Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Філол./2014/10(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Філологія
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Бесараб О. М. Типологічні варіації образів героїнь у творах В. Скотта. - C. 4-6.
 4. Дюрба Д. В. Хронотоп гори в романі Дж. Керуака "Бродяги Дхарми". - C. 7-9.
 5. Казаков И. Н., Лещенко С. А. Постмодернистские "игры разума" на пути к любви в романе Дж. Фаулза "Волхв". - C. 10-12.
 6. Левицька Т. О. Іміджі мусульманина в історичному романі В. Скотта "Талісман". - C. 13-16.
 7. Осіпчук Г. В. Особливості українсько-російських перекладів віршованих творів: компаративний аналіз (на матеріалі поезій А. Міцкевича та Е. По). - C. 17-19.
 8. Пономаренко О. В. Специфіка взаємодії рококо і сентименталізму в романі Л. Стерна "Сентиментальна подорож по Франції та Італії" в образі головного героя. - C. 20-22.
 9. Тупахіна О. В. Форми й засоби актуалізації вікторіанського претексту в поствікторіанському романі Дж. Ффорде. - C. 23-28.
 10. Кудрявцев М. Г. Романтизм як спосіб художнього відчуття світу: духовно-етичні аспекти. - C. 30-34.
 11. Кучеренко Л. Е. Еволюція мемуарного жанру в період глобалізації. - C. 35-37.
 12. Рижкова С. В. Роль та функції заголовку в художніх творах (на матеріалах англійської та німецької художньої літератури). - C. 38-40.
 13. Бобкова Т. В. Концепція колокації: корпусний підхід. - C. 42-45.
 14. Висоцька Н. Л. Сучасні дослідження поняття "текст" у мовознавстві. - C. 46-48.
 15. Кантур К. А. Сравнительно-исторический метод в русском и украинском языкознании XIX в. – 30-х гг. XX в. (на материале перехода. - C. 49-53.
 16. Лещенко А. В. Систематизация текстовых категорий: проблемы и перспективы. - C. 54-56.
 17. Matorina N. M., Lednyak H. V. Umfang der transpositiven probleme in der modernen sprachwissenschaft. - C. 57-60.
 18. Міхальова К. І. Метонімічні переноси як засіб утворення газетних назв. - C. 61-64.
 19. Моргунова О. О. Поняття категорії каузативності. Основні напрями її дослідження в сучасній лінгвістиці. - C. 65-67.
 20. Ступак І. В. Визначення терміна "каузативність". - C. 68-70.
 21. Титаренко А. А. Годоніми Кривого Рогу, що репрезентують персоналії вітчизняного значення. - C. 71-73.
 22. Тригуб І. П. Формування граматичної компетенції у студентів немовних спеціальностей ВНЗ у процесі вивчення англійської мови. - C. 74-77.
 23. Яроцкая Г. С. Основные лингвистические направления исследования экономического дискурса. - C. 78-80.
 24. Лисенко Н. В., Щербатюк В. С. Художнє моделювання образу митця у творчості В. Стуса та Р. М. Рільке. - C. 82-84.
 25. Аладько Д. О. Мотиваційні моделі номінацій предметів матеріальної культури в англійській та українській мовах. - C. 86-88.
 26. Жук В. А. Инвентаризация семантических дериваций. - C. 89-91.
 27. Кабанцева Н. В. Семантична класифікація метафори в публіцистиці на матеріалі англійської та української мов. - C. 92-94.
 28. Лихошерстова М. Ю. Темпоральні дієприкметники в арабській та українській мовах у зіставному аспекті. - C. 95-97.
 29. Миронова Л. А. Концептуалізація жестових рухів і міміки людини у фразеологічних одиницях української та іспанської мов. - C. 98-101.
 30. Сініцина В. В. Структурно-семантичний аналіз похідних іменників-термінів галузі енергозберігаючих технологій в англійській мові. - C. 102-106.
 31. Стаднік І. О. До проблеми відображення своєрідності мовної картини світу військової сфери (на матеріалі англійської та української мов). - C. 107-110.
 32. Хоровець В. Є. Особливості структури й семантики прийменників зі значенням причини в англійській і новогрецькій мовах. - C. 111-114.
 33. Швець Н. В. Механізми метафоризації англійських, французьких та українських іхтіонімів. - C. 115-118.
 34. Волкова О. М. Специфіка відтворення макроконцепту "портрет" на лексичному рівні в перекладах німецькомовних художніх текстів. - C. 120-122.
 35. Гізер В. В. Особливості вербалізації концепту в тексті культури: перекладознавчий аспект. - C. 123-125.
 36. Голубенко Н. І. Перекладацькі стратегії відтворення етнокультурного концепту. - C. 126-128.
 37. Гончаренко Е. П. Кілька слів про художній переклад. - C. 129-131.
 38. Жорнокуй У. В. "Казка про черевичок" Е. Донаг’ю через призму "queer" студій. - C. 132-134.
 39. Кобзар О. І. Основи економічного перекладу. - C. 135-137.
 40. Кондратьева Г. Н. Модели комплексных номинаций в научно-технических текстах. - C. 138-142.
 41. Липська І. І., Глінська О. М. Контрастивно-перекладознавчий аналіз функціонування пасивних конструкцій у текстах англомовного науково-технічного дискурсу. - C. 143-145.
 42. Miasoid G. I., Samoilenko S. A. Grammatical means of a research paper abstract in the English and Ukrainian languages: contrastive analysis and translation difficulties. - C. 146-149.
 43. Новікова Т. В. Художній переклад і порівняльне літературознавство: точки дотику. - C. 150-153.
 44. Орєхова О. І. Специфіка формування саспенсу в кінотексті піджанру "психологічний трилер" на сюжетно-композиційному рівні: перекладознавчий аспект. - C. 154-159.
 45. Поворознюк Р. В. Соціокультурні й комунікативно-прагматичні витоки категорії термінологічної варіативності в медичному перекладі. - C. 160-163.
 46. Ходаковська О. О. Специфіка англомовного юридичного дискурсу та особливості його перекладу. - C. 164-167.
 47. Чуча П. О. Когнитивные особенности перевода метафоры (на материале романа А. Гавальды "Просто вместе"). - C. 168-170.
 48. Городецька І. В. Презентаційна стратегія як одна з найважливіших комунікативних стратегій у рекламі. - C. 172-174.
 49. Писаренко Л. М. Мовна особистість ведучого англомовного ток-шоу: стратегії й тактики. - C. 175-177.
 50. Сердалы Б. К. Высказывание и текст как единицы усвоения второго языка. - C. 178-180.
 51. Баркарь У. Я. Мова й культура у взаємодії: підходи до вирішення проблеми. - C. 182-184.
 52. Мірочник В. В. Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей. - C. 185-187.
 53. Нікітіна Н. П. Міжкультурна компетенція білінгвальної особистості: практичний аспект. - C. 188-190.
2014
Вип. 10(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського