Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Філол./2014/11(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Філологія
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Галянт Г. В. Частотные параметры женской разговорной речи афроамериканского английского. - C. 4-6.
 4. Гонтаренко Н. М. Поняттєвий простір корелятів концептуальної метафори POLITICS IS HUMAN LOCOMOTION. - C. 7-9.
 5. Гуменна-Остапчук І. І. Синтагматична імплікація тропів в англійському медіа дискурсі. - C. 10-12.
 6. Данилюк С. С. Створення англомовних електронних текстів персональних веб-сторінок лінгвістів: основні стратегії і тактики. - C. 13-17.
 7. Иванченко А. В. Структурно-семантические особенности экфрасисных комплексов в художественном тексте. - C. 18-21.
 8. Ільчук О. А. Формування метонімічних значень похідних іменників німецької мови. - C. 22-24.
 9. Казимір І. С. Апперцептивний характер вербального імпринтингу. - C. 25-27.
 10. Лагодзінська О. А. Дискурсивна маніпулятивна стратегія "схилення до відвертості" в англомовному ток-шоу та вербальні засоби її реалізації (на матеріалі телевізійної передачі Стівена Сакера "Відверта розмова" HARD talk). - C. 28-32.
 11. Мосієвич Л. В. Особливості вербалізації концепту SEXUAL RELATIONS у сучасній британській літературі. - C. 33-35.
 12. Мусійчук С. М. Аналіз орфографічних розбіжностей XVIІІ і ХХІ століть на матеріалі листа Ж. Формея до принцеси Прусської. - C. 36-38.
 13. Нікіфорчук С. С. Енциклопедична біографічна стаття британської лінгвокультури як тип тексту: структурно-композиційний контекст. - C. 39-41.
 14. Образцова Е. М. Структурно-композиционные особенности вопроса как проблема нормативности. - C. 42-44.
 15. Остапчук Я. В. Концепт UNDERSTANDING: когнітивні ознаки та номінативне поле. - C. 45-47.
 16. Полонская И. П. Замещение прагматического содержания высказывания в опосредствованном типе речевой коммуникации. - C. 48-50.
 17. Полякова Т. Л. Образ автора у жанрі твіттінг в англомовній політичній інтернет-комунікації. - C. 51-53.
 18. Радзіон В. М. Лінійна компресія як спосіб утворення складних іменників-універбів у мові сучасної німецької преси (на матеріалі іменників спортивної тематики). - C. 54-56.
 19. Ryzhkova S. V. The functioning peculiarities of anthroponyms in the German language. - C. 57-59.
 20. Савчук Р. І. Основні формо- й смислотвірні конституенти французького художнього наративу. - C. 60-63.
 21. Сорока Т. В. Семантична структура англійських аксіономенів із середнім ступенем полісемії. - C. 64-67.
 22. Сташко Г. І. Еволюція жіночих образів в американському пісенному фольклорі. - C. 68-71.
 23. Теплова М. В. Гіперонімія в англійській термінології комплексу наукових екологічних знань. - C. 72-74.
 24. Терещенко Т. В. Метафора в бізнес-дискурсі (морфологічний аналіз). - C. 75-78.
 25. Фоменко Е. Г. Сверхкороткий рассказ 2014 года в лингвосинергетическом аспекте. - C. 79-82.
 26. Чистяк Д. О. Текстова концептосфера бельгійського символізму в теоретичних працях Альбера Мокеля. - C. 83-85.
 27. Чуланова Г. В. Текст-відгук як спосіб активізації інтересу адресата. - C. 86-88.
 28. Shandruk S. I. The problem of second language acquisition for non-native speakers. - C. 89-92.
 29. Шевченко Л. О. Циклізація як форма втілення комунікативної стратегії емоційної атаки в іспанських постмодерних поетичних текстах. - C. 93-95.
 30. Шкворченко Н. М. Художній діалог у парадигмі досліджень. - C. 96-98.
 31. Щигло Л. В. Словотвірне гніздо як макроодиниця дериваційної системи. - C. 99-101.
 32. Ярема О. Б. Частота алюзивних типів як статистичний параметр трьох родів літератури. - C. 102-105.
 33. Яровенко Л. С. Текстообразующие характеристики слова широкой семантики "place". - C. 106-108.
 34. Корсун О. В. Безсуб’єктні речення зі значенням емоційного стану особи в англійській і українській мовах. - C. 110-112.
 35. Рыжих В. И. Категории времени и наклонения глагола в арабском и русском языках. - C. 113-116.
 36. Смазнова М. В. Грамматическая категория двойственного числа в арабском языке как пример неразрывной связи языка, культуры и религии. - C. 117-120.
 37. Супрун Л. В. Латинська мовна ментальність: вісниківська адаптація. - C. 122-125.
 38. Яковленко К. Ю. Військова фотографія як елемент документування подій та засіб маніпуляції. - C. 126-128.
 39. Ходоренко А. В. Общие вопросы нарративных исследований: лингвистический аспект. - C. 130-132.
2014
Вип. 11(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter