Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Філол./2014/11(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Філологія
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Білик Г. М. Художні особливості прози Василя Симоненка. - C. 4-6.
 4. Біличенко О. Л. Національна художня література в подоланні культурно-інформаційної нерівності в Україні. - C. 7-10.
 5. Владимирова В. М. Усна народна творчість як визначальний чинник художньо-літературознавчої діяльності П. Куліша. - C. 11-13.
 6. Ворова Т. П. Специфіка репрезентації літературного персонажа в "Казці про царя Салтана" О. С. Пушкіна. - C. 14-16.
 7. Гарлицька Т. С. Жаргонна лексика як лінгвістичний і соціокультурний феномен міського мовлення. - C. 17-20.
 8. Гришко О. П. Сентиментальність як риса української етноментальності в мові художніх творів. - C. 21-23.
 9. Долгая Е. А., Синявина Л. В. Литературное творчество Н. В. Станкевича. - C. 24-26.
 10. Корольова В. В. Діалогові комунікативні стратегії в драматургії Ярослава Верещака. - C. 27-29.
 11. Кость С. С. Творчість К. Запа львівського періоду (1836–1845): умови становлення й еволюція слов’янської свідомості. - C. 30-33.
 12. Лаврик Д. С. Біблеїзми як засіб вираження материнського й батьківського коду (на матеріалі художніх творів Т. Г. Шевченка, О. С. Забужко, О. С. Пушкіна). - C. 34-37.
 13. Ли Жунь Этимология фитонимов в русском языке. - C. 38-39.
 14. Мішеніна Т. М. Відображення мовної картини світу в синонімічних рядах сучасної української мови: культурологічний аспект. - C. 40-44.
 15. Переломова О. С. Семантичне наповнення поняття "гідність" в українському художньому дискурсі. - C. 45-49.
 16. Сардарян К. Г. Біблійний фон у творчості І. В. Жиленко. - C. 50-52.
 17. Сімонок В. П. Антропологічний аспект в українській мовній картині світу. - C. 53-57.
 18. Таранець В. Г. Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження). Частина 3. - C. 58-63.
 19. Тарасенко В. В. Кіноверсія як наслідок "прочитання" літературного твору. - C. 64-67.
 20. Тендітна Н. М. Емоції смерті в романі Є. Пашковського "Вовча зоря". - C. 68-71.
 21. Фоміна І. Л. Роль образності мовлення під час навчання. - C. 72-74.
 22. Чжоу Хунвей Слово "сердце" в "Толковом словаре живого великорусского языка" В. И. Даля. - C. 75-77.
 23. Шкурдода Л. О. Особливості художнього потрактування еміграції у драматургії Лесі Українки. - C. 78-80.
 24. Бортнік Н. Д. Зображення людини в "Записках в узголів’ї" як характерна риса жанру дзуйхіцу. - C. 82-84.
 25. Кузьменко Ю. С. Концепт "тіло" у прозі Танідзакі Джюн’ічіро. - C. 85-87.
 26. Orlova M. О. Die autobiographischen texte als selbstrepräsentation des individuellengedächtnisses der 68er vertreter in der deutschen literatur. - C. 88-90.
 27. Пилипюк Л. А. Категория времени в творчестве Оноре Бальзака. - C. 92-95.
 28. Юдкин-Рипун И. Н. Проблема "театр и проза" в теории литературы последней трети ХХ в. . - C. 96-100.
 29. Гарасим Т. О. Роман виховання та роман ініціації: типологічні збіги й відмінності. - C. 102-105.
 30. Сав’юк А. М. Творчість Леопольда фон Захер-Мазоха в українському й зарубіжному літературознавстві. - C. 106-110.
 31. Громовенко В. В. Генезис політичної лінгвістики як самостійної науки. - C. 112-115.
 32. Грудок-Костюшко М. О. Діалог у структурі дискурсивної діяльності. - C. 116-118.
 33. Конопляник Л. М. Особливості укладання нових галузевих словників (на прикладі англо-українського словника з фізики). - C. 119-122.
 34. Кравчук Л. В. Концепція побудови навчальних планів і програм з іноземних мов вітчизняної загальноосвітньої школи в період державної незалежності (1990-2001 рр. ). - C. 123-125.
 35. Столярчук О. В. Специфічні тенденції утворення молодіжних сленгізмів за допомогою основоскладання (на прикладах англійської, німецької, української та російської мов). - C. 126-128.
 36. Гончаренко Е. П. До питання про підготовку перекладачів. - C. 130-132.
 37. Zubryk A. R. Rendering of communicative and emotive functions of occasionalisms in translation. - C. 133-135.
 38. Зуєнко Н. О. Особливості перекладу німецьких термінів у галузі енергетики. - C. 136-138.
 39. Kirillova M. D., Vorobyova E. V. Sentence length in the original and its translation. - C. 139-142.
 40. Новікова Т. В. Художні засоби оформлення перекладного тексту. - C. 143-145.
 41. Рубан Л. М. Компаративний аналіз засобів вираження комічного в повісті О. Генрі "Королі і капуста". - C. 146-149.
 42. Синегуб С. В. Регулятивні фактори відтворення лексичних одиниць із імплікованою семантикою. - C. 150-153.
 43. Хорунжа Л. А. Сутність і особливості професійної перекладацької діяльності. - C. 154-156.
 44. Козловський В. В. Рецензія на монографію С. В. Кійко "Омонімія в мові і мовленні". - C. 158-159.
2014
Вип. 11(1)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter