Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж74042:Екон.менедж./2016/22<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
: зб. наук. пр..- Одеса. Серія, Економіка і менеджмент

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Ситник Н. С., Старух А. І. Сучасний стан розвитку підприємництва в державному секторі економіки. - C. 4-8.
 4. Кононова І. В. Методичний підхід до моніторингу чинників середовища соціально-економічної системи. - C. 9-12.
 5. Бочарова Ю. Г. Стала конкурентоспроможність країн: сутність та основні детермінанти. - C. 14-16.
 6. Думікян М. М. Модель стратегічно-орієнтованого формування структури ресурсів ТНК на світовому ринку телекомунікаційних послуг. - C. 17-20.
 7. Горбань В. Б. Аналіз паливно-енергетичної самодостатності міст України в контексті сталого економічного розвитку. - C. 22-25.
 8. Криницька О. О. Концептуальні принципи національної безпеки формування ринку земель в Україні. - C. 26-29.
 9. Ляховець О. О. Підприємництво як складова інституціонального середовища модернізації. - C. 30-33.
 10. Поздняков К. К., Воронов С. А. Перспективные тенденции развития рынка слияний и поглощений в банковском секторе России. - C. 34-38.
 11. Сидорченко Т. Ф. Особливості формування земельно-майнового комплексу держави. - C. 39-42.
 12. Слободянюк Н. О. Механізми реалізації інвестиційних стратегій розвитку галузей промисловості України. - C. 43-47.
 13. Швайдак В. М. Реалізація кластерного підходу в державній інноваційно-інвестиційній політиці. - C. 48-50.
 14. Седікова І. О., Бондар В. А. Формування концепції розвитку сільського господарства, орієнтованого на виробництво органічної продукції. - C. 52-55.
 15. Безугла Ю. Є., Сластяникова А. І. Методичний інструментарій управління ресурсним потенціалом керовано-організаційного розвитку підприємства. - C. 56-60.
 16. Водяник М. О. Сучасні тенденції розвитку реклами як базового інструменту маркетингових комунікацій. - C. 61-65.
 17. Волошина О. А., Миргородська А. О. Стан і тенденції розвитку інвестиційної сфери в Україні. - C. 66-69.
 18. Дериколенко О. М. Організаційно-економічні основи венчурної діяльності вітчизняних промислових підприємств. - C. 70-73.
 19. Скляр А. В., Занора В. О. Управління економічною безпекою суб’єктів господарювання: теоретико-методичні аспекти організації системи. - C. 74-77.
 20. Какодєй А. О. Перспективи розвитку власних торговельних марок (ВТМ) у роздрібній торгівлі. - C. 78-81.
 21. Рубльов В. В. Теоретичні основи лідерства в управлінні підприємствами. - C. 82-85.
 22. Фірсова С. Г. Методичні підходи до оцінювання позиції бренду на вітчизняному ринку побутової хімії. - C. 86-91.
 23. Шевченко Л. О. Диверсифікація ринків збуту шляхом освоєння ринків ЄС та світу для спиртових підприємств. - C. 92-96.
 24. Кирлик Н. Ю. Європейський досвід розвитку транспортно-логістичних центрів. - C. 98-101.
 25. Приходченко Т. А. Управління збалансованим розвитком регіону. - C. 102-106.
 26. Бондаренко А. І. Практичні аспекти ціноутворення банківських роздрібних вкладів з урахуванням ризиків. - C. 108-113.
 27. Борисенко Д. С., Кушнір С. О. Проблеми та перспективи іпотечного кредитування суб'єктів господарювання в сільській місцевості в Україні. - C. 114-117.
 28. Винниченко Н. В. Проблеми формування категоріально-понятійного апарату за оптимального розподілу фінансових ресурсів в умовах децентралізації. - C. 118-122.
 29. Зайцев О. В. Монетарна інфляція та її зв’язок з індексом цін у будівельній галузі Україні. - C. 123-128.
 30. Льон І. М. Сутність процесу монетизації та його роль у забезпеченні розвитку економіки. - C. 129-132.
 31. Коніна М. О., Науменко О. Д. Роль митного контролю в забезпеченні фіскальної функції митних органів. - C. 133-136.
 32. Нечипоренко А. В. Організація міжбюджетних відносин у контексті розвитку місцевого самоврядування. - C. 137-140.
 33. Нєізвєстна О. В., Верич Г. О. Проблеми капіталізації банківської системи України та рекомендації щодо їх вирішення. - C. 141-144.
 34. Лабунська С. В. Підходи до ідентифікації та оцінки витрат та активів у ході інноваційної діяльності підприємств. - C. 146-151.
 35. Абасов В. А. Використання результатів внутрішнього аудиту в процесі аудиту ефективності. - C. 152-155.
 36. Крупельницька І. Г., Сегеда С. А. Проблеми організації контролю та аудиту інвестиційних ресурсів. - C. 156-160.
 37. Кручак Л. В. Методика аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством. - C. 161-165.
 38. Лебедик Г. В., Максютенко Н. О., Яценко В. В. Стан та перспективи організації безготівкових розрахунків в Україні. - C. 166-171.
 39. Мулінська Г. В. Особливості формування собівартості нафтопродуктів у обліку витрат операційної діяльності торговельних підприємств. - C. 172-175.
 40. Письменна М. С. Контроль дотримання принципів державних закупівель. - C. 176-179.
 41. Прядка Н. М. Організація облікової інформації стосовно нефінансових активів для їх відображення у звітності. - C. 180-184.
 42. Бойко Є. О., Левенець Ю. А. Публічне адміністрування туристичного бізнесу регіону на засадах сталого розвитку. - C. 186-189.
 43. Галинська Ю. В. Особливості, характер і трансформаційна динаміка розвитку рентної політики в Україні. - C. 190-193.
 44. Затуливітер Ю. С. Методика формування екологічних витрат та відображення в системі національних рахунків. - C. 195-198.
 45. Кишакевич Б. Ю., Кубай Р. Ю., Мажаров Д. В. Ефективність діяльності банків: економічна сутність та методи оцінювання. - C. 200-203.
 46. Дзюбановська Н. В. Щодо питання вимірювання міжнародної торгівлі країн: основні методи і прийоми. - C. 204-206.
 47. Норік Л. О., Григоренко А. А. Моделювання цілісної структури господарського комплексу національної економіки за показником ВВП на душу населення. - C. 207-211.
2016
Вип. 22

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського