Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Філол./2014/12<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Філологія
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Акастьолова О. Г. Особливості використання метафор у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого". - C. 4-6.
 4. Біличенко О. Л. Семіотичний простір як інформаційний код архетипної пам’яті в ліриці Богдана-Ігоря Антонича. - C. 7-11.
 5. Баракатова Н. А., Чумакова Г. А. Приєднування в ідіостилі Олеся Гончара. - C. 12-14.
 6. Власенко Л. В. Літературне становлення О. Білецького та шляхи його творчої діяльності. - C. 15-17.
 7. Кобзей Н. В. Ідейно-естетична система натуралізму в рецепції та інтерпретації Володимира Винниченка. - C. 18-20.
 8. Ляшов Н. М. Функціонування латинських висловів в історичних романах Павла Загребельного та Миколи Сиротюка. - C. 21-24.
 9. Мішеніна Т. М. Сугестивна функція зображальних засобів музикальності в українській мові(на прикладі кларнетизму ранньої лірики Павла Тичини). - C. 25-29.
 10. Пономаренко Л. Г. "Мати рацію" чи "бути правим": авторитетне слово про культуру мови лінгвістичних словників. - C. 30-33.
 11. Родчин З. Я. Образ-символ місяця у драмі Мирона Матвієнка "Проти брата станув брат". - C. 34-36.
 12. Саган Г. В. Координати міського простору роману Віктора Домонтовича "Доктор Серафікус". - C. 37-39.
 13. Сардарян К. Г. Соціальна проблематика у творчості Ірини Жиленко (на матеріалі поеми "Тихе віяння…"). - C. 40-42.
 14. Сіробаба М. В. Деякі поетикальні нюанси лірики "двотисячників" (на матеріалі збірки "Метаморфози"). - C. 43-46.
 15. Таранець В. Г. Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження). Частина 4. - C. 47-53.
 16. Шаповал Г. І. Антропонімний простір творів Осипа Маковея. - C. 54-56.
 17. Шестакова С. О. Види термінів-абревіатур у підмові будівельної галузі. - C. 57-60.
 18. Паламарчук К. М. Вплив Великої французької революції 1789–1799 років на творчість Ф. Г. Клопштока та його сучасника Г. Форстера. - C. 62-64.
 19. Семенец О. С. Эволюция мифологического смыслообраза видения в романном творчестве Бернара Вербера. - C. 65-68.
 20. Burtseva I. I. Stylistic devices used to express spatiality in literary discourse. - C. 70-72.
 21. Висоцька Р. Р. Лінгвопрагматичні особливості вираження категорії заперечення в розмовній французькій мові. - C. 73-75.
 22. Гродський І. Я. Мовні засоби вираження погрози в англійських лицарських романах XII–XV століть. - C. 76-79.
 23. Дмитрасевич Н. І. Актуалізація енциклопедичного значення літературних особових імен (на матеріалі французької мови). - C. 80-83.
 24. Єфимчук Г. О. Лінгвістичні методи дослідження лінгвокультурного концепту (на прикладі концепту ARROGANCE). - C. 84-86.
 25. Закреницька Л. А. Термінологічні новотвори у фаховому дискурсі (на матеріалі англомовних термінів християнського богослов’я). - C. 87-89.
 26. Митькина Е. Н. Корреляция официальных и неофициальных макроурбанистических номинатем в синтагматике и парадигматике. - C. 90-93.
 27. Насталовська І. В. Утворення вторинних текстів шляхом структурно-змістової компресії. - C. 94-97.
 28. Нестеренко О. О. Особливості формування антонімічних пар вигуків сучасної китайської мови. - C. 98-100.
 29. Побережник Н. О. Морфологічні індикатори ввічливості в німецькій мові на прикладі дієслів і їх категорій. - C. 101-103.
 30. Pravdivtseva Y. S., Bulavin M. A. The functions and role of euphemisms in the English political dicourse. - C. 104-106.
 31. Радкевич В. В. Основні аспекти вивчення англомовних діалогічних дискурсів. - C. 107-110.
 32. Ярема О. Б. Типологія і функції алюзій. - C. 111-113.
 33. Ярич М. В. Образна складова концепту LANGUAGE/МОВА в сучасному англомовному публіцистичному дискурсі. - C. 114-116.
 34. Безруков А. В. Риторичні витоки метафізичної поезії й особливості її формування в англійській літературі ХVII cтоліття. - C. 118-121.
 35. Кропивко І. В. Гіперреальність як прийом і предмет зображення в постмодерністських текстах (на матеріалі української й польської літератур). - C. 122-125.
 36. Луценко Л. О. Наративний код августинської любовної прози: Еліза Гейвуд. - C. 126-128.
 37. Малахова О. О. Естетичний код пісенної лірики: теоретичні засади. - C. 129-131.
 38. Микитюк С. С. Проблема байронизма В. А. Жуковского. - C. 132-135.
 39. Тьопенко Ю. А. Інонаціональна рецепція, її різновиди й атрибути. - C. 136-140.
 40. Гайдук Н. А. Лингвокультурный концепт как многогранное явление. - C. 142-145.
 41. Кантур К. О. Піонери порівняльно-історичного методу: Расмус Раск. - C. 146-150.
 42. Корнєва Н. А. Структурно-семантичні особливості німецьких наукових рецензій. - C. 151-153.
 43. Стегніцька Л. В. Пропріативна складова акронімів та абревіатур в англійській медичній термінології. - C. 154-156.
 44. Шепель Ю. А. Теория систем и общие вопросы симметрии и асимметрии. - C. 157-160.
 45. Ступак І. В., Байлюк Н. О. Ґемінація приголосних у середині слова в середньоукраїнському та середньоверхньонімецькому періодах (зіставний аналіз). - C. 162-164.
 46. Вотінцева М. Л. Варіанти перекладу концепту "гордість" (на матеріалі романів Джейн Остін). - C. 166-168.
 47. Гізер В. В. Доперекладознавчий аналіз словникової статті краєзнавчого характеру. - C. 169-172.
 48. Гошовська І. В. Трансформації при перекладі роману Е. Бронте "Буремний перевал". - C. 173-175.
 49. Ковтун О. В. Відтворення науково-фантастичного дискурсу А. Азімова в українському перекладі. - C. 176-180.
 50. Гавенко О. С. Перекладач як гейткіпер новинного потоку. - C. 181-183.
 51. Таланова Л. Г. Специфіка професійного світогляду в контексті сучасних досліджень. - C. 184-186.
 52. Ткачівська М. Р., Солюк Л. Б. Особливості міжмовної фразеологічної еквівалентністі у романі Оксани Забужко "Музей покинутих секретів" та його німецькомовному перекладі. - C. 187-190.
 53. Цвєтаєва О. В., Знанецька О. М. Бейсбольні ідіоми в повсякденному публіцистичному мовленні та їхній переклад. - C. 191-194.
 54. Білоус І. Л. Особливості розподілу публікацій різних жанрів у німецькій пресі. - C. 196-199.
 55. Бойчук Н. В. Поліпарадигмальний підхід до вивчення інтернет-дискурсу. - C. 200-202.
 56. Филатенко И. А. Категория "событие" в теории СМИ: проблема определения. - C. 203-206.
 57. Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація в мультикультурному світі. - C. 208-210.
 58. Багач І. Г. Короткометражний навчальний фільм як засіб розвитку міжкультурної комунікативної компетентності. - C. 211-214.
 59. Войцішук Ж. В. Стереотипи німецької національної кухні. - C. 215-217.
 60. Романюк О. С. Прагматичні умови перебігу неофіційної комунікації. - C. 218-220.
 61. Суханова Т. Є., Крисенко Т. В. Соціокультурний підхід до навчання іншомовної комунікації. - C. 221-224.
2014
Вип. 12
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter