Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Екон.менедж./2017/28<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Економіка і менеджмент

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Rusnak A. V. Formation of the sustainable development mechanism of rural areas of Ukrainian regions. - C. 4-10.
 4. Іванова Н. В. Ринкова інфраструктура та її місце в регіональному економічному просторі. - C. 11-14.
 5. Сімків Л. Є., Кулик Т. П. Реформування місцевого самоврядування в Україні: тенденції та проблемні аспекти. - C. 15-18.
 6. Гріненко А. Ю. Особливості функціонування економічної системи, її взаємозв’язок із зовнішнім середовищем в умовах постійної трансформації. - C. 20-23.
 7. Поченчук Г. М. Теоретичні аспекти інституціонального реформування. - C. 24-30.
 8. Бутко Б. О. Форми комерціалізації високотехнологічної продукції. - C. 32-36.
 9. Дідух Т. М. Детермінанти розвитку міжнародного IT-аутсорсингу в Україні. - C. 37-41.
 10. Овчаренко А. С. Міжнародні та регіональні програми підтримки та популяризації органічного виробництва. - C. 42-46.
 11. Корінь М. В. Теоретичні засади розвитку залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва. - C. 48-52.
 12. Панкова М. В. Ефективність використання енергетичних ресурсів в Україні. - C. 53-57.
 13. Проскуріна М. О. Структура індустрії комп’ютерних та цифрових ігор як частина національної економіки. - C. 58-62.
 14. Яхно Т. П., Гусаковська Т. О. Визначення рівня економічного розвитку України за показниками стану споживчого ринку. - C. 63-68.
 15. Верхоглядова Н. І., Барінов Д. Ю. Врахування впливу факторів зовнішнього середовища під час прогнозування розвитку суб’єктів малого підприємництва в будівництві. - C. 70-73.
 16. Гудзь О. Є., Глушенкова А. А. Концептуальні засади розвитку інноваційного потенціалу телекомунікаційних підприємств. - C. 74-78.
 17. Семчук Ж. В., Петрик І. В. Особливості галузевої приналежності клієнтів логістичних фірм на ринках України та Польщі. - C. 79-82.
 18. Яшкіна О. І., Денисенко Н. В. Маркетингові дослідження відношення споживачів до послуг WiFi-маркетингу. - C. 83-86.
 19. Барташевська Ю. М. Оцінка ефективності витрат компанії на інформаційну безпеку. - C. 87-90.
 20. Жовковська Т. Т., Шостаковська А. В. Аналіз інноваційно-технологічної активності промислових підприємств. - C. 91-95.
 21. Іпполітова І. Я., Сичова А. О. Методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. - C. 96-101.
 22. Кащишин В. М. Особливості оцінювання ділової привабливості інжинірингових компаній. - C. 102-105.
 23. Рот-Сєров Є. В. Засади механізму управління знаннями на промисловому підприємстві. - C. 106-110.
 24. Скупейко В. В. Сутнісно-змістова характеристика поняття "конкурентоспроможність підприємства". - C. 111-115.
 25. Станінов С. Б. Адаптивна організаційна структура як важлива компонента забезпечення стратегічної гнучкості підприємства в умовах інноваційного розвитку. - C. 116-119.
 26. Харченко Ю. А., Наконечний Є. О., Хижний Р. С. Прогнозування фінансових показників найбільших операторів ринку нафтопродуктів в країні. - C. 120-124.
 27. Чернецька О. В. Контрольні заходи в системі управління фінансовими результатами на підприємстві. - C. 125-128.
 28. Черноіванова Г. С. Функціональний підхід до управління інноваційним складником підприємства. - C. 129-133.
 29. Мартинюк А. О. Внутрішні і зовнішні чинники формування ринку якісних та екологічно чистих продуктів харчування в Україні. - C. 135-139.
 30. Богуш Л. Г. Соціальні потреби в умовах перехідної економіки: закономірності та особливості формування, реалізації, розвитку. - C. 141-145.
 31. Воронкова О. М., Моренець В. М. Пенсійне забезпечення в умовах реформування пенсійної системи України. - C. 147-150.
 32. Ситник Н. С., Смолінська С. Д. Напрями поліпшення фінансового регулювання розвитку підприємництва на державному рівні. - C. 151-154.
 33. Андрєєв М. А. Фінансове забезпечення розвитку інтелектуального капіталу в умовах інформаційного суспільства. - C. 155-158.
 34. Васильчишин О. Б. Економічна сутність фінансової безпеки банківської системи: проблема плюралізму підходів. - C. 159-166.
 35. Давидов О. І. Моделі доданої вартості підприємств: економічний зміст та особливості побудови. - C. 167-172.
 36. Домінова І. В. Оцінка безпеки обслуговування клієнтів через систему електронного банкінгу "інтернет-банкінг". - C. 173-176.
 37. Жуков В. В. Теоретичні основи становлення і розвитку проектного фінансування в Україні. - C. 177-182.
 38. Ковальова О. М. Порівняльна характеристика сутності процесів хеджування та страхування фінансових ризиків в Україні. - C. 183-186.
 39. Конєва Т. А., Кикла А. М. Фактори впливу на вартість капіталу сільськогосподарських підприємств України. - C. 187-190.
 40. Конєва Т. А., Марущак І. О. Вплив структури фінансових ресурсів на фінансовий стан підприємств молокопереробної галузі України. - C. 191-195.
 41. Лизунова О. М., Харламова О. В., Сарбаш Л. Д. Сутність криптовалюти та її прорив в економіці. - C. 196-199.
 42. Малиш Д. О. Фінансова архітектура підприємства як основа його фінансової безпеки. - C. 200-203.
 43. Огородник В. В. Фінансова взаємодія підприємств та банків із державною участю в Україні. - C. 204-207.
 44. Бондаренко Н. М., Таран В. В. Методичні аспекти формування у звітності інформації про фінансові результати за П(С)БО та МСФЗ. - C. 209-212.
 45. Ляхович Г. І. Компаративний аналіз наукових підходів до оцінки ефективності бухгалтерського аутсорсингу. - C. 213-219.
 46. Носач Н. М. Класифікація доходів від реалізації товарів для потреб обліку та управління. - C. 220-223.
 47. Порсюрова І. П. Аналіз стану та перспективи розвитку операцій із цінними паперами в Україні. - C. 224-227.
 48. Сидоренко О. О. Фінансові інвестиції у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття, визнання та проблеми обліку. - C. 228-233.
 49. Титенко Л. В. Напрями формування концептуальної моделі обліково-аналітичного забезпечення системи стратегічного управління. - C. 234-238.
 50. Дзюбановська Н. В., Єрьоменко В. О. Прогнозування основних тенденцій динаміки обсягів експортних потоків країн Європейського Союзу. - C. 240-245.
 51. Мандра В. В. Концепція моделювання процесів управління фінансово-господарською діяльністю морського торговельного порту. - C. 246-250.
 52. Сікєтіна Н. Г. Моделювання системи забезпечення економічної ефективності машинобудівного підприємства. - C. 251-254.
2017
Вип. 28
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського