Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Філол./2014/9<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Філологія
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Власенко Л. В. О. Пушкін та жіноча література початку XIX століття. - C. 4-6.
 4. Войцехівська Н. К. Гендерні особливості агресивної комунікативної поведінки (на матеріалі українського діалогічного дискурсу). - C. 7-10.
 5. Карпінчук Г. В. Роль Михайла Новицького у становленні наукової документальної концепції біографії Тараса Шевченка. - C. 11-14.
 6. Кобилко Н. А. Міфологема "дорога" в українському фольклорі. - C. 15-17.
 7. Кушлик О. П. Особливості компонентного складу субстантивної зони типової словотвірної парадигми відіменникових дієслів зі значенням "діяти інструментом, названим твірною основою". - C. 18-22.
 8. Кушнєрьова М. О. Гоголівські персонажі у комедіях В. Минка. - C. 23-25.
 9. Лазірко Н. О. Юрій Клен про особливості норвезької символістської драми (на прикладі творчості Г. Ібсена). - C. 26-29.
 10. Петренко Т. С. Композиційна організація і сюжет роману Сергія Домазара "Замок над водаєм" як засоби творення його художнього світу. - C. 30-32.
 11. Степанов Е. Н. Постановка артикуляции русских согласных у корейцев при национально ориентированном обучении русскому языку. - C. 33-37.
 12. Таранець В. Г. Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження). - C. 38-43.
 13. Щербій Н. О. Граматична сполучуваність виразу sie в польській мові в порівнянні з українською мовою (постфікс -ся). - C. 44-48.
 14. Юдкін-Ріпун І. М. Театральність творчості В. Винниченка. - C. 49-54.
 15. Дюрба Д. В. Образ Трікстера в романі Дж. Керуака "На дорозі". - C. 56-59.
 16. Lysanets Yu. V. The expressionist transfusion: metalepsis in Gustav Meyrink’s novels. - C. 60-62.
 17. Расевич Л. П. Сюжетно-композиційна роль Ватсона у створенні іміджу Холмса. - C. 63-66.
 18. Чижевська Є. О. Специфіка культурної прози Юй Цююя (на прикладі твору "Сни на озері Сіху"). - C. 67-70.
 19. Басок В. А. Експліцитні та імпліцитні засоби відтворення комунікативної інтенції в українських перекладах англомовних маркетингових текстів. - C. 72-74.
 20. Данилюк С. С. Побудова персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів: гіпертекстовий аспект. - C. 75-79.
 21. Жигоренко І. Ю. Атрибутивні словосполучення в творах Г. Гессе як засіб вираження авторського світобачення. - C. 80-82.
 22. Жох І. П. Соматичний компонент cabeza в емотивних фразеологічних одиницях в іспанській мові. - C. 83-85.
 23. Косенко А. В. Американський та британський компоненти в терміносистемі економіки. - C. 86-88.
 24. Кузнєцова Г. В. Алюзія як лінгвістичне явище. - C. 89-91.
 25. Кунець Х. Б. Прагматичний аспект безособових конструкцій в англомовному науковому тексті гуманітарного спрямування. - C. 92-95.
 26. Малярчук О. В. Прагматичні особливості англійських вигуків як засобів вербалізації емоцій. - C. 96-100.
 27. Микитюк І. М. Аксіологічні характеристики одиниць вторинної номінації (на матеріалі художнього тексту). - C. 101-103.
 28. Мілова М. М. "Експресивність" та "емотивність" у мові та мовленні. Рівні передачі емоцій у художньому англомовному тексті. - C. 104-107.
 29. Місягіна І. М. Реалізація ухильності на лексичному рівні. - C. 108-111.
 30. Мовчан Д. В. Особливості методики дослідження антонімів. - C. 112-115.
 31. Miasoiedova S. V. The importance of subjective and modal components for the varieties of the illocutive meaning formation (on the example of "authoritative demand” constructions). - C. 116-118.
 32. Руміга І. І. Редукція вихідної моделі речення англомовного художнього тексту періоду постмодерну. - C. 119-121.
 33. Стройкова С. А. Асоціативно-метафорична мотивація німецьких іхтіонімів (донорська зона НАТУРФАКТ). - C. 122-124.
 34. Унтилова Е. Е. Вариативность мелодических характеристик речи представителей британской поп-культуры. - C. 125-127.
 35. Фоменко Е. Г. Когнитивный стиль Джеймса Джойса. - C. 128-131.
 36. Цобенко О. В. Внутрішня форма англомовних номінацій ювелірних прикрас. - C. 132-134.
 37. Черемисіна Г. О. Кельто-романський субстрат сучасного англійського лінгвокультурного простору. - C. 135-137.
 38. Щербицька В. В. Образно-асоціативний шар концепту робота в гендерному аспекті. - C. 138-140.
 39. Пампура С. Ю. Критерії етимологічного дослідження запозиченої лексики (лінгвоісторіографічний аспект). - C. 142-144.
 40. Пособчук О. О. Багатокомпонентні моделі прийменникових еквівалентів слова української, німецької та іспанської мов з послідовним розгортанням структури. - C. 145-149.
 41. Селиванова Е. А. Проблема дефиниции загадки. - C. 150-154.
 42. Андриенко Т. П. Стратегии перевода в системе переводческой деятельности. - C. 156-158.
 43. Никонова В. Г. Художественные тексты с инвариантным сюжетным содержанием как проблема художественного перевода (на материале русских переводов трагедии В. Шекспира "Гамлет"). - C. 159-162.
 44. Одрехівська І. М. Перекладознавча школа професора В. Коптілова: її ґенеза і контекст. - C. 163-166.
 45. Томчаковский А. Г. Поликодовая статья как единство вербального и пиктографического компонентов (на материале учебных толковых словарей английского языка). - C. 168-172.
 46. Полоусова Н. В., Неустроева Г. О Интернет-коммуникация корпоративных блогов. - C. 174-176.
 47. Домброван Т. Е. Г. Фоменко "языкотворчество Джеймса Джойса". - C. 178-180.
2014
Вип. 9
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського