Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Філол./2015/15(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Філологія
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Величко М. П. Становлення андалузького літературного канону (VIII–XIII ст.). - C. 4-6.
 4. Ледняк Ю. В., Ледняк Г. В., Зеніна І. О. Основні проблеми творів "Суддя та його кат" і "Підозра" Ф. Дюрренматта. - C. 7-9.
 5. Миронова Т. Ю. Поэтика архетипа матери в поэме Пола Малдуна "Иммрам" (мифокритический анализ). - C. 10-14.
 6. Присяжнюк А. С. "Непрохана повість" Ніджьо у контексті літератури епохи Камакура. - C. 15-17.
 7. Родный О. В. Концепты смеховой культуры в философско-литературоведческом дискурсе. - C. 18-21.
 8. Шепель Ю. О. Особливості естетичної та філософської думки в перші два періоди німецької літератури доби Романтизму (зіставний аналіз). - C. 22-25.
 9. Бардіна Н. В. Лікворонім Milk у сучасній англійській мові. - C. 26-27.
 10. Бистров Я. В. Лінгвокогнітивний ракурс суб’єктного дейксису в англомовному біографічному наративі: алгоритм аналізу. - C. 28-31.
 11. Войцішук Ж. В. Концепт "дорога" в німецькій політичній метафориці (на матеріалі німецькомовних публіцистичних текстів). - C. 32-34.
 12. Mag. Daniil Danilets Zur situation der terminologie des deutschen im bereich der asthetisch-plastischen chirurgie. - C. 35-37.
 13. Дерешівська Л. В. До історії дослідження категорії кількості. - C. 38-41.
 14. Єрмоленко І. І. Специфіка мовної репрезентації жанрових особливостей "чорного детективу" в детективних романах Даніеля Пеннака. - C. 42-44.
 15. Єсипович К. П. Лінгвокультурний концепт як багатомірне смислове утворення концептуальної картини світу. - C. 45-47.
 16. Захарчук І. О. Динаміка заперечення в англійській мові: методи дослідження. - C. 48-50.
 17. Ільчук О. А. Суфіксальні метонімічні іменники на позначення предмета в сучасній німецькій мові. - C. 51-53.
 18. Кізіль М. А. Семантичні аспекти міграції одиниць метатерміносистеми сфери комп’ютерних технологій англійської мови. - C. 54-56.
 19. Kovalyuk Yu. V. On the broo: on pragmatics of idioms. - C. 57-59.
 20. Коваль Р. С. Топоніми в термінології фізичної й медичної реабілітації. - C. 60-62.
 21. Ковтун О. В. Комунікативно-прагматичні аспекти діалогів радіообміну "пілот-авіадиспетчер". - C. 63-66.
 22. Кокнова Т. А. Літературні прийоми створення афроамериканських образів на матеріалі роману К. Стокетт "Прислуга". - C. 67-69.
 23. Колісниченко Т. В. Етимологічний аналіз cкладових ЛСП ‘Settlement’. - C. 70-73.
 24. Коломієць Н. В. Вербалізація концепту "пам’ять" у китайській мові. - C. 74-76.
 25. Копчак М. М. Нелінійність і фрактальність як фундаментальні характиристики синергетичної системи мовленнєвого етикету. - C. 77-80.
 26. Кравчук Л. В. Розвиток шкільної іншомовної освіти в Україні в повоєнний період. - C. 81-83.
 27. Костанда І. О. Особливості вживання паралелізму у змісті китайських романів XIV-XVI ст. (на прикладі роману "Трицарство"). - C. 84-86.
 28. Кріпак Ю. В. Особливості імплементації агресивної макростратегії конфліктного типу в англомовному діалогічному дискурсі. - C. 87-90.
 29. Курилко Н. М. Способи організації лексичних одиниць у семантичному просторі художнього тексту. - C. 91-93.
 30. Любимова Ю. С. Типи модальних значень в сучасній китайській мові. - C. 94-96.
 31. Магeррамова М. А. Лексические, грамматические и семантические особенности словообразования в немецком языке: теоретико-методологический анализ. - C. 97-99.
 32. Мелешкевич Л. М. Структура і семантика англомовних енциклопедичних текстів географічно-історичної спрямованості. - C. 100-102.
 33. Mykhaylenko V. V. "I SAY” matrix implicatures in Saint John ’s Gospel. - C. 103-106.
 34. Мікава Н. М. Вербалізація концепту hair в англомовному фольклорі. - C. 107-108.
 35. Мусійчук В. А. Китайські елементи у в’єтнамській лексиці: історичний, неологічний та стилістичний аспекти. - C. 109-112.
 36. Настенко С. В. Метафоричне осмислення мегаконцепту Іспанія в іспанській поезії ХІІ–ХХ століть. - C. 113-115.
 37. Новаковська О. М. Аналіз семантичної категорії "кровопролиття" як фрагмента концептуальної картини світу англомовного соціуму: структурно-семантичне дослідження лексеми blood. - C. 116-118.
 38. Поваляєва Г. С. Функціонування мовної маски у віртуальному дискурсі на лексичному рівні в сучасній іспанській мові. - C. 119-121.
 39. Радіонова К. С. Стійкі компаративні одиниці на позначення зовнішності людини в англійській, французькій, українській та російській мовах. - C. 122-125.
 40. Рубан В. О. Позамовні чинники англомовних запозичень у сучасній французькій мові. - C. 126-128.
 41. Рубанець Т. В. Семантична трансформація конверсивів. - C. 129-131.
 42. Семен Г. Я. Парадокс у сонетах В. Шекспіра. - C. 132-134.
 43. Стацюк Р. В. Специфіка територіальної диференціації військової термінології сучасної арабської літературної мови. - C. 135-137.
 44. Сташко Г. І. Епітет як засіб створення жіночих образів в американському пісенному фольклорі. - C. 138-141.
 45. Strilets-Zapotitchna N. Y. Particularites de contsruction et fonctions stylistiques du calembour dans la presse satirique francaise (etude basee sur l’homonymie). - C. 142-145.
 46. Суворова Т. М. Організуюча функція образності в американських фольклорних баладах. - C. 146-150.
 47. Суима И. П. Лингвистическая обусловленность характера респонсива в диалогической речи. - C. 151-153.
 48. Устінова В. О. Лінгвістичні фактори появи неологізмів у сучасній німецькій мові. - C. 154-156.
 49. Федина М. Р. Інтерпретація поняття "обличчя" як методологічного підґрунтя в дослідженнях теорії лінгвістичної ввічливості П. Браун і С. Левінсона та моделей неввічливості Дж. Калпепера й Д. Баусфілда. - C. 157-160.
 50. Філоненко Н. Г. Лінгвосинергетичний аспект синтаксису речення в романі Л. Годе "Le Soleil des Scorta". - C. 161-163.
 51. Фоменко Е. Г. Эмерджентное сознание: лингвосинергетический взгляд на варианты эпизода "Верховный друид и св. Патрик" в "Поминках по Финнегану" Дж. Джойса. - C. 164-168.
 52. Фроляк М. П. "Традиційне" та "нове" в зображенні мусульманського світу як "чужого" у французькому документальному теледискурсі (на матеріалі фільму "Duel au Pakistan" із серії "Assassinats politiques"). - C. 169-172.
 53. Ходак О. В. Вплив стратегії переговорів на структурні особливості дієслівних фраз в англійській мові середнього періоду. - C. 173-176.
 54. Черська Ж. Б. Особливості вербалізації концепту альтруїзм у художній літературі першої половини ХХ ст.. - C. 177-179.
 55. Черчата Л. М. Елементи образності в англомовному науковому тексті: стилістичний аспект. - C. 180-182.
2015
Вип. 15(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського