова Н. В. Семантика лексеми маgad − "діва, дівчина"і її розвиток у німецькій мові (на матеріалі давніх текстів). - C. 56-58.
 20. Mykhaylenko V. V. Negation operators in creating the opponent’s image. - C. 59-61.
 21. Оверчук О. В. Комунікативні інтенції учасників веб-коментування у соціальних мережах(на матеріалах сторінок українських політичних діячів у соціальній мережі Facebook). - C. 62-64.
 22. Олександрова Г. М. Реалізація семантичного потенціалу креолізованих текстів як сублімаційних моделей. - C. 65-67.
 23. Pravdivtseva Yu. S. The cognitive aspect of using of aphorisms in english political discourse. - C. 68-69.
 24. П’ятничка Т. В. Сутність і характеристики теперішності. - C. 70-72.
 25. Савчук Р. І. Творення можливих світів у наративному просторі французького прозового твору: досвід наративно-семіотичного аналізу (на матеріалі роману Ж. де Нерваля "Aurelie ou le reve et la vie"). - C. 73-75.
 26. Смаглій В. М. Аналіз особливостей англійських фразеологізмів і їхнього перекладу. - C. 76-78.
 27. Станіслав О. В. Синтаксична когезія як відображення традицій розвитку французького мистецтва ХХ століття (культурологічний аспект дослідження). - C. 79-81.
 28. Тараненко О. В. Семантичні особливості англійських оцінних антропонімів. - C. 82-85.
 29. Тарнавська М. М. Класифікація юридичних термінів (на матеріалі сучасної арабської літературної мови). - C. 86-88.
 30. Тоненчук Т. В. Кількісні характеристики функціонування соматичних фразеологізмів у сучасній англійській художній літературі. - C. 89-92.
 31. Фахурдинова М. А. Аспектуальные значения аналитической перифрастической конструкции tun+инфинитив. - C. 93-95.
 32. Фоменко Е. Г. Синергетические исследования художественного текста: проблемы и перспективы. - C. 96-99.
 33. Фроляк М. П. Зображення ролі жінки в мусульманському суспільстві через призму бачення європейця у французькому теледискурсі (на матеріалі фільму "Duel au Pakistan” із серії "Assassinats politiques”). - C. 100-103.
 34. Цвіркун Г. С. Актуальні вимоги до навчання й оволодіння англійською мовою професійного спілкування у вищих навчальних закладах. - C. 104-106.
 35. Цолін Д. В. До питання про непослідовне вживання дієслівних порід у середньоарамейській мові. - C. 107-110.
 36. Чистяк Д. О. Міфопоетичні студії в ранніх текстах М. Метерлінка: критичний аналіз і перспективи. - C. 111-113.
 37. Шевчук О. В. Класифікація субстантивних словосполучень у сучасній англійській мові. - C. 114-116.
 38. Вялікова О. О. Системно-структурний підхід до аналізу знакової організації візуалізованих віршованих текстів. - C. 118-120.
 39. Грипас О. Ю. Семантичний обсяг і структура функціонально-семантичної категорії компаративності. - C. 121-123.
 40. Діброва В. А. Когнітивна природа заперечення як здатність мислення людини виражати ставлення до дійсності. - C. 124-126.
 41. Кравчук Л. В. Формування іншомовної лексичної компетенції учнів початкової школи засобами гри. - C. 127-129.
 42. Лещенко А. В. Текст как полисистемный семиотический объект. - C. 130-133.
 43. Монахова Т. В. До проблеми лінгвістичної типологізації текстів. - C. 134-136.
 44. Moshtak O. V. Linguistic aspect of evaluative category of pejorativeness. - C. 137-139.
 45. Храбан Т. Є. Роль інтернет-комунікації в процесі мовної інтерференції. - C. 140-142.
 46. Юдкин-Рипун И. Н. Глагольная семантика и сценарная интерпретация повествовательного текста. - C. 143-147.
2015
Вип. 17(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter